Tre ingenjörer skrev ledarskapsboken som de själva saknat

Per-Erik Johansson, Peter Björnholm och Patrik Thollander har tillsammans skrivit boken Ingenjören som ledare – en utvecklingsresa.

För fem år sedan fick tre erfarna ingenjörer idén att samla sina erfarenheter av att vara chef i en bok. Det blev en berättelse om produktionschefen Jonas som misslyckas gång på gång. Men så småningom hittar han nycklarna som får företaget och medarbetarna att växa.

Som ledarskapsbok är boken Ingenjören som ledare – en utvecklingsresa annorlunda. Den presenterar inga nya teorier och den bygger på en berättelse.

Läsaren får följa Jonas som just fått jobbet som produktionschef mer eller mindre slängt i ansiktet från sin auktoritära chef. Det är ett karriärsteg som inte alls passar en redan utarbetad nybliven småbarnspappa. Men trots en stor klump i magen vågar Jonas inte tacka nej.

Den auktoritära chefen går snart i pension och ersättaren Kent har en annan ledarstil. Han ställer krav på Jonas men erbjuder honom också en coach, Eva. Hon ställer de jobbiga frågorna, tvingar Jonas att angripa problemen från andra vinklar och ta fram nya underlag innan han tar beslut. Och förändringarna leder stegvis till bättre resultat.

Peter Björnholm

– Boken bygger inte på någon ny ledarskapsteori. Vi har helt enkelt försökt dela med oss av våra erfarenheter av att vara ledare. Vi kombinerar berättelsen om Jonas med teorier om det som vi har sett fungera i rollen som ledare, säger Peter Björnholm, en av författarna.

Han har skrivit boken tillsammans med Patrik Thollander och Per-Erik Johansson. De har olika bakgrund och erfarenheter, men ändå mycket gemensamt. Alla tre har en ingenjörsutbildning på någon nivå och erfarenhet av att vara ledare. Och deras vägar har korsats under åren.

Per-Erik Johansson har jobbat många år på Scania. Patrik Thollander är professor i energisystem på Linköpings universitet och gästprofessor vid Högskolan i Gävle. Peter Björnholm har tidigare jobbat inom Autoliv och sedan 2015 är han egenföretagare och konsult inom förändringsarbete.

– Jag kallar mig mönsterbrytare, säger han.

Våga testa och misslyckas

Patrik Thollander som undervisar framtidens ledare upplever att studenter ibland tror att de är oövervinnerliga, men från högskolan får de bara teoretiska kunskaper.

Patrik Thollander

– Ledarskap handlar mycket om träning, helt enkelt att upptäcka vad som fungerar i praktiken. Den här boken kan förhoppningsvis hjälpa dem på vägen, säger Patrik Thollander.

Ett budskap som löper som en röd tråd genom boken är att ledare måste ha mod. Mod att våga testa och misslyckas, för att sedan testa något annat.

– Ledare behöver faktiskt uppmuntras att misslyckas och våga göra fel. Det är nödvändigt för att få den erfarenhet som krävs för att kunna ta rätt beslut, säger Patrik Thollander.

Författarna är helt ense om att det inte går att överföra kunskap till en ledare om hur hen ska agera. Det är först när ledaren prövar en teori som den övergår till kunskap och så småningom till förståelse.

Teorierna i boken baseras på Lean, ett koncept med ursprung hos Toyota.

Per-Erik Johansson

– Alla vet vad Lean är men de flesta kan inte förklara det. Det är inte heller vår ambition med boken. Vi beskriver hur olika samband hänger ihop och vad det krävs för ledarskap för att förändra i den riktningen, säger Per-Erik Johansson.

Är ofta ganska övergivna

Peter Björnholm och Per-Erik Johansson säger att boken är skriven för de ledare som de själva ofta möter i sina uppdrag som managementkonsulter.

– Det är ledare som är ganska övergivna och har inte förutsättningarna att ta rätt beslut. Och det beror på att de ännu inte tränat upp sin förmåga att ställa rätt frågor.

Men vilka är frågorna som de behöver ställa?

– A och O är att ta reda på vad det är som hindrar medarbetare från att prestera och processer att fungera. Ställ frågor, identifiera hindren och jobba för att få bort dem. Då kommer prestationerna att öka, säger Peter Björnholm.

Fem snabba: viktiga slutsatser i boken

  • Ledarskap är svårt att lära teoretiskt. Först när man prövar en teori övergår den till kunskap och så småningom till förståelse.
  • För att bli en bra ledare krävs träning. Var och en måste själv upptäcka vad som fungerar.
  • A och O är att förstå vad det är som hindrar medarbetare från att prestera och processer att fungera. Identifiera hindren och hitta lösningar för att få bort dem.
  • Det är sällan medarbetarnas fel att det uppstår problem. Det är systemen och processerna som behöver justeras.
  • En coach eller mentor kan vara ett stort stöd. Till skillnad från chefs egen chef ställer coachen inga krav. Hen ställer frågor som kan ge nya perspektiv som leder fram till nya lösningar.

Per-Erik Johansson menar att ledare behöver känna till den regel uppkallad av William Edwards Deming, som kallas för Deming 94/6.

Den visar att 94 procent av problemen i en organisation härstammar från systemfel och 6 procent från människorna.  94/6 regeln betyder alltså att man inte kan lösa mer än 6 procent av felen i en organisation om man inte söker efter systemfelen.

– Det är med andra ord inte medarbetares fel att problem uppkommer, utan systemets fel, säger Per-Erik Johansson.

En coach kan vara ett bra stöd

Jonas, den chef som berättelsen handlar om, får stöd i sin chefsroll av en coach. Det är chefen Kent som är kravställaren och coachen Eva blir Jonas stöd under hans utvecklingsresa. Eva hjälper Jonas att tänka utanför boxen och att ställa de nödvändiga frågorna, de som krävs för att hitta systemfelen och lösa dem.

Den arbetsmodellen har de tre författarna själva goda erfarenheter av.

–Jag har själv varit både Jonas och Kent. Och i dag är jag en coach som Eva, säger Peter Björnholm.

Boken tål att tummas

Arbetet med boken startade för fem år sedan och det är Per-Erik Johansson som har varit huvudförfattare. Kapitel efter kapitel har sedan stötts och blötts under gemensamma skrivarmöten flera gånger om året.

Vilka vänder sig boken till?

– Egentligen till alla som är ledare i någon roll. Jonas som berättelsen handlar om jobbar inom industrin. Men vi tror att Jonas erfarenheter är viktiga för ledare inom alla verksamheter, säger Per-Erik Johansson.

Tanken är att boken ska kunna fungera som en coach för ledare och chefer. Den ska kunna vara ett stöd att ta fram och läsa i när man kör fast.

– Vi vill att boken ska tummas och därför har vi noga valt ett papper och omslag som är tåligt, säger Per-Erik Johansson.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så planerar du din klimatsmarta semester

Så planerar du din klimatsmarta semester

Att tänka till kring själva resan är det som har störst betydelse när du vill semestra klimatsmart. Sikta på närmare destinationer, välj tåget eller hyr en elbil.
Fler artiklar