Så laddar du för en lyckad videointervju

En svårighet med videointervjuer är att inte kunna möta någons blick eller se reaktionerna när man levererar sina svar. Foto: Getty Images

Hur förbereder man sig bäst för en videointervju? Och hur sammanfattar ett helt arbetsliv i några korta kärnfulla fraser? Karriärcoachen Lisa Rosengren delar med sig av sina bästa knep.

I ett mejl till redaktionen undrar en läsare över den nya trenden med videointervjuer: 

Saken är den att jag under kvällens lopp genomfört en digital videointervju. Det gick till så, att det på en hemsida fanns fyra till fem förberedda frågor, som skulle besvaras med lika många videoinspelningar. Det fanns en rekommenderad maximal längd för dessa videoinspelningar, och den var en minut” skriver hen.

Lisa Rosengren, karriärrådgivare på TRR och författare till Karriärhandboken, har själv lagt märke till att det blir allt vanligare med den här typen av videointervjuer. 

– Jag möter många i min rådgivning som fått göra videointervjuer och jag tror att det är extra vanligt i större företag, men även större rekryteringsföretag använder sig av videointervjuer, berättar hon.

Risk att bli överrumplad

En videointervju ska inte blandas ihop med en digital intervju där intervjun genomförs live via digitala kanaler som Teams eller Zoom. 

En videointervju innebär att kandidaten får svara på ett antal frågor och själv spela in sina svar genom ett verktyg som man laddar ned till datorn eller mobilen. Att göra den här typen av intervjuer kan förstås kännas svårt, särskilt om man inte varit med om det tidigare. 

– Om man inte förberett sig innan så kan man bli lite överrumplad av hur det går till. De verktyg som används för videointervjuer ser också lite olika ut, förklarar Lisa Rosengren. 

Det finns idag många olika verktyg för den här typen av intervjuer, Zerolime, Hirevue och Recright är några exempel. Det vanliga är att jobbkandidaten ska svara på mellan fyra och fem frågor under intervjun. När en fråga kommer upp har man oftast ett par minuters betänketid innan frågan ska besvaras. När inspelningen startar börjar en klocka ticka ned.

Kan fungera på olika sätt

I vissa verktyg finns det möjlighet att göra flera tagningar, medan andra endast ger dig en chans att svara. Hur lång inspelningen får vara kan också variera mellan en och fem minuter. 

– Det är viktigt att vara medveten om att verktygen kan se ut och fungera lite olika. Dubbelkolla innan så att du inte förväntar dig att kunna göra en omtagning, och så går det inte.

Ett bra tips om du ska göra den här typen av intervjuer är därför att ta reda på så mycket som möjligt om verktyget innan. Lisa Rosengren tipsar om att söka upp verktygets webbsajt och läsa på hur det fungerar. Ta även reda på om det finns några tips eller exempel på hur intervjun går till. 

– Googla eller gör en sökning på Youtube. Kanske har någon lagt upp en inspelad intervju där så att du får se hur det kan gå till, säger Lisa Rosengren.

Förbered svar på de vanliga frågorn

Förbered även din miljö där du spelar in dina svar. Se till att du har bra ljud och ljus, en lugn bakgrund och att du sätter dig så att du spelar in dig själv i ögonhöjd. Om verktyget endast går att använda för mobilen är det extra viktigt att du även tänker på hur du ställer upp mobilen så att det blir en vettig bild.

Med de tekniska förberedelserna på plats kan man därefter fokusera på att förbereda själva intervjun. Tänk igenom vilka frågor som kan dyka upp och hur du svarar på dem. 

– De två absolut vanligaste frågorna är av typen: ”Varför är du intresserad av det här jobbet/vårt företag?” samt ”Vad kan du bidra med/tillföra vår verksamhet?”. Se till att du har tänkt igenom svaren på dessa två frågor, tipsar Lisa Rosengren. 

Tänk på det gyllene tretalet

En av de saker som överraskade läsaren som hörde av sig till Ingenjören var en fråga där hen skulle sammanfatta sin studie- och yrkesbakgrund – på en minut. Hur kan man tänka om man får en fråga som är i det närmaste omöjlig att svara kort på?

– Ett bra knep är att förbereda sig genom att lusläsa annonsen. Vilken kompetens och vilka erfarenheter efterfrågar man, vad är viktigast för just den här tjänsten? Fokusera på det, säger Lisa Rosengren.

Ett annat bra tips om man har mycket på sitt CV är att tänka i tretal. Vilka är de tre viktigaste kompetenserna för jobbet? Vilka är mina tre bästa egenskaper? Vilka är de tre områden där jag är starkast?

– Det gyllene tretalet gör det lättare för dig att komma ihåg, men gör det även lättare för mottagaren att uppfatta dina svar, förklarar hon.

Visa ditt glitter

En fördel med en videointervju är att du på ett enkelt sätt kan kika på dina anteckningar under intervjun utan att det märks. Lisa Rosengren tipsar också om att skriva ned några stolpar under betänketiden så att du inte glömmer bort att ta med det viktigaste när videoinspelningen väl startar. 

Men den stora nackdelen med videointervjuer är däremot att man inte har en människa framför sig. Att inte kunna möta någons blick eller se reaktionerna när man levererar sina svar gör det svårare att prata på ett naturligt och avslappnat sätt. 

– Det finns en stor risk att man tappar energin när man pratar in i en kamera. Försök att föreställa dig att kameran är en person. Använd ditt kroppsspråk och din naturliga mimik så att mottagaren också ser ditt glitter, påminner Lisa Rosengren.

Naturligt att bli nervös

När klockan börjar ticka och det är dags att leverera ett svar är det självklart lätt att bli stressad och nervös. Många gånger sker den här typen av intervju tidigt i processen och används som ett sätt att sålla kandidaterna.

Men om man är besviken för att man gjort bort sig, inte fått fram sina svar eller att tekniken strulat så behöver man inte vara orolig, lugnar Lisa Rosengren.

– Jag vet många som kommit vidare även om de upplevt att de gjort en dålig intervju. Det är en situation där de flesta känner sig obekväma och det vet även rekryterarna. Men om du skulle ha misslyckats helt, ta då kontakt med rekryteraren och förklara vad som hänt så kanske du får möjlighet att göra om eller komplettera, säger Lisa Rosengren.

Sex tips som gör dig redo för videointervjun

1. Ha koll på tekniken. Utforska det verktyg som ska användas för videointervjun och se till att du vet hur det fungerar.

2. Skapa en bra intervjusituation. Se till att kameran hamnar i ögonhöjd, att du har en lugn bakgrund och att ljuset är bra. Undvik exempelvis att sitta med ett fönster bakom dig. 

3. Förbered dig för de vanligaste frågorna som brukar komma på en intervju.

4. Läs annonsen. Ta fasta på de kunskaper och egenskaper som efterfrågas. Tänk även på vad du själv tycker är viktigt att få fram under intervjun. Om annonsen är på engelska kan du även förvänta dig att intervjun är det. Förbered då dina svar så att du inte blir överrumplad om du måste svara på engelska.

5. Ha papper och penna redo. När frågan kommer upp har du vanligtvis några minuters betänketid. Skriv ned några stolpar och tänk på att jobba med tretal.

6. Se till att få fram ditt glitter. Föreställ dig en person på andra sidan kameran. Tänk på kroppspråket och att prata tydligt.

1 kommentar

  • Helen

    Jag har just insett att det hos vissa företag finns ett teknikkrav/antagande – man skall/förväntas ha en smartphone alt en platta. Detta för att ansökan med mera görs i en app.

    Intressant utveckling och begränsning.

    08 maj 2024

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

När allt fler tar hjälp av AI för att formulera sitt personliga brev blir de också mindre intressanta i urvalsprocessen. Här är några saker du som jobbsökare bör tänka på.
Fler artiklar