Nu vill valberedningen få in förslag

Mari Larsson
Mari Larsson är vice ordförande i Sveriges Ingenjörers valberedning.

Sveriges Ingenjörers valberedning har börjat arbetet med att ta fram nästa förbundsstyrelse, inklusive ordförande och vice ordförande. Nu vill de få förslag. ”Kravet är att man ska vara medlem och bli nominerad av en annan medlem.”

I november väljer Ingenjörsfullmäktige vilka som ska sitta i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse, och i år är hälften av ledamöterna och hela presidiet, med ordförande och två vice ordförande, uppe för omval.

– Nu behöver vi få in kandidater. Och nu går det att nominera året runt, så när man får en bra idé är det bara att nominera, säger valberedningens vice ordförande Mari Larsson.

Tidigare har det varit en begränsad period för nomineringar. Nu är valberedningen i stället öppen för förslag kontinuerligt och tittar på alla nomineringar oavsett när de kommer. Men för att vara säker på att nomineringen kommer med i årets process behöver den komma in senast den 30 april.

Kan man nominera någon till ordförande eller vice ordförande även om de inte suttit i förbundsstyrelsen eller Ingenjörsfullmäktige?

– Man nominerar till förbundsstyrelsen, inte specifikt till presidiet. Kravet är att den som nomineras ska vara medlem och bli nominerad av en annan medlem, och vi tittar på alla, intervjuar alla. Vi har behov av förslag löpande och söker brett – alla branscher, olika delar av landet.

Vad är det ni söker – vad ska man tänka på om man nominerar?

– Att det är någon som är engagerad och som är beredd att lägga tid på att utveckla förbundet. Vi är ju både en fack- och intresseförening och man jobbar för alla medlemmar. Känner man någon som man tror skulle göra jobbet bra: Nominera.

Förra året var det ingen ny ledamot som valdes in i förbundsstyrelsen, utan alla befintliga ledamöter blev omvalda. Hur många nya ledamöter det blir i år är inget som Mari Larsson har någon aning om så här tidigt i processen. Men det är ändå viktigt att få in förslag, för att ha möjlighet att få en bra mix av erfarenheter.

Söker revisorer och planerar Ingenjörsvalet

Valberedningen föreslår inte bara förbundsstyrelse. Man föreslår också fyra verksamhetsrevisorer, som följer upp beslut i Ingenjörsfullmäktige. Och nu finns också ett formulär för att nominera till det.

– Vi har ju också auktoriserade revisorer och man behöver inte ha djup ekonomisk erfarenhet för att vara verksamhetsrevisor, men det är bra om man har kunskap om förbundet.

Om två år är det dags för nästa Ingenjörsval, där Sveriges Ingenjörers medlemmar väljer ledamöter till Ingenjörsfullmäktige. Och det är ytterligare en uppgift för valberedningen som nu drar i gång förberedelserna för det.

Karin Thorsell

 

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

Fackföreningar på arbetsplatser, vad gör de egentligen? Kan de stoppa förslag som arbetsgivaren vill genomföra? Och hur kan de hjälpa medlemmarna? Ingenjören har träffat Akademikerföreningen på Cytiva i Uppsala.   
Fler artiklar