Så mycket kommer ingenjörer att kräva i lönesamtalet

Många ingenjörer ser möjligheter att begära högre löneökningar än tidigare års utfall. Foto: Getty Images

I årets lönerevision vill ingenjörer ha betydligt högre lönepåslag än tidigare. Och många är dessutom beredd att byta jobb om lönehöjningen blir för liten. Det visar svaren från Sveriges Ingenjörers medlemspanel.

Funderar du på att ta i lite extra i årets lönerevision? Då är du inte ensam. I den enkät som Sveriges Ingenjörer skickade ut till en panel av medlemmar i februari i år framgår det att många ingenjörer förväntar sig ett betydligt högre lönepåslag i årets lönerevision än de fått tidigare.

Planerar att begära mer i lön

Kraven ligger i snitt på 4,1 procents lönepåslag, men många planerar att ta i ännu mer. Mer än var fjärde ingenjör planerar att begära mer än 4 procent mer i lön och 15 procent tar sikte på mer än 5 procents lönehöjning.

– Undersökningen gjordes i februari, innan invasionen av Ukraina, så det kan ha tillkommit en viss osäkerhet om konjunkturen. Samtidigt ser vi att efterfrågan på ingenjörer till stor del är strukturell, vilket gör att den är inte lika känslig för konjunkturen, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

15 procent av de ingenjörer som har svarat på enkäten kommer att begära en löneökning på över fem procent vid årets lönerevision. I gruppen ”Frågan är ej relevant” ingår till exempel egna företagare och nyanställda som gått in på 2022 års lönenivå.

Johan Kreicbergs förklarar att det som gör att ingenjörer nu vågar ta i och vara lite mer kaxiga i sin löneförhandling beror på två saker. Dels är det en extremt låg arbetslöshet bland ingenjörer, vilket gör att det på många sätt är arbetstagarens marknad. Men den stora skillnaden idag jämfört med tidigare är att pandemin öppnat för helt nya jobbmöjligheter.

Var tredje är redo att byta jobb

Tidigare var man mycket mer beroende av en stor arbetsgivare på orten. Idag har gränserna för var man kan söka jobb utan att behöva flytta blivit mycket vidare.

– Vi märker att möjligheten att jobba mer på distans har gjort en påtaglig skillnad. Det gör att man vågar ställa högre krav, man har något att sätta emot, förklarar Johan Kreicbergs.

I undersökningen svarar också drygt var tredje ingenjör att de är beredd att byta jobb om arbetsgivaren inte kan möta lönekravet.

Två av tre ser ”möjligheter” eller ”mycket goda möjligheter” att byta jobb och få en högre lön än idag.

Särskilt tydligt är det bland de som har högre löneanspråk. Bland de som planerar att begära 4 procent eller mer i löneförhandlingen är 44 procent redo att söka nytt jobb om arbetsgivaren inte kan möta deras krav.

Finns andra jobb att söka

Möjligheterna att hitta ett nytt jobb med bättre lön upplevs också som goda. Mer än var fjärde ingenjör ser mycket goda möjligheter att hitta ett jobb som är bättre betalt. Av dessa är mer än varannan beredd att göra slag i saken och söka sig vidare om de inte får den lön de begär.

– Jag tror att det är en helt rimlig bedömning. Det är en stark arbetsmarknad för ingenjörer och du är inte längre begränsad till att söka jobb i din närkommun. Det gör att du kan vara mycket tuffare i din löneförhandling, säger Johan Kreicbergs.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Hur mycket skiljer lönen mellan ingenjörer som är chefer och de som inte är det? Mellan storstäder och övriga landet, privat och offentlig sektor och mellan civil- och högskoleingenjörer? Det får du svar på här. 
Fler artiklar