3 ingenjörer: Att sluta som chef behöver inte vara steg bakåt

Kasper Grönkjär (till vänster), Yoann Widborg och Sofia Johannesson har alla erfarenhet av att lämna en chefsroll.

Färre möten, mindre politik och bättre kontroll över sin kalender. Att lämna chefsrollen har sina fördelar och behöver inte alls innebära ett steg bakåt i karriären, snarare tvärtom. Det konstaterar ingenjörer som här delar med sig av sina tankar och erfarenheter av att gå från chef till ett mer vanligt ingenjörsjobb. 

Sedan i höstas arbetar Yoann Widborg med produktutveckling på Myrspoven, ett företag som utvecklar lösningar för energioptimering av byggnader med hjälp av AI. Tidigare var han en av cheferna i företaget och hade under flera år jobbat med att rekrytera och bygga upp den avdelning som jobbar med att projektleda, starta upp och drifta de byggnader som styrs av företagets lösningar. 

Men i maj förra året bestämde han sig för att göra en karriärväxling.

Yoann Widborg jobbar med produktutveckling på Myrspoven.

– Företaget är just nu inne i en spännande teknisk utvecklingsfas och jag vill gärna vara med på det tåget. Dessutom var jag lite orolig för att fastna i chefsrollen för tidigt i min karriär, berättar han. 

Att kliva av chefsrollen var dock inte självklart. Han tycker att det varit roligt att leda och driva sitt team och att samtidigt vara en del i ledningsgruppen. Eftersom företaget vuxit snabbt fanns det ett behov av att organisera om. Inför valet att ta en annan, tyngre chefsroll eller att ta ansvar för produktutveckling så valde han det senare. 

– Jag var lite kluven, men insåg att det var svårt att göra både och, att både ha en chefsroll och vara involverad i den tekniska utvecklingen, förklarar Yoann.

Blir mindre störd

Den största skillnaden med att inte längre vara chef är att han numera kan disponera sin tid på ett helt annat sätt.

Som chef var dagarna fyllda med möten. Mycket av arbetet handlade om att vara en länk mellan teamet, ledningen och andra delar i företaget, att se till att driva igenom beslut på ett sätt som också är bra för gruppen och dessutom vara ett stöd och bollplank i sina medarbetares arbetsvardag.

– Idag kan jag ägna en halv dag åt att lösa ett enda problem. Jag blir mindre störd, kan fokusera bättre och jag är också mer bekväm med att sätta gränser för mitt arbete. Det är också bättre för mitt välmående, konstaterar han.

Ses ibland fortfarande som chef

Idag har han inget personalansvar och är inte heller direkt ansvarig för en arbetsgrupp. Däremot har han ett tekniskt ansvar över leveranserna och i övergången mellan de olika rollerna har han därför fått behålla sin lön. 

– Jag inser ju att jag kanske inte kommer att få samma löneutveckling i den roll jag har nu, men jag har också fått höra att jag kan komma tillbaka som chef när jag känner mig redo för det, förklarar han.

Yoann konstaterar att det kan vara en utmaning att byta roll inom ett och samma företag på det sättet som han gjort. Många ser honom fortfarande som chef och han får då förklara att han inte längre har samma mandat som tidigare. 

Samtidigt märker han att han fått ett nytt perspektiv på ledarskap och inser hur viktigt det är att som chef också ha ett bra självledarskap. Personligen är han tveksam till den traditionella synen där karriär handlar om att bli chef. Att växla mellan olika roller, områden och även organisationer kan också vara en karriärväg, så länge man vet varför och vart man är på väg.

Positivt och utvecklande att byta roll

Därför tycker han inte att man ska se det som ett misslyckande om man inte längre vill vara chef. Att byta roll kan vara både positivt och utvecklande. 

– Jag har lärt mig mycket om hur jag kan hantera min egen stress och jag märker att jag har blivit bättre på både delegering och konflikthantering. De erfarenheterna gör att jag förmodligen blir en ännu bättre chef i framtiden, säger Yoann Widborg.

Sofia Johannesson är Business Performance Manager på AstraZeneca.

Sofia Johannesson är Business Performance Manager på AstraZeneca där hon jobbar med strategisk utveckling inom området Facility Management. Hon har varit chef i ett par olika omgångar. 

– Att jag lämnat chefsjobb beror delvis på att det dykt upp nya möjligheter i företaget, men det handlar också mycket om vad jag vill göra och hur jag vill utvecklas. För mig har det varit spännande att testa nya saker och områden, berättar hon. 

Mer tid för egen utveckling

Första gången lämnade hon chefsjobbet för att ta rollen som ordförande för den lokala Akademikerföreningen på AstraZeneca. Det senaste uppdraget som chef slutade med att hon fick ansvar för att avveckla och outsourca avdelningen. När det var klart klev hon på sin nuvarande roll. 

Personligen tycker hon att det kan vara skönt att variera chefsjobb med andra roller. Som chef är det gruppen och individens mående och utveckling som ligger i fokus, vilket gör att den egna utvecklingen oftast kommer i andra hand.

– Jag bryr mig väldigt mycket om mina medarbetare och jag ger mycket av min tid och mitt engagemang. Det blir inte så mycket tid för mig själv och min egen utveckling. Därför kan det vara bra att växla till en annan roll, där jag kan ha ett annat fokus, berättar hon.

Ger nya perspektiv

Sofia tycker att alla de olika roller och funktioner som hon haft har bidragit till hennes karriär på olika sätt. ”Allt du gör i livet gör att du utvecklas” konstaterar hon och förklarar att en fördel med att växla är att det ger nya infallsvinklar på både verksamheten och ens egen roll som medarbetare respektive chef.

Rollen som chef ger exempelvis insikter som handlar om kommunikation, grupputveckling och att hantera relationer i teamet. Men även rollen som kollega ger värdefulla perspektiv som man kan ta med sig in i en chefsroll. 

Det hon saknar mest med att inte att vara chef är att ha ett tydligt mandat och ansvar.

 – Som chef har du en viss budget och ett visst mandat, men inom de ramarna är du ändå fri att utveckla och göra det du tror på för att nå dina resultat. Man har ett tydligt ägarskap och ansvar för sina områden och resurser. Det är något jag saknar i min nuvarande roll. Här kan det vara många andras åsikter som behöver beaktas samt resurser som delas med andra.

Skulle du kunna tänka dig att gå tillbaka till en chefsroll igen?

– Absolut! Att jobba med individer och grupputveckling, att se andra utvecklas och växa är verkligen något jag brinner för, säger Sofia Johannesson.

Kasper Grönkjär jobbar med utveckling på Hitachi Energy.

För drygt ett år sedan lämnade Kasper Grönkjär rollen som chef på avdelningen för hårdvarudesign på Hitachi Energy för att istället jobba med utveckling. 

– Jag var tvungen att göra en förändring. Jag hade bränt ut mig och kände att jag behövde komma tillbaka till något annat för att kunna börja jobba igen, berättar han.

Dagar fyllda av möten

Att gå tillbaka till chefsrollen var inte möjligt, även om det var en roll som han trivdes väldigt bra med. Tiden innan sjukskrivningen hade företaget vuxit mycket och snabbt och som mest hade Kasper ansvar för drygt 40 anställda. Dagarna var fyllda av möten, samtal och förhandlingar, plus allt det administrativa arbetet.

– Det var ett enormt tryck från organisationen. Mitt jobb handlade mycket om att vara som en sköld kring mina anställda så att de inte påverkades av alla förändringar och förhandlingar som pågick. ”Ju mindre störda de blir, desto bättre blir outputen”, resonerade jag. 

För att kunna börja jobba igen behövde han en roll där han kunde komma tillbaka i sin egen takt. 

– Att vara chef är ett fantastiskt jobb. Man får möjlighet att se människor växa och det är otroligt givande. Men det är också tufft och man har sällan kontroll över sin kalender, säger han.

Nästan som en sorg

Istället för att gå tillbaka till samma jobb och samma avdelning fick han möjlighet att ta en utvecklingsroll på en närliggande avdelning. Kontrasten till det gamla jobbet är enorm, konstaterar han.

– Jag äger min egen tid, vilket är helt fantastiskt. Som chef hade jag tusen bollar jag skulle jonglera, idag har jag en eller två bollar – medicinbollar, visserligen – men jag kan fokusera min tid och energi på ett helt annat sätt. Jobbet är skönare, konstaterar han.

I och med att han bytt avdelning så har det varit tydligt för alla att han inte längre har en chefsroll. Men på ett personligt plan har det inte varit helt lätt. Han känner fortfarande en viss omsorg om sina forna medarbetare och kan ibland sakna att jobba med människor.

– Det var lite blandade känslor i början, nästan som en sorg, berättar han.

Utgå från de egna drivkrafterna

Just nu trivs han bra i den tekniska rollen och uppskattar möjligheten att kunna förkovra sig och lära sig mer inom teknik. Karriärmässigt ser han också nya möjligheter eftersom det inom Hitachi Energy finns en teknisk karriärväg som liknar den för chefer. Det gör att det även finns utrymme för mellanroller där man kan utöva ledarskap.

– Tidigare stod jag bredvid och puffade på mina medarbetare att kliva på den här tekniska karriärstegen. Nu står jag själv här, på det första steget. 

När det handlar om karriärval och funderingar kring att vara chef eller inte tror Kasper att det är viktigt att fundera igenom sina egna drivkrafter. Lägg förväntningar och förutfattade idéer om karriär åt sidan och var ärlig med dig själv: Vad vill du? Vad kan du? Och vad behöver du?

– En chef som inte vill eller inte trivs i sin roll blir inte heller någon bra chef. Och om du väljer att kliva av din chefsroll, gör det då fullt ut så att den nya chefen kan ta över. Om du är kvar i teamet kan det bli märkligt och svårt för den nya chefen, konstaterar Kasper Grönkjär.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

När allt fler tar hjälp av AI för att formulera sitt personliga brev blir de också mindre intressanta i urvalsprocessen. Här är några saker du som jobbsökare bör tänka på.
Fler artiklar