Så mycket ska du ta betalt som egenkonsult

Akta dig för fällan att basera timpris på månadslön. Som egenföretagare har man många andra omkostnader. Foto: Getty Images.

“Hur mycket ska jag ta betalt?” Det är den vanligaste frågan som Anders Hallgren på Sveriges Ingenjörer får från medlemmar som antingen är eller funderar på att bli egenkonsulter. Här är hans bästa tips.

Som egenkonsult är det viktigt att räkna på alla de där sakerna man slipper tänka på som anställd.

– Egenföretagare ska exempelvis stå för sin egen sjuklön, pensionsinbetalningar, försäkringar och tiden då man är obelagd. Det är omkostnader som för vilken anställd som helst, säger Anders Hallgren, ansvarig för egenföretagare på Sveriges Ingenjörer.

Han understryker att en fälla är att räkna ut ett timpris baserat på en anställds lönenivå eftersom egenföretagare har andra omkostnader.

Räkna ut din timkostnad

I tabellen nedan finns en mall för att beräkna timkostnaden. Anders Hallgren säger att pensionsersättningarna och övriga kostnader i exemplet kan vara något i överkant, men understryker att det är bättre att ha lite marginal.

Antalet debiterbara timmar per år ligger i räkneexemplet på 1 600. Ett års arbete motsvarar runt 1 900 arbetstimmar. I differensen 300 timmar ska bland annat semester, eventuell sjukfrånvaro, kompetensutveckling, obelagd tid mellan projekt samt tid för bokföring och försäljning rymmas.

Den slutgiltiga timkostnaden beror såklart på hur mycket man skruvar på variablerna, men mallen ger en ungefärlig bild. I räkneexemplet landar timkostnaden på 630 kr/tim. Det innebär dock inte per automatik att det är priset man ska ta ut mot kund, understryker Anders Hallgren. Priset ska justeras efter marknadsnivån och den skiljer sig åt mellan olika branscher.

Fordonsbranschen ligger lägst prismässigt. Anders Hallgren säger att det till stor del beror på att de stora fordonsbolagen är duktiga på förhandling och på att pressa priser gentemot sina underleverantörer. Detta gäller även de mellanhänder, alltså mäklare, som de tar in ingenjörskonsulterna från.

– Drygt hälften av konsulterna bland Sveriges Ingenjörers egenföretagare går via mellanhänder. De tappar i snitt 14 procent av arvodet, säger han.

På Sveriges Ingenjörers hemsida kan medlemmar logga in och se timprisstatistiken för egenkonsulter i respektive bransch.

Specialister kan ta betydligt mer

Arvodet för både energi- och telekombranschen ligger däremot högre än snittet. Anders Hallgren förklarar att dessa branscher är mer oligopolartade och har därmed inte samma hårda prispress. Energibranschen medför dessutom ofta större krav på specialistkunskap, som att förstå hur sektorn fungerar politiskt.

Spetskompetens höjer arvodena rejält och de riktiga specialisterna kan ta upp emot 2000 kr i timmen. Omvänt gäller att konsulter som agerar resursförstärkning, och därmed är mer utbytbara, kan ligga nedåt 500 kr i timmen.

Anders Hallgren säger att man bör sträva efter att förflytta sig åt specialisthållet, både genom kompetensutveckling och genom att ta olika typer av uppdrag.

Anders Hallgren ger råd till företagare som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Tryck på kompetens och tillgänglighet

Vid förhandling av ersättning gäller liknande tumregler som i ett lönesamtal. Prata inte om att räntekostnaderna för bolånet har stuckit iväg.

– Precis som när man är anställd höjer man sitt arvode genom att byta uppdrag. Sätter man ett pris mot ett företag är man ofta fast i det sen. Därför är det viktigt att hamna på rätt nivå från början, säger Anders Hallgren och fortsätter:

– Man ska trycka på sitt eget värde och hänvisa till statistik från Sveriges Ingenjörer. Har man kostnader på 600 kr i timmen kan man börja med att begära 1000 kr i timmen för att få kunden att ge ett motbud. Då börjar förhandlingen. Jag tycker att man ska börja med att ta i rejält. Argumenten bör främst handla om kompetens och tillgänglighet.

Har man räknat på sin timkostnad i förväg är det lättare att bedöma budet i förhandlingen. Går man med på ett timpris som ligger lägre än vad man kostar i timmen bör man se det som att man går med förlust, menar Anders Hallgren. I praktiken blir det dock "bara" mindre pengar in till i firman med konsekvensen att lön, pensionsavsättningar, kompetensutveckling, antal semesterdagar eller någon annan post får stramas åt.

4 kommentarer

 • Björn

  Vad är en normal pensionsavsättning för en anställd konsult hos teknikföretagen med 50000 kr i månaden? Är det ca 10 000 som valts i exemplet, så jämförelsen mot en anställning är rimlig.

  05 juni 2024
 • Anders Hallgren

  På samma sätt är 1600 timmar debiterbar tid ett genomsnitt som varierar mycket och som man måste förhålla sig till i sin egen kalkyl.

  31 maj 2024
 • Kalle

  630kr borde absolut inte vara målet i kalkylen utan snarare 750-800kr. Man ignorerar att det behövs byggas kapital i bolagen för perioder då man är obelagd längre perioder. Sedan måste det bli ett överskott annars finns det ingen poäng att driva företag.

  30 maj 2024
  • Anders Hallgren

   630 är inte något mål. Det är en beräknad kostnad som under de angivna förutsättningarna sätter en nedre gräns för vad som måste begäras.
   Med andra förutsättningar blir det andra nivåer. Teoretiska resonemang för att skapa förståelse. I slutändan är marknadspriset något annat vilket syns i tabellen Timprisstatistik på hemsidan.

   31 maj 2024

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Om du inte omfattas av kollektivavtal kan Kammarkollegiets omställningsorganisation vara en väg att gå. Här kan även egenföretagare få hjälp kring ansökan av omställningsstudiestöd.
Fler artiklar