Nya studiestödet är klart – studera med upp till 80 procent av lönen

Den som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har rätt till det som kallas förstärkt studiestöd. Bidraget kan kan som mest blir 39 000 kronor månaden. Foto: Getty Images

Samtidigt som Las förändras införs också ett studiestöd som innebär att yrkesverksamma kan studera med 80 procent av lönen. Redan 1 oktober kan du skicka din ansökan till CSN och från och med 1 januari 2023 kan du börja studera.

Läs också: Här är de 21 vanligaste frågorna om omställningsstudiestödet och
Så söker du omställningsstudiestödet – en guide i sex steg.

I Sverige har det inte funnits ett statligt studiestöd som är utformat för att yrkesverksamma ska kunna kompetensutveckla sig. Nu förändras Lagen om anställningsskydd och samtidigt införs ett helt nytt studiestöd – omställningsstödet.

Här är villkoren som gäller för alla:

 • Du kan få 80 procent av lönen i studiebidrag men maxbeloppet är 21 300 kronor i månaden.
 • Bidraget kan kombineras med ett lån upp till nettoinkomsten men max 12 300 kronor i månaden.
 • Stödet kan ges i 44 veckor, det vill säga ungefär ett år. Det ska gå att kombinera jobb och studier, därför finns ingen inkomstgräns (fribelopp). Den som fortsätter arbeta ska dock bara kunna få studiestöd för den del av tiden, upp till heltid, då inget arbete bedrivs.
 • Stödet kan inte bara nyttjas av den som har ett jobb utan även av den som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller om en tidsbegränsad anställning löpt ut. Det gäller även för visstidsanställda och egenföretagare.
 • För att få stödet måste du ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 8 år under de senaste 14 åren.

Mer studiebidrag med kollektivavtal

Den som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har rätt till det som kallas förstärkt studiestöd. Det ger påfyllning av bidraget med 80 procent av lönen upp till 30 600 kronor i månaden, och 65 procent av löner upp till 66 800 kronor i månaden.

Sveriges Ingenjörer har tagit fram tre exempel på vad en ingenjör som har kollektivavtal kan få i studiebidrag, beroende på inkomst.

Månadsinkomst Offentligt omställningsstöd (bidrag)/månad Kollektivavtalat kompletterande studiebidrag Totalt studiebidrag
42 000 kr 21 300 kr 6 000 kr 27 300 kr
50 000 kr 21 300 kr 13 150 kr 34 450 kr
60 000 kr 21 300 kr 17 700 kr 39 000 kr

Vad får man studera?

Du bestämmer själv vilken utbildning du vill gå så länge den stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

– Det kan både vara utbildningar som fördjupar eller breddar din kompetens inom det område du jobbar eller har jobbat med. Men det kan också var en utbildning för att ställa om, att söka sig till ett område där efterfrågan på kompetens är större, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Men hur ska det finnas tid för utbildning när man jobbar?

– Att ge medarbetare tid för att studera på hel- eller deltid kan bli tufft för arbetsgivare, men det är en möjlighet du kommer att ha som anställd. I det långa loppet tjänar alla på att fler kompetensutvecklar sig och att vi får en rörlighet på arbetsmarknaden.

En flaskhals som Sveriges Ingenjörer har lyft i samtal med regeringen och högskolorna är att efterfrågan på kompetensutvecklande kurser kommer att öka i en omfattning som högskolorna inte kan möta i nuläget.

– Universitet och högskolor behöver erbjuda många fler kurser för yrkesverksamma ingenjörer för att den här möjligheten ska fungera i praktiken.

27 kommentarer

 • Cathrine Borgen

  Hej, Jag har arbetad fulltid i över 8 år men bara tre av åren är i Sverige. Gäller det även om man har jobbat utomlands?

  02 oktober 2022
  • Karin Virgin

   Frågan finns besvarad i artikeln. Ja om du har arbetat utomlands inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien kan tiden räknas när CSN prövar om du uppfyller villkoren för arbete (se överst i artikeln). Du kan behöva komplettera din ansökan med intyg som visar att du uppfyller villkoren.

   06 oktober 2022
 • Marielle Fröling

  Får man bara bidraget för 1år? Tänk om man vill gå ett program som tex socionom utbildning. Den pågår i 4år. Får man bara bidraget för ett av åren då?

  01 september 2022
  • Karin Virgin

   Man kan max få studiestödet i 44 veckor, det vill säga ungefär ett år. Stödet betalas ut från och med januari 2023 men ansökan om omställningsstöd öppnar i oktober. Idén med stödet är att förbättra möjligheterna för yrkesverksamma att kunna kompetensutveckla sig.

   05 september 2022
 • Rickard

  Vad krävs för att man ska ha rätt att söka detta?

  19 augusti 2022
 • SA

  Är man berättigad till stödet även om det innebär en ren omskolning, dvs byte av bransch och yrke?

  19 augusti 2022
 • Marie

  Om jag börjar studera nu, kan jag ändå ansöka om detta bidrag fr.o.m årsskiftet?
  /M

  15 augusti 2022
  • Karin Virgin

   Du kan söka omställningsstödet i oktober för studier som börjar efter årsskiftet. Jag kan inte hitta någon information om att det inte skulle vara möjligt att få stödet för redan påbörjade studier. Men för att vara säkert föreslår jag att du tar kontakt med CSN./Redaktionen

   19 augusti 2022
 • Muhanad

  Hej! gäller detta om man inte har jobbat i 8 år? Utan bara 3år.

  14 augusti 2022
  • Karin Thorsell

   Hej, Nej, tanken är att man ska vara etablerad på arbetsmarknaden och det har man räknat som att man har jobbat i åtta år. Mer info finns på CSNs sida här. /Karin Thorsell, redaktionen

   15 augusti 2022
 • Rakel

  Om man har en arbetsgivare med kollektivavtal och därmed får förstärkt studiebidrag – betalar arbetsgivaren ut det förstärkta bidraget eller är det CSN? Och ansöker man till både arbetsgivare och CSN, eller anmäler arbetsgivaren till CSN? Jag gissar att kravet för studierna är att utbildningsföretaget erbjuder utbildningar där man har rätt till studiestöd, eller är det helt fritt val bland utbildningar, bara de stärker ens position på arbetsmarknaden?

  23 juni 2022
  • Karin Virgin

   Det kommer att behövas en ansöka till CSN och en till arbetsgivaren. /Redaktionen

   23 juni 2022
 • Claes-Henry Aronsson

  Är bidragen (statligt eller kollektivavtalat) skattefria?

  22 juni 2022
  • Karin Thorsell

   Så här skriver CSN: Bidraget är skattepliktigt och CSN kommer att dra av preliminär­skatt innan vi betalar ut pengarna. Bidraget är också pensions­grundande. /Karin Thorsell, redaktionen

   22 juni 2022
 • Gustav

  Kan man tillhodoräkna tid om man arbetar/arbetat utomlands, om man är/var medlem i någon av sveriges ingenjörers systerorganisationer som exempelvis IDA i danmark?

  22 juni 2022
  • Karin Virgin

   För att få rätt till det offentliga studiestödet måste du ha arbetat för ett svenskt företag utomlands. För att få det kollektivavtalade stödet krävs det att företaget har kollektivavtal. /Redaktionen

   22 juni 2022
 • Lotta Hedeen

  1. Vad händer med de som är över 60 och inte berättigade till studiemedel?
  2. Hur går det för dem som inte vill, låna mer för att de redan har studieskulder (eller andra) skulder?

  22 juni 2022
  • Karin Thorsell

   Svaret på den första frågan är att omställningsstudiestödet gäller till 62 års ålder. Läs mer på CSN här. /Karin Thorsell, redaktionen

   22 juni 2022
 • Pierre Brodin

  Kan företaget vägra att låta en anställd att utbilda sig, med hänvisning till att personen har ett för företaget kritisk roll?

  22 juni 2022
  • Karin Thorsell

   Det ska inte vara möjligt att neka ledighet, men att skjuta upp den i två år (tidigare stod här ett halvår men det rätta ska vara två år). /Karin Thorsell, redaktionen

   22 juni 2022
 • A

  Vad gäller om man varit föräldraledig under delar av de 8 år som är krav på sysselsättning innan omställningen?

  22 juni 2022
  • Karin Thorsell

   Sjukskrivning, föräldraledighet och värnplikt kan räknas in i tiden du jobbat, upp till 24 månader. /Karin Thorsell, redaktionen

   22 juni 2022
 • björn danielsson

  OBS! Stödet är ingen rättighet utan stödet har en begränsad budget:

  ”8.1 Omställningsstudiestödet ska lämnas i mån av tillgängliga medel” ur den statliga utredningen (Ds 2021:18).

  Först 2026(?) kommer alla stödpengar som avtalats finnas med. Dessutom innehåller den 2 miljarder mindre än vad utredningen kom fram till skulle behövas. Däremot kommer man inte vänta på försämringarna …

  Ur den statliga utredningen (Ds 2021:18), som ligger till grund för den nya lagstiftningen om omställningsstudiestödet

  ”Kostnaderna för den volym omställningsstuderande som parterna har beräknat i sitt förhandlingsunderlag, dvs ungefär 50 000 personer som studerar i olika omfattning, har inom Regeringskansliet sedan tidigare beräknats till ca 9,2 miljarder kronor per år.” Sid 338

  Det som klubbades igenom förra onsdags av riksdagen.

  ”Regeringen gör bedömningen att de budgeterade utgifterna för reformen kommer att uppgå till 7 500 miljoner kronor 2026 vid ett normalt konjunkturläge.” Sid 15, 2021/22:AU12, ”Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden”.

  21 juni 2022
  • Tomas Törnros

   Ingår även företag med hängavtal i det kompletterande studiebidraget?

   22 juni 2022
   • Karin Virgin

    Ja du får det kompletterande stödet om din arbetsgivare har ett hängavtal. /Redaktionen

    22 juni 2022

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar