”Löneläget gör det svårt att rekrytera”

Ingenjörerna i Jönköpings kommun är missnöjda med löneutvecklingen. Jan Samuelsson, ordförande för det lokala facket har lyft frågan i budgetarbetet och hoppas nu på en förändring.

Vårens lönerevision blev en besvikelse för ingenjörerna i Jönköpings kommun. Nu kräver de att kommunen satsar mer på lönerna för att inte riskera att tappa kompetensen framöver.

Efter vårens lönerevision i Jönköpings kommun var besvikelsen stor bland ingenjörerna. Den kraftiga inflationen och det faktum att de nya lönerna sattes innan de centrala förhandlingarna för Sveriges Ingenjörer var klara innebar att löneökningarna blev lägre än avtalet.

– Folk var lätt irriterade, om man ska uttrycka sig milt. Många kände att de fick ett för dåligt påslag i förhållande till inflationen, berättar Jan Samuelsson, ordförande för Sveriges Ingenjörer i Jönköpings kommun.

Vill se tydligare satsningar i budgeten

För att synliggöra riskerna med att lönerna halkar efter och öka trycket på kommunen att satsa mer i kommande budget beslutade facket att skicka in en skrivelse – något ingenjörskollektivet inte gjort tidigare.

I skrivelsen till kommunen beskriver de missnöjet med lönerna och konstaterar att löneutvecklingen för 2023 innebar att löneskillnaderna ökade jämfört med andra arbetsgivare. De poängterar att det är viktigt att personal med kunskap och erfarenhet får uppskattning från arbetsgivaren genom en tydlig löneutveckling och att löneutvecklingen i kommunen måste följa utvecklingen på arbetsmarknaden för att det ska vara möjligt att attrahera och behålla viktig ingenjörskompetens.

– Vi märker redan nu att löneläget gör det svårt att rekrytera och behålla kvalificerad personal i kommunen. Det är låg arbetslöshet i Jönköping med omnejd och som ingenjör måste man inte gå till kommunen för att få jobb, konstaterar Jan Samuelsson.

I ett MBL-möte tidigare i höstas fick ingenjörerna i Jönköpings kommun information om att både deras och andra fackförbunds skrivelser avslagits, utan motivering. Senare under hösten blev de dock inbjudna till samtal inför kommande års budgetförhandlingar.

– Om det beror på skrivelsen vet jag inte, men det är första gången sedan 2019 som vi blivit inbjudna att vara med i dialogen inför budget.

Har hopp om framtida utveckling

Enligt de siffror som kommunens HR-avdelning tagit fram är löneutvecklingen i Jönköpings kommun lägre än i riket i stort, det gäller både ingenjörer och andra med högre utbildning.

Men om det kommer att bli några lönesatsningar nästa år kan Jan Samuelsson bara hoppas på. Han konstaterar att kommunen står inför ett tufft ekonomiskt läge.

– Kommunen har stoppat nyrekryteringar och i de delar där jag har insyn ser jag att man inte heller tillsätter de tjänster som är vakanta. Jag hoppas att man i vårens lönesättning beaktar att vi inte var nöjda förra året. Vi har gjort vad vi kan och nu kan vi bara avvakta budgeten och den kommande löneöversynen.

1 kommentar

  • Peter

    Vadå? inbjudna att vara med i dialogen inför budget.
    Budgetförhandling faller under MBL. Mao faller det under arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet.

    19 december 2023

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket ska du ta betalt som egenkonsult

Så mycket ska du ta betalt som egenkonsult

“Hur mycket ska jag ta betalt?” Det är den vanligaste frågan som Anders Hallgren på Sveriges Ingenjörer får från medlemmar som antingen är eller funderar på att bli egenkonsulter. Här är hans bästa tips.
Fler artiklar