Låga ingenjörslöner oroar inte industrijättarna i norr

Lönen är sällan det som avgör en rekrytering, konstaterar industrijättarna i norr. Foto: Getty Images

Ingenjörer i södra Sverige har högre lön än ingenjörer i norr. Men för industrijättarna i norr verkar lönenivåerna inte vara något hinder för rekrytering.

Efterfrågan på ingenjörer är stor bland arbetsgivare över hela landet. Men vilken lön man kan förvänta sig varierar stort mellan länen.

Enligt en analys av ingenjörslöner som Sveriges Ingenjörer nyligen presenterade bor de sämst betalda ingenjörerna i fyra nordligaste länen. Där ligger snittlönerna mellan 9 och 10 procent lägre än i riket i stort.

Ingenjörer i Stockholm tjänar mest. Där är löneläget 19 procent högre än i Norrbotten och 18 procent högre än i Västerbotten. Sveriges Ingenjörer befarar nu att de låga lönerna i norr riskerar att stjälpa de stora industrisatsningarna i norr.

Inget problem för industrierna i norr

Men industrijättarna i Norrbotten och Västerbotten är inte oroliga. ”Oftast är det inte lönen som är knäckfrågan i våra rekryteringar”, säger SSAB i en enkät som Piteå-Tidningen gjort.

I enkäten har Piteå-Tidningen ställt frågor kring rekrytering av ingenjörer till representanter för LKAB, SSAB och Boliden.

Enligt SSAB händer det att de går miste om en rekrytering på grund av löneläget, men de upplever det inte som något stort problem. För jobbkandidaterna väger snarare helhetspaketet med förmåner som arbetstidsförkortning, friskvård och möjligheter till utveckling tyngre, liksom SSABs fokus på att ställa om och minska sitt klimatavtryck.

Håller inte med om analysen

LKAB konstaterar att lönen är viktig ur ett helhetsperspektiv, men tror inte att de går miste om intressanta kandidater på grund av löneläget. LKAB delar inte heller den bild av löneläget som Sveriges Ingenjörers analys visar.

”Utifrån våra jämförelser med övrig processindustri och övriga landet så förhåller vi oss på ett bra sätt lönemässigt, historiskt sett har det alltid varit skillnader mellan storstäder och övriga landet” svarar de i enkäten.

Inte heller Boliden har upplevt lönen som ett problem. I enkäten svarar de att det är ovanligt att lönen är avgörande i rekryteringssammanhang och har därför svårt att uppskatta om de gått miste om en rekrytering på grund av löneläget.

Utmaningen är att hitta rätt kompetens

Ingenjören har även ställt samma frågor till batteritillverkaren Northvolt i Skellefteå.

Matti Kataja, kommunikationsdirektör på Northvolt Ett i Skellefteå, skriver i ett mejlsvar att de har ett stort behov av att rekrytera ingenjörer framöver. Uppskattningsvis behöver de anställa omkring 400 ingenjörer under nästa år.

– En utmaning är att hitta ingenjörer med rätt kompetens, i vårt fall finns de ofta utomlands. Vi för en dialog med regeringen om behovet av nya utbildningar och mer forskning, för att också stärka den kompetensen här i Sverige, berättar Matti Kataja.

Hur ofta har ni gått miste om en rekrytering på grund av löneläget?

– Oftast handlar det inte om lönen. I vårt fall handlar det snarare om helheten, stöd med flytt och hjälp med etablering.

Sveriges ingenjörer är förvånade att lönegapet mellan ingenjörer i norr och söder inte verkar minska, vad ser ni för förklaringar till detta?

– Vi tror att en ökad rörlighet på den svenska arbetsmarknaden skulle vara positivt, om fler ingenjörer från södra Sverige provar på att jobba i norr.

Hur ofta är lönen en knäckfråga för att rekrytera ingenjörer?

– Vi upplever att vi är konkurrenskraftiga. Samtidigt erbjuder vi alla medarbetare att bli delägare i Northvolt, det är något som vi märker är attraktivt, inte minst när vi rekryterar internationellt. När vi anställer ingenjörer från andra länder är vårt erbjudande om stöd med flytt till Sverige och etableringen här särskilt viktig.

Läs också: Så skiljer ingenjörer löner mellan länen

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Hur mycket skiljer lönen mellan ingenjörer som är chefer och de som inte är det? Mellan storstäder och övriga landet, privat och offentlig sektor och mellan civil- och högskoleingenjörer? Det får du svar på här. 
Fler artiklar