"Irrbilder om jordens uppvärmning"

I Ingenjören 2009:9 finns en artikel om så kallade skeptiker som avvisar teorin att människan har orsakat en global uppvärmning av jordens klimat (AGW-teorin). Jag noterade att artikeln till stor del följer den medietaktik som kännetecknar fabrikation av vetenskapliga kontroverser.

En av de irrbilder som förs fram i artikeln, av professorerna Stilbs och Petersson, gäller kommande istider. Att det har funnits ett vetenskapligt konsensus på 1970-talet gällande att en nedkylning var nära förestående är snarast att betrakta som en modern vandringssägen. En genomgång av publicerade granskade artiklar mellan åren 1965—1979 visade att 7 stycken förutsåg en nedkylning, 44 stycken förutsåg en uppvärmning och 20 var neutrala (T. Peterson et. al.,The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus; Bulletin of the American Meteorological Society 2008). I den mån enskilda studier lyftes fram i media för att alarmera om en snar istid så ignorerades det av vetenskapssamfundet i stort och väckte ingen uppmärksamhet hos myndigheterna. Den bilden bekräftas också av den nationella amerikanska vetenskapsakademins rådgivande rapport från 1975 (NAS/NRC,Understanding Climate Change: A program for action; ISBN 0-309-02323-8 ). Man ansåg då att empiriska data var otillräckliga, att klimatmodellerna var för dåliga och att inga säkra fakta fanns för att bedöma det framtida klimatets förändringar i någon riktning. Mer forskning behövdes var slutsatsen då. Mer forskning och utveckling gjordes och där står vi i dag, 30 år senare. Inte med ett fåtal enskilda studier som pekar åt olika håll utan med ett vetenskapligt konsensus som säger att den globala observerade temperaturhöjningen inte är resultatet av en naturlig variation utan orsakad av människans koldioxidutsläpp från fossila kolbränslen. Man anser också att de empiriska data man har och de olika klimatmodellerna, brister till trots, är tillräckligt bra för att göra prognosen att temperaturökningen inte upphört.

I artikeln får Göran Petersson också ge röst åt uppfattningen att det kan finnas viktigare miljöhot. Men man måste fråga sig hur det är möjligt att avgöra vilka hot som är viktiga och vilka deras orsaker är utan att förlita sig på vetenskaplig evidens. I ett öppet och demokratiskt samhälle är vetenskapligt belagda fakta nödvändiga för att ge politiker och väljare bästa möjliga faktaunderlag för olika former av beslut om reglerande lagstiftning eller resursstyrning. Ty emedan vår yttrandefrihet ger oss rätt att säga vad som helst så innebär det inte att allt som sägs i debatten nödvändigtvis är sant. Fabrikation av vetenskapliga kontroverser bygger på att överdriva den vetenskapliga osäkerheten, blanda fakta med falska och osanna argument samt misskreditera enskilda forskare eller den vetenskapliga processen i allmänhet.

AGW-teorin är inte en absolut sanning, det är den bara den bästa systematiseringen som finns i dag som kan förklara ett observerat fenomen utifrån de mätdata, som finns tillgängliga i nuläget, vilka beskriver vårt historiska och nuvarande klimat och dess påverkansfaktorer. Men de argument som många AGW-skeptiker för fram håller sällan för en närmare granskning. Det man främst kan lära sig av artikeln i Ingenjören är att det också gäller även om det görs av en person med professorstitel.

Olof Tångrot, Umeå

15 kommentarer

 • Lars

  Det är märkligt att just co2 har fått en sådan framträdande roll i debatten om riskerna med förbränning av fossila bränslen. Redan idag dör tusentals människor varje år på grund av de föroreningar som fossileldningen släpper ut i luften. De eventuella effekterna på klimatet om 50-200 år är i sammanhanget tämligen ointressanta.

  19 maj 2011
 • Mikael Lind

  Hej, kanske ”sen” i diskussionen, men kan inte låta bli kommenterar ”sunt förnuft”. Oljan är växtrester från dinosauriernas tid, skapat efter att meteorit-regn rev upp damm/stoft tusentals mer än vulkanen nämnd här. Dinosaurierna dog ut för att det blev kallt, kräldjur har ingen egen kroppsvärmer-reglering. ”växtresterna” kapslades in efter några tusen år, sedan har människan pumpat upp & förbränt stor mängd av den på bara drygt 100 år, det mesta bara de sista 30 åren.
  Enligt mitt sunda förnuft håller vi på att återskapa klimatet för dinosaurier, 37 grader i skuggan (vår kroppstemp. är gen-programmerad från denna tid) och det på väldigt kort tid sett ur naturens tidsperspektiv…
  Men som ingenjör är jag hoppfull, ny teknik kan lösa delar av problematiken, dock inte allt, och denna gång måste tekniklösningarna bli långsiktigt fungerande.

  21 april 2011
 • Ingenjören

  ” Därför måste en ingenjör gå tillbaka och lita istället på sitt sunda förnuft. När en vulkan kan sprida ut lika mycket aska i luften på en veckas utbrott som människan gjort under 10 år ja då säger det sunda förnuftet att uppvärmningen inte beror på att jag kör bil eller åker flyg.”

  Problemet med att lita på sunt förnuft i stället för fakta är att det ofta leder en fel. Vulkanen på Island släppte till exempel ut lite mindre koldioxid än flygen det ställde in hade gjort. Det visar nämligen siffrorna, även om ’sunt förnuft’ säger att en vulkan borde släppa ut mer. En vacker illustration: http://www.informationisbeautiful.net/2010/planes-or-volcano/

  24 mars 2011
 • Stig E

  Det råder uppenbarligen olika åsikter om vilka konsekvenser för klimatet som den ökande koldioxidhalten kommer att ge. Att koldioxidhalten är ökande är dock ett faktum. Den uppenbara orsaken till detta är förbränningen av fossilt kol och olja, som är en process som ligger helt utanför kretsloppsprinciperna. Det man håller på med är ju att på ett par hundra år förbruka råvaror, som har bildats under några hundra miljoner år. Det gäller att få stopp på detta enorma slöseri, så får man även stopp på ökningen av koldioxidhalten. Det stora problemet är att det går att skapa enorma förmögenheter och makt genom rovdrift på jordens resurser. Samma problem gäller för många andra råvaror än fossilerna.

  24 mars 2011
 • Flyer

  Den här vintern har jag verkligt längtat efter att Sverige skulle få en liten, liten, släng av ”global warming”. Det såg hoppfullt ut de senaste dagarna men i dag är fimbulvintern tillbaka…

  10 februari 2011
 • David P

  Roger Holmquist:
  Det är olyckligt att du (och andra) blandar in höger-vänster politik i ett ämne som berör alla människor. Att som du använda uttrycket ”högerextremister i USA” är bara ett sätt att (i dina egna ögon) minska värdet i en annan människas åsikter. Det har inte i en hedervärd debatt att göra. Lyft fram hållbara argument i stället så det finns någon möjlighet för oss andra att bedöma vilken grund du har för din övertygelse. Att hänvisa till försiktighetsprincipen är ett sätt. Ge oss gärna fler hänvisningar till forskning så vi själva kan ta ställning.

  Själv tycker jag det finns för lite fakta och entydiga resultat för att bilda mig en uppfattning. Det jag ser i tidningar och nyheter spelar mest på känslor. Jag vill ha fler konkreta källor med alla data samlade så jag kan bilda mig en uppfattning.

  Svenska företag tar definitivt inte sitt ansvar för miljön. Man investerar i kolkraft utan att på minsta sätt bekymras över vilka konsekveserna blir för människa och miljö. Till råga på allt har man mage att kalla det för ”grön el”. Man suckar över deras enda intresse – pengar i den egna fickan.

  08 april 2010
 • bara jag

  John:

  Det ar bra mycket lattare att forutsaga klimatet om manga ar an att berakna vadret om nagra veckor. Detta faller sig helt naturligt eftersom klimat ar medelvardesbildat vader over lang tid. Jag ar mycket overraskad att se detta argument fran en ingenjor.

  Dessutom tycker jag det vore patetiskt att sla oss for brostet for var vattenkraft, och nojda sla oss till ro med det, eftersom det ar en naturlig del av de forutsattningar Sverige har, och knappast ett resultat av en beundransvard miljoinsats. Vi har fortfarande kolkraft pa marginalen, och det finns mycket annat att jobba med inom miljoomradet. Vart samhalle ar verkligen inte hallbart i langden, och det ar farligt att forledas att tro det. De flesta av oss ar dessutom medvetna om att vi lever i ett forhallandevis rent land, vi nog manga av oss ocksa ar lite stolta over, sa jag tror inte det finns en brist pa stolthet.

  Vidare ar det inte sant att karnkraften inte slapper ut nagra ”AGW-gaser”, ett stort energibolag blev ju t o m precis fallda i ratten for att anvanda detta pastaende om karnkraften. Att se energisystemen ur ett livscykelperspektiv ar alltid att rekommendera, framforallt som god ingenjor.

  Och som Roger korrekt papekar, DN har aldrig gjort ”avbon” i fragan.

  26 februari 2010
 • Lars Ljung

  Hans B säger ovan något som är sant, nämligen att det är svårt att sätta sig in in en fråga av klimatförändringars komplexitetsgrad, för Ingenjörens läsare är det möjligen en liten, liten smula lättare än för den genomsnittlige medborgaren. De flesta har att förlita sig till de uppgifter som ges i massmedia, några kan dessutom välja att leta i den s.k. bloggosfären. Den som har svenska ”gammelmedia” som enda informatör blir, eller har hittills blivit oerhörd missledd, eftersom såväl press som etermedia, möjligen SR i viss mån undantaget, har valt att så gott som uteslutande inta en AGW-troende position. Detta kan inte vara medias uppgift, utan att ge en så bred bild som möjligt av de olika teorier och ståndpunkter som förekommer. ”Ingenjören” är i detta avseende inget undantag. Till yttermera visso har ju vid olika tillfällen föreningen Sveriges Ingenjörer gått ut med ställningstanden för AGW-terorierna, och jag undrar i vems namn eller med vems mandat man gör så. Mig som medlem representerar man då inte, absoluta merparten av de ingenjörer jag känner ställer sig kraftigt tveksamma till AGW-teorin. Att DN och alltfler media ”backar” betyder snarast att man sannolikt insett att man varit för ensidig, kanske t.o.m. att det efter alla skandaler runt IPCC mfl i AGW-lägret, kanske är dags att se om sitt hus och ge utrymme för andra funderingar.

  18 februari 2010
 • Roger Holmquist

  John!
  På vilket sätt skulle DNs artikel ha backat?
  Finns inga som helst antydningar om det.
  Vill man studera ämnet är Scientific American rätt ställe att surfa till.
  Dom har en omfattande underlag och bevisföring i ämnet och slutsatsen är att Global Warming existerar.
  Sen finns det förstås en massa högerextremsiter i USA som gör allt för att ifrågasätta den övertygande samlingen indicier.
  En del av deras propaganda har antagligen läckt över till Europa…

  Den fundamentala inställningen till fenomenet kan bara vara en:
  Försiktighetsprincipen:
  Det finns bara en planet att leva på för närvarande och den ska inte utsättas för en massa idiotiska experiment.

  12 februari 2010
 • John

  Kan Ingenjören vara vänlig att göra avbön. Tom DN har ju backat ang. AGW. Fler skandaler än Climategate har uppdagats. Tex att glaciärerna i Himalaya kommer att smälta bort inom 25 år. Det letade sig till och med in i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC).

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/varsta-klimatprognoserna-tonas-ned-1.1038400

  Och i Kanada kan följande läsas
  http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=2504944

  Också engelska The Guardian har insett faktum:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/01/leaked-emails-climate-jones-chinese

  04 februari 2010
  • Jenny

   Prognoser är alltid prognoser och att de är osäkra ligger i begreppet. I Ingenjören har vi under åren presenterat olika perspektiv på klimatfrågan – senast en artikel om klimatskeptikerna, och det kommer vi att fortsätta med.
   Hälsningar
   Jenny Grensman

   05 februari 2010
 • John

  Självklart är jag kritisk till Olof. Jag är negativ till att förespråkare för AGW-teorierna får plats i media och skapar ”irrbilder” och använder ord som ”hot” så att normala människor behöver känna oro inför framtiden. Det finns ingen oro. Vi kommer inte att gå under av klimatförändringarna. Snarare är det som Per skriver om som kommer att bli vår undergång. Att vi blir för många på jordklotet. Klimatet är så extremt svårt att förutsäga. Om inte ens en superdator på SMHI kan beräkna vädret med mer än några veckors framförhållning. Hur ska vi då kunna förutsäga klimatet 50 år framåt. För många och oerhört komplexa faktorer påverkar klimatet. Istället för att spendera enorma mängder skattemedel på något som ”kanske” kan inträffa så bör dessa spenderas på miljö- och människo-hot som vi verkligen vet existerar. Tex förgiftade floder i Indien, malaria, svält osv. Dessutom kan vi redan känna oss stolta. Sverige är redan bäst i klassen. Nästan 50% av vår elenergi kommer från vattenkraft. Ytterligare 40% kommer från k.kraft som inte släpper ut några AGW-gaser. Vi ger mest bistånd av alla OECD-länder räknat på BNI vilket inkluderar bistånd till klimatprojekt. Vi är nettoinbetalare till EU som i sin tur betalar ut bistånd till klimatprojekt. Så varför vill svensk media få oss till att känna så dåligt samvete. Tyvärr är minst 25% av Sveriges journalistkår miljöpartister vilket självklart påverkar vad som skrivs och vilka som får plats i svensk media.

  30 januari 2010
 • Hans B

  Kommentaren från John är avsedd att vara kritisk mot Olof Tångrots artikel, men blir i stället en illustration av just det som Olof T skriver: att det behövs vetenskapligt underbyggda fakta, just därför att det finns för många som tror att sunt förnuft fungerar på stora och svåra problem. De flesta som lägger mycket tid på att tränga in i stora och svåra problem kommer till samma slutsats: Ju mer man tar reda på om ett visst ämne, desto mer förstår man hur komplicerat det är, och hur mycket mer det finns att lära sig. Man lär sig att det inte finns några enkla svar på svåra frågor. Att föra fram enkla svart-vita svar på stora och svåra frågor visar bara på en egen ovilja att sätta sig in i de verkliga problemen. Det är jobbigt och tar tid, javisst, och nu för tiden förväntas vi ta ställning till alltför många och alltför stora problem. Någonstans måste man dra gränsen, man hinner inte med allt. Men det är hedervärt att i alla fall välja något av dem, och försöka lära sig mer om det på allvar. Men då bör man avstå från att göra tvärsäkra uttalanden om sådant som man själv har valt att inte sätta sig in i. Sunt förnuft fungerar bra på begränsade problem, i vår omedelbara närhet, men mycket dåligt på stora och svåra problem. Jag förstår mycket väl att John lever ett mycket friare och bättre liv (för honom själv i alla fall) nu när han har valt den enkla vägen i stället för den svåra vägen.

  28 januari 2010
 • John

  En ingenjör måste ta in och behandla vetenskapliga fakta. Men när det gäller teorier för och emot AGW så finns det för många och spretiga och dåligt underbyggda data. Detta har visats tex med Climategate. Därför måste en ingenjör gå tillbaka och lita istället på sitt sunda förnuft. När en vulkan kan sprida ut lika mycket aska i luften på en veckas utbrott som människan gjort under 10 år ja då säger det sunda förnuftet att uppvärmningen inte beror på att jag kör bil eller åker flyg. Jag har slutat att tro att AGW beror på människan och sen dess lever jag ett mycket friare och bättre liv.

  28 januari 2010
 • Per i Malmö

  Den verkligt obehagliga sanningen är att alla problem kommer av människans överpopulering, en slutsats som emellertid aldrig kommer att få ”vetenskapligt evidens”. Det skulle strida mot varje arts främsta strävan: att överleva till varje pris, även om det leder mot undergången. Och sett ur Naturens synvinkel: vad är problemet?

  28 januari 2010

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar