Är dörren till tekniken stängd när jag tar ett chefsjobb?

Foto: Getty Images

Livet som chef kan vara tufft om man inte får rätt förutsättningar. Men att gå tillbaka till ett mer vanligt ingenjörsjobb kan vara svårt om man befinner sig i en bransch där teknikutvecklingen är snabb. Vad gör man i den situationen? Så här svarar karriärcoachen.

Tidigare i våras intervjuade Ingenjören chefer som valt att lämna chefskarriären för att gå tillbaka till ett mer vanligt ingenjörsjobb. Det fick läsaren Peter att reagera. Han ser en uppenbar risk att chefsjobbet gör att du tappar kontakten med teknikutvecklingen, vilket också gör det svårt att gå tillbaka till en specialistkarriär.

– Det är nästan omöjligt att gå tillbaka om du lämnar tekniken och är borta några år, teknikutvecklingen går så snabbt. En del av de som hoppat av chefsrollen hos oss där jag jobbar har blivit projektledare, men en massa andra positioner är inte möjliga att ta eftersom man har tappat kontakten med tekniken, berättar han.

Många blir utbrända

Dessutom konstaterar han att chefsjobbet ofta är väldigt tufft. Det finns en förväntan på chefen att både vara insatt i de tekniska utmaningarna, ha resultatansvar och samtidigt ha det ledar- och personalansvar som följer med chefsrollen. Det är två olika roller som är svåra att bemästra, särskilt i de platta organisationer som finns idag. 

I det företag där han jobbar kan en chef vara ansvarig för uppemot 20 personer. 

– Jag har sett så många bli utbrända. Stressen kring chefsrollen påverkar både familjelivet och den personliga hälsan, berättar han.

Specialistroll som kräver ett annat fokus

Bengt Kallenberg är civilingenjör och jobbar som coach och utbildare inom bland annat ledarskap och grupputveckling. Han håller med Peter om att chef är ett specialistjobb som kräver både kompetens, utbildning och kunskap om verktygen.

Bengt Kallenberg

– I många organisationer underskattar man chefernas roll. Du förväntas vara chef och samtidigt vara teknikexpert och får inte utrymme att utvecklas i chefsrollen, säger Bengt Kallenberg.

Att kliva in i rollen som chef kan också vara en utmaning, särskilt om du kommer från en mer teknisk roll. Chefsrollen innebär något annat och du behöver växla identitet, från experten som kan allt inom en viss teknik, till en identitet som chef där du är helt ny.

– Detta kan vara väldigt svårt för många. Du är van att bli bekräftad för din tekniska kunskap, nu befinner du dig i en ny roll där du behöver bygga upp ny expertkunskap. Dessutom kan det finnas en kultur i företaget som signalerar att chefer har lägre status än exempelvis teknikexperter eller projketledare, vilket kan vara en utmaning i sig. 

Inte rimligt att hänga med i tekniken

Den största skillnaden handlar förstås om att man som chef har uppdraget att leda andra. Det kräver att du förstår verksamheten och gruppen du arbetar med, men du behöver även kunna tydliggöra mål, prioriteringar och riktning för ansvarsområdet. Dessutom har du ett uppdrag att leda och fördela arbetet, att coacha, delegera och ta vara på allas specialistkunskaper för att gruppen som helhet ska nå sina mål. 

– Du ska vara lagledaren, inte den som är bäst på alla positionerna på planen, poängterar Bengt Kallenberg. 

Ibland blir inte chefsrollen som man tänkt sig och det kan många gånger bero på att man inte får rätt förutsättningar för att vara en bra chef. För många ansvarsområden, höga krav och bristande stöd för att utvecklas i rollen kan vara några orsaker, men det kan förstås även handla om att man inte trivs i ledarrollen – att det är tekniken och teknikutveckling man egentligen brinner för. 

Men vad gör man då om vill lämna chefsjobbet, men märker att tekniken sprungit iväg under åren som chef? 

– Du behöver inse att din tid som chef inte varit bortkastad, att det gett dig massa nyttiga erfarenheter och kunskaper om dig själv, om att leda grupper och om verksamheten i stort. Det är kvaliteter du tar med dig och som du har stor nytta av i din fortsatta karriär, påminner Bengt Kallenberg. 

Synliggör dina kvaliteter

För att boosta sig själv i det läget tipsar Bengt Kallenberg om att göra en SWOT-analys på sig själv. Vilka är dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot? 

Analysera och fundera över vad du är bra på och vad du behöver utveckla för att ta dig vidare. Gör därefter en plan för din önskade karriärutveckling och hur du kan stärka upp de områden där du ser att du har tillkortakommanden.

– Detta gör dig tryggare i din situation. Dina kvaliteter blir synliga och du har en plan för hur du vill utvecklas. Dessutom hjälper det dig att fokusera på dina styrkor, lärdomar och erfarenheter. 

Bengt Kallenberg påminner också om att många anställer även om personen inte uppfyller exakt alla krav som uttrycks i annonsen. 

– Var stolt över de kvaliteter du tar med dig och lyft fram de förmågor du utvecklat som chef. Det är också viktigt att visa att du har ambitioner, att du vill utvecklas och lära dig nya saker, säger han. 

Se till att få rätt förutsättningar

När Bengt Kallenberg håller utbildningar för chefer brukar han ställa frågan: Vad var det som gjorde att du valde att tacka ja till ett chefsjobb? 

Det finns många svar på den frågan, det kan vara nyfikenhet, drivkraften att få jobba med människor, lönen eller att man helt enkelt blev smickrad av frågan. 

Men han tror att det är en viktig fråga att ha med sig när man får erbjudandet om att ta rollen som chef. Hur passar det här jobbet in i min karriärplan? Vad vill jag åstadkomma, vilka är mina drivkrafter?

– Reflektera kring erbjudandet, vad är det som gör att du väljer att säga ja – eller nej. Det hjälper dig att göra ett mer medvetet beslut. 

För att lyckas som chef är det också viktigt att få förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Ställ därför krav på att få utbildning och lära dig verktygen för att utvecklas i den specialistroll som chefsrollen är. Och se till att du får stöd och hjälp av din närmaste chef.

– En bra chef kan göra en enorm skillnad, men en stressad chef utan rätt förutsättningar riskerar att bli en destruktiv chef. Om du kastas ut på djupt vatten och inte får hjälp att lära dig simma så är det inte konstigt om du längtar tillbaka till det vatten där du kan känna dig trygg, poängterar Bengt Kallenberg.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Om du inte omfattas av kollektivavtal kan Kammarkollegiets omställningsorganisation vara en väg att gå. Här kan även egenföretagare få hjälp kring ansökan av omställningsstudiestöd.
Fler artiklar