Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemArbetslivSå mycket vobbar ingenjörer

Så mycket vobbar ingenjörer

Att jobba samtidigt som man vårdar sjuka barn blir allt vanligare. Men hur vanligt är det bland ingenjörer? Tycker de att det fungerar bra? Och hur skiljer det mellan kvinnor och män? Det har Sveriges Ingenjörer nu undersökt.  

I Sverige har föräldrar rätt att vara lediga för vård av sjukt barn och få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Men allt fler byter vabb mot vobb – alltså att jobba samtidigt som de är hemma med sjuka barn.

– Vi lägger ingen värdering i det. Många uppskattar att kunna vobba, att slippa stressa och komma efter på jobbet. Det viktiga är att våra medlemmar vet att de har rätt att vabba. Man ska aldrig känna sig tvungen att vobba, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Påtaglig förändring

Så gjordes undersökningen

Panelundersökningen som ligger till grund för de här resultaten skickades till 3 000 av Sveriges Ingenjörers medlemmar i januari 2023. 1 618 av dem har svarat. 39 procent av dem, alltså 631 personer, har barn under 12 år och har svarat på frågorna om vobb.

Sveriges Ingenjörer har ställt frågor till medlemmarna en gång förut, 2015, och nu har man alltså gjort det igen, som en del av årets medlemspanel (se faktaruta).

Och trenden är tydlig. De som svarar att de vobbar ibland har ökat från 54 till 57 procent, och de som alltid vobbar när barnen är sjuka har ökat från 13 till 24 procent.

– De som alltid vobbar har nästan dubblats. Det är en påtaglig förändring. Och över 80 procent vobbar alltid eller ibland. Det är tydligt att det här är en del av arbetslivet för småbarnsföräldrar, säger Johan Kreicbergs.

Och förklaringen till ökningen är med största sannolikhet det ökade distansarbetet.

Så här fördelar sig svaren på frågan: Brukar du ”vobba”, arbeta hemifrån, då dina barn är sjuka?

 

Tittar man på kvinnor och män är det klart fler kvinnor som alltid vobbar när de är hemma med sjuka barn (31 procent jämfört med 21 procent av männen 2023). Men för båda könen har det skett en ökning sedan 2015 (från 15 respektive 12 procent).

I andra änden är det fler män än kvinnor som inte vobbar – utan i stället vabbar när de är hemma med sjuka barn (20 procent av männen mot 9 procent av kvinnorna 2023). Men för båda könen är det en minskning sedan 2015 (från 21 respektive 32 procent).

Så här fördelar sig svaren fördelat på kvinnor och män 2023. (Brukar du ”vobba”, arbeta hemifrån, då dina barn är sjuka?):

Så hur tycker ingenjörerna att det fungerar att vobba? Så här svarar de:

Total Kvinna Man
Mycket bra 14% 7% 17%
Ganska bra 61% 64% 60%
Ganska dåligt 21% 24% 19%
Mycket dåligt 2% 3% 2%
Vet ej / ingen åsikt 3% 2% 3%

 

– De flesta är ganska nöjda, kommenterar Johan Kreicbergs. Men en del tycker att det är krångligt. Var femte svarar att det fungerar ganska dåligt.

(2015 ställdes inga frågor om hur ingenjörerna tyckte att det fungerade att vobba)

De budskap Johan Kreicbergs vill skicka till Sveriges Ingenjörers medlemmar är:

 1. Du har alltid rätt att vara ledig för vård av sjukt barn.
 2. Du ska aldrig känna sig tvungen att vobba. Om du känner dig tvingad: hör av sig till förbundet.
 3. Det är möjligt att ta ut tillfällig föräldrapenning för del av dagen.

Läs också Sveriges Ingenjörers information om föräldraledighet, inklusive vabb och vobb. 

Fler råd

I tidigare artiklar har vi skrivit om fler råd för den som vobbar. I en av dem ger Agneta Bern på Sveriges Ingenjörer de här råden:

 • Tänk på att du måste begära vab från Försäkringskassan för den tid du anmäler till arbetsgivaren att du är ledig för vab. En del arbetsgivare begär utdrag från Försäkringskassan. Har du inte tagit ut föräldrapenning kan det finnas misstanke om ogiltig frånvaro.
 • Om du begär tillfällig föräldrapenning så får du inte jobba den tiden.
 • Kolla vilka regler som finns på din arbetsplats.
 • Får du problem: kontakta ditt fackförbund.

Läs hela artikeln här: Se upp för fällorna när du vårdar sjukt barn

I en annan artikel ger Ola Sundström på Sveriges Ingenjörer de här råden:

 • Du har inte rätt att jobba hemifrån för att barnen är sjuka, utan behöver arbetsgivarens medgivande. Att vabba är däremot en rättighet som arbetsgivaren inte kan neka.
 • Du är inte skyldig att vobba. Du har rätt att vabba när barnen är sjuka.
 • Stäm av förväntningarna. Vad vill arbetsgivaren att du gör om du vobbar?
 • Tänk efter själv. Vobbar du för att det fungerar, eller vobbar du för att det inte finns utrymme för att vara ledig?
 • Tänk på barnen. Deras behov är viktigast.

Läs hela den artikeln här: Tänk på det här innan du vobbar

Karin Thorsell

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Social kompetens – ett ”luddigt” uttryck och maktmedel

0
Arbetsgivare ställer ofta krav på social kompetens. Men var menas med det? Uttrycket är otydligt och det tycker Ann J Sandén, som nyligen doktorerat i ämnet, är problematiskt.

Ny chans till omställningsstudiestöd – men väntetiden hos CSN är lång

0
Den 1 oktober öppnar CSN möjligheten att ansöka om omställningsstudiestöd för vårterminen 2024 Men var beredd på att beskedet från CSN kan dröja.
Chalmers kårhus

Sämre resultat och fler avhopp när undervisningen är på engelska

0
En ny studie från KTH och Chalmers visar att undervisning på engelska gör att studenterna lär sig klart mindre.

Dina dokument är inte dina dokument

3
Att radera dokument från din arbetsdator eller mobil kan vara riskabelt, även om du gör det i all välmening. Och det du uppfattar som privat kan i själva verket vara din arbetsgivares egendom.
designingenjör

Så här tycker doktorander om stress, handledare och att fortsätta forska

0
Att vara doktorand kan vara stressigt, krävande – och alldeles, alldeles underbart. Eller?

Så mycket tjänar myndighetscheferna

0
Vet du vilken myndighetschef som tjänar mest? Ingenjören har sammanställt löner och löneökningar för 40 myndighetschefer och 17 rektorer vid lärosäten som utbildar ingenjörer.

Ingenjörers löner i kommuner: Påverka redan i budgeten

0
Om ingenjörers löner ska höjas i kommunerna behöver facket ta mer plats när budgeten sätts. Detta är något som många föreningar nu börjat jobba med.

Så äter du rätt för att orka studierna och vara skärpt på tentorna

0
Studietiden innebär för många sämre matvanor. Slarv och snabba lösningar kan sumpa chansen att nå bra studieresultat. Kostforskaren ger dig smarta tips.
Farid Bonawiede utanför Södra Cell

Tekniska fysikerns dagbok: ”Varierat, utmanande och tekniskt på ett liknande sätt som utbildningen”

0
Farid Bonaweide har inte ett jobb utan (minst) tre: Vd för ett mjukvarubolag, it-chef på en startup och frilans i riskberäkning och analys.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Vad är min övertid värd?

0
Vad bör jag ha koll på när jag avtalar bort bort min övertid? Och hur mycket är den övertiden värd? Christoffer Sörman, ombudsman på Sveriges Ingenjörer delar med sig av sina bästa råd.