Ericsson

Ericssons ledning skenförhandlade årets löner

Ericssons ledning skenförhandlade årets löner

Akademikerna på Ericsson är arga och besvikna efter årets lönerevision. Vid det sextonde och sista förhandlingstillfället avslöjar arbetsgivaren att ledningsgruppen på förhand bestämt att årets nivå ska bli 3,9 procent.