Ska du bli vd? Här är 9 viktiga villkor att förhandla

Som vd eller chef i en företagsledande ställning gäller inte Las och i allmänhet inte heller villkoren i kollektivavtalen. Därför är det många frågor som måste regleras i anställningsavtalet. Foto: Getty Images.

Har du blivit erbjuden en vd-tjänst eller siktar du mot en roll som vd i framtiden? Då finns det en hel del som är viktigt att känna till. Förbundsjuristen Magnus Bäckström ger råd om vad du behöver tänka på när du skriver under ett vd-avtal.

Många villkor som ger anställda en grundtrygghet i Sverige regleras i Lagen om anställningsskydd (Las). Men som vd eller chef i en företagsledande ställning gäller inte Las och i allmänhet inte heller villkoren i kollektivavtalen.

Magnus Bäckström, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.

– För en vd behöver därför många villkor regleras i anställningsavtalet, det brukar kallas för vd-avtal, säger Magnus Bäckström, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.

Även om en vd inte omfattas av Las finns det andra lagar som fortfarande gäller. Några exempel är sjuklönelagen, föräldraledighetslagen och semesterlagen.

– Som vd har du med andra ord samma lagstadgade rättigheter till sjuklön, semester och föräldraledighet som alla andra.

Sveriges Ingenjörer har tagit fram en avtalsmall som innehåller de viktigaste punkterna som ett vd-avtal bör reglera.

– Mallen beskriver en ”idealsituation”. Det är sällan alla delar som mallen reglerar finns med och ibland behövs andra bestämmelser för att reglera villkoren på just ditt företag, säger Magnus Bäckström.

Här är 9 villkor som ett vd-avtal bör reglera:

 1. Var ska du arbeta?

Se till att det står i avtalet på vilken ort du ska vara placerad. Då kan arbetsgivaren inte kräva att du ska arbeta från en annan ort. Arbetsplatsen blir också utgångspunkten för dina traktamenten vid tjänsteresor. Ersättning för dubbelt boende förekommer och då ska det stå i avtalet.

2. Vad får du i lön?

En vd får många gånger ersättning i tre delar: en fast grundlön, en rörlig ersättning och övriga förmåner. Ofta ingår det i vd-rollen att vara styrelseledamot i företaget eller andra företag inom koncernen. Se då till att reglera om du får en särskild ersättning för styrelseuppdragen.

3. Viktigt att känna till om förmåner

Först och främst tänk på att alla förmåner ska beskattas. Se till att de förmåner ni är överens om står i anställningsavtalet och inte hänvisar till en policy som kan ändras. Bilförmån är vanligt men var uppmärksam på att den normalt sett inte är pensionsgrundande. Tänk också på att reglera hur du kompenseras om du avstår från bilförmånen eller om förmånen upphör (bra vägledning finns i Sveriges Ingenjörers förslag till vd-mall).

4. Vad är dina arbetsuppgifter?

Ansvar och arbetsuppgifter för en vd i aktiebolag regleras i aktiebolagslagen, men styrelsen bör också ta fram en arbetsinstruktion. Den ska reglera hur arbetsfördelningen ser ut mellan vd:n och styrelsen inom olika områden. Det ska framgå vilka befogenheter vd:n har, exempelvis vilka avtal som får ingås för bolagets räkning utan styrelsens godkännande.

Arbetsgivare vill ibland ha möjligheten att kunna omplacera en vd till en annan befattning, men för att det ska vara möjligt måste det stå i avtalet.

– När ni avtalar om en sådan så kallad omplaceringsrätt, se till att avtalet preciserar vilka arbetsuppgifter som kan bli aktuella och att du inte kan omplaceras till en annan ort, säger Magnus Bäckström.

5. Vad händer om du blir sjuk?   

Under dag 2 till 14 reglerar sjuklönelagen att arbetsgivaren betalar 80 procent av din lön, oavsett hur mycket du tjänar. Från dag 15 får du däremot bara ersättningen från Försäkringskassan. Därför behöver du avtala om samma skydd som kollektivavtalet ger.

6. Vilka villkor gäller för pension och försäkringar?   

Pensionen är en stor del av din ersättning, gå därför grundligt igenom avtalsförslaget från arbetsgivaren. Ta gärna hjälp av en försäkringsmäklare eller pensionsexpert. Pensionsförmånerna bör minst motsvara ITP-planen som gäller för företag med kollektivavtal.

7. Hur många semesterdagar har en vd?

30 dagars semester gäller normalt för tjänstemän utan övertidsersättning. Dessutom finns det numera arbetstidsförkortning i de flesta branschavtal. Därför rekommenderar Sveriges Ingenjörer 36 semesterdagar för en vd.

8. Var uppmärksam på konkurrensreglerna

Att inte bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren kan tyckas självklart för en vd, men vad ska gälla när vd:n slutar? Sveriges Ingenjörer rekommenderar att vd-avtal inte reglerar tiden efter anställningen. Om arbetsgivaren kräver en sådan konkurrensklausul ska den vara begränsad i tiden och du bör ha ersättning under begränsningsperioden.

9. Vad händer om du blir uppsagd?

Styrelsen kan avsätta en vd av i princip vilken orsak som helst eftersom Lagen om anställningsskydd inte gäller. Se därför till att uppsägningstiden och ett avgångsvederlag är reglerat i avtalet.

– Om ett vd-avtal helt saknar reglering om uppsägningstid har Arbetsdomstolen i en dom slagit fast att en skälig uppsägningstid är sex månader, säger Magnus Bäckström.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar