Sju regler du bör känna till när Las förändras

Om fack och arbetsgivare inte blir överens får arbetsgivaren göra undantag från turordningen för tre medarbetare vid varje driftsenhet och avtalsområde. Foto: Getty Images.

Den 30 juni 2022 träder nya Las, Lagen om anställningsskydd, i kraft och den 1 oktober börjar den gälla. Bland annat ändras turordningsreglerna och den som blir uppsagd av personliga skäl får ingen lön, även om det pågår en tvist i arbetsdomstolen.

Den nya lagstiftningen består av två delar. Den ena delen ger yrkesverksamma möjligheter att studera (läs om det här). Den andra delen består av nya regler om vad som gäller vid anställningar och uppsägningar av personliga skäl eller arbetsbrist.

Här är de viktigaste förändringarna som rör anställningar och uppsägningar:

1. Tre undantag från turordningen

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren och fackförbunden, precis som i dag, förhandla om turordningen. Om man inte blir överens får arbetsgivaren göra undantag från turordningen för tre medarbetare vid varje driftsenhet och avtalsområde. Finns det flera avtal för tjänstemän (exempelvis Sveriges Ingenjörer och Unionen) slås de ihop. Alltså kan högst tre tjänstemän och tre arbetare undantas per driftsenhet.

2. Tre månader till fler undantag

Det införs en gräns på tre månader för nya undantag vid uppsägningar. Alltså först efter tre månader kan arbetsgivare göra tre nya undantag från turordningen.

3. Snabbare tillsvidareanställd

Allmän visstidsanställning försvinner och ersätts av särskild visstidsanställning. För den krävs det nu bara ett år för att övergå i en tillsvidareanställning (från tidigare två år).

4. En omplacering räcker

Uppsägning av personliga skäl betyder att någon misskött sitt arbete så grovt att det är ett brott mot anställningsavtalet. I den nya lagen står det att en uppsägning av personliga skäl ska vara grundad på sakliga skäl.

Lagen gör det tydligare än tidigare att arbetsgivare som vill säga upp av personliga skäl första ska erbjuda en omplacering. Men ett erbjudande räcker. Finns problemen kvar efter en omplacering kan medarbetaren sägas upp.
Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer förklarar vad det här innebär i praktiken.

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

– Det är en skärpning av reglerna som finns och jag vill påstå att det gynnar arbetsgivaren. I den nya lagen behöver arbetsgivaren inte göra lika stora ansträngningar med till exempel flera omplaceringar för att hjälpa en individ som missköter sig att fungera bättre.

Men precis som tidigare måste arbetsgivaren påtala problemen med individen och ha en dialog för att komma tillrätta med de delar som arbetsgivaren inte kan acceptera.

5. Ingen lön under domstolstvist

Den som blir uppsagd av personliga skäl kommer, precis som idag, kunna få stöd från sitt fackförbund, eller ett annat juridiskt ombud, för att ta frågan till arbetsdomstolen. En viktig förändring är att anställningen avslutas och arbetsgivaren behöver inte betala ut lön under tiden som tvisten pågår. Men då har man rätt till a-kassa.

– För dem med höga löner har parterna enats om en kompletterande arbetslöshetsersättning som innebär att individen kan få 80-procent av lönen om tvisten drivs vidare till domstol. Annars skulle sannolikt få höginkomsttagare vara beredda att tvista om en uppsägning i domstol. Alla måste våga driva sina ärenden, säger Camilla Frankelius.

6. Dyrare för arbetsgivare som gör fel

Om domstolen anser att uppsägningen varit felaktig måste arbetsgivaren betala lön till medarbetaren för hela perioden efter uppsägningen.

Camilla Frankelius tror att förändringarna av reglerna för uppsägningar av personliga skäl kommer att få viss påverkan på fackförbunden.

– Förändringarna har inte blivit så drastiska och förhoppningsvis kommer många tvister kring uppsägningar lösas i förhandlingar, men det blir säkert fler domstolsärenden. Framför allt i början kan det krävas ett antal domstolsärenden för att tydliggöra förändringarna.

7. Några skillnader för offentlig sektor

Inom statlig sektor pågår fortfarande förhandlingar men för kommuner och regioner liksom kommunala bolag inom Sobona är villkoren klara.

För Sveriges Ingenjörers medlemmar i kommuner och regioner och för dem som har avtal med Sobona gäller de flesta av villkoren som finns i privat sektor.

Men det finns några skillnader:

  • Arbetsgivare som är kommuner och regioner får inte undanta tre personer från turordningslistan vid uppsägningar.
  • För särskilda visstidsanställningar och vikariat enligt §5 anställningsskyddslagen finns sedan tidigare kortare konverteringsregler som gör att vikarier snabbare övergår i en tillsvidareanställning.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

As someone new to Sweden, it is not obvious how everything works with salary, pensions and uemployment benefit. The role of trade unions, the importance of collective agreements and your own responsibility – the differences can be big, depending on where you come from.
Fler artiklar