8 saker team och chefer kan lära av idrottsrörelsen

Helena Folcker och Per Stenmar
Helena Folckers idrottsbakgrund präglar hennes ledarskap som vd på laget.se. Till höger företagets CTO Per Stenmar. Foto: Angelica Liljenroth

Passion, delaktighet och snabba anpassningar av strategin. Team och chefer har mycket att lära av idrottsrörelsen, menar Helena Folcker, vd för affärssystemet laget.se och med bakgrund som basketspelare.

– Att jag är gammal baskettjej har präglat mig i mitt ledarskap, säger Helena Folcker, som tidigare varit vd för Schibsteds streamingguide tv.nu och i dag är vd för laget.se, ett affärssystem för idrottsföreningar.

Hon beskriver att hon ser det som en pyramid i tre nivåer. I botten finns organisationsstrukturen: Vem har vilken roll och vilket ansvar? Vem rapporterar till vem? Det är som i idrotten, med styrelse och coacher.

På det läggs målen. Och på samma sätt som för ett lag som vill vinna serien så behöver bolag få med sig alla, få alla delaktiga i målen.

– Summan av allas insatser är framgången. Oavsett om man är materialare eller i förstafemman så är alla delaktiga.

I toppen av pyramiden finns det individuella – vad ska jag specifikt göra? Vad har jag som sticker ut? Hur kan jag utvecklas och hur blir jag mer delaktig?

1. Bygg ett starkt lag

Helena Folckers första punkt är att ta efter idrottsrörelsens kunskap om att skapa starka och sammanhållna grupper. Lär er om vikten av gruppdynamik, förtroende och samarbete. Det gör i sin tur att ni kan ha en öppen kommunikation som är grunden för en starkare prestation.

Se till att möjliggöra så att man träffas över teamgränserna. Och jobba på det sociala – inom idrotten ska man fungera tillsammans på och utanför planen – och det är viktigt också i arbetslivet, så jobba på det.

2. Få max av alla

Idrotten identifierar också begåvade individer, vårdar deras färdigheter och ger möjlighet till vidareutveckling. Motsvarande innebär det att en chef kontinuerligt behöver jobba med att ge individerna utvecklingsmöjligheter. Det ökar möjligheterna till ett starkare team.

– Vi vill få max av alla. Alla har inte ett karriärsdriv och det är ok. Men som chef ser jag mig som facilitator: ”Jag ska ge verktygen för att du ska lyckas”.

3. Anpassning och flexibilitet

Inom idrotten anpassar skickliga ledare sina strategier efter omständigheterna: Hur tuff är motståndaren? Hur är vädret? Är någon sjuk?

Chefer behöver på samma sätt anpassa strategier efter hur marknaden förändras, lära sig att svara på utmaningar och proaktivt identifiera möjligheter.

Och det gäller också hela teamet.

– Vårt techteam gör det som är viktigast för bolaget i dag. Men i morgon kan det vara något annat. Var och en behöver tänka ”Det här är utmaningen, hur kan jag vara med och lösa den?”. Mycket är en attityd, att inte bara uträtta något utan att vara med och bidra.

4. Visa respekt

– I idrotten lär vi barn att visa respekt för med- och motspelare, tränare. Det är samma i arbetslivet. Konflikter kan uppstå, men det är viktigt att respektera likheter och olikheter. Visa förståelse för att alla har sin funktion. Ensam är inte stark.

5. Krishantering och uthållighet

Idrottsrörelsen möter ständigt motgångar, som förluster och skador, och har lärt sig att hantera det. Det kan chefer lära av, inte minst när det är kristider.

– Identifiera utmaningar och agera snabbt. Var uthållig – ha målet i sikte, men hitta andra vägar. Se att ni är i kris och inte bara kan fortsätta som vanligt.

Se inte misslyckanden som problem utan lär av dem.

– Att man förlorar en match betyder inte att man gör fel, man kanske testade något nytt. På motsvarande sätt kan man förlora en kund, men inte se det som ett misslyckande. Inspireras av det, vad kan vi göra annorlunda? Laget.se påverkas också av den nuvarande krisen och jag har aldrig upplevt att vi har varit så kreativa.

6. Mångfald och inkludering

Inkludering är något idrotten är bra på, säger Helena Folcker.

– Man välkomnar alla och förstår att man har en viktig samhällsfunktion. Det tycker jag inte är man är så bra på i arbetslivet.

Hon pekar på att mångfald ger ett stort värde – fler perspektiv, kompetens, spegling av kundbas och att kraften det driver innovation.

Hennes råd är att främja lika möjligheter, anamma olika perspektiv och skapa en kultur av respekt.

7. Passion och motivation

Stark passion och motivation identifierar idrottsrörelsen. I arbetslivet behöver chefer hitta teamets gemensamma passion, kopplat till bolagets vision.

Laget.se har en vision som nästan blivit ett eget varumärke: ”Fler i idrott”.

– Det är lätt att förstå vad vi vill. Om man lyckas identifiera en tydlig vision har man så mycket att vinna – hellre än stora ord. För oss är det en gemensam passion. Om vi får till det här kanske vi kan attrahera fler till idrotten, att fler blir inspirerade.

Det som bidrar till passion är också att erkänna och fira prestationer, att se till att alla blir sedda, har utvecklingsmöjligheter och får ansvar.

8. Fortsätta utvecklas

Inom idrotten jobbar man ständigt med att utveckla laget. Även de bästa lagen strävar efter att bli ännu bättre.

– Arbetsplatser borde se över hur man kan fortsätta utvecklas. Kan vi experimentera? Hitta nya sätt? Skapa mer komplexitet? I ett samspelt lag utvecklar man individuell teknik och spelstil. Det borde team kunna inspireras av.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

3 ingenjörer: Att sluta som chef behöver inte vara steg bakåt

3 ingenjörer: Att sluta som chef behöver inte vara steg bakåt

Färre möten, mindre politik och bättre kontroll över sin kalender. Att lämna chefsrollen har sina fördelar och behöver inte alls innebära ett steg bakåt i karriären, snarare tvärtom.
Fler artiklar