KTH inför anonym rättning av salstentor

Som ett av de sista universiteten i landet inför KTH anonym rättning av salstentor från och med nästa år. Detta är en fråga som kåren drivit i nästan 15 år.

Redan 2009 fattade Tekniska högskolans studentkår på KTH beslut om att driva frågan om anonym examination. Sent i maj kom det efterlängtade beslutet från rektor Anders Söderholm där han ger universitetsdirektören i uppdrag att införa anonym examination från och med våren 2024.

– Jag blir både tacksam och stolt, det känns fantastiskt. Detta är en fråga som vi drivit genom flera generationers kårarbete och jag är både imponerad och tacksam för alla som jobbat tillsammans för att påverka vår utbildning. Det blir en morot för att fortsätta driva andra frågor som vi tycker är viktiga, säger Cornelia Haag, kårordförande för studentkåren på KTH.

Läraren rättar utan fördomar

För studentkåren har detta varit en angelägen fråga eftersom det i grunden handlar om att skapa förutsättningar för en så rättvis bedömning som möjligt. Rättningen av tentor ska inte riskera att påverkas av lärarens förutfattade meningar. Anonyma svar minskar risken för både negativ och positiv särbehandling.

Dessutom är det ett sätt att minska studentrepresentanternas utsatthet.

– Som studentrepresentant har man ibland personlig kontakt med lärarna där man framför åsikter och ibland obekväm kritik från studenterna. Här finns alltid en oro för att den rollen ska påverka läraren när de bedömer studentens svar, förklarar Cornelia Haag.

I UKÄ:s vägledning för rättssäker examination framgår också att lärosäten ska sträva efter att anordna anonyma prov vid skriftlig examination.

Ingen praktisk skillnad för studenterna

Rektorns beslut innebär att KTH ska ta fram en rutin för anonymisering av provsvar vid skriftlig examination under hösten. Målet är att införa detta till våren 2024. Dessutom ska man undersöka möjligheten att ha anonym rättning för inlämningsuppgifter och quiz i Canvas.

För studenterna innebär förändringen i praktiken liten skillnad. Istället för sitt namn anger de ett nummer på sin tenta.

– Däremot kan de känna sig trygga i att deras tentor rättas så rättvist som möjligt och att läraren inte färgas av tidigare prestationer eller de förutfattade tankar man har om personen, säger Cornelia Haag.

KTH är dock långt ifrån först i landet att införa anonym examination, snarare tvärtom. Enligt en rapport som studentkåren på KTH presenterade i januari var det, förutom KTH, endast två andra universitet som ännu inte infört detta. Det var Luleå tekniska universitet, där det pågår ett projekt för anonym examination, och Malmö universitet.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Löser vattenläckage med hjälp av AI

Att lyssna efter läckage är en metod för att identifiera brister i vattenledningar. Nu tar Göteborg Stad även hjälp av AI för att hitta de områden där riskerna med ett läckage är störst.
Fler artiklar