Flera förbättringar för akademiker i staten

Flera villkor har förbättrats i det nyligen omförhandlade avtalet för anställda i statlig sektor. Getty Images.

Bättre omställningsstöd när myndigheter flyttar verksamhet till annan ort och möjlighet att byta semesterlönetillägg mot lediga dagar. Det är två förbättringar i avtalet för akademiker i staten.

Förhandlingarna om förändringar i avtalen mellan Saco-S, där Sveriges Ingenjörer ingår, och Arbetsgivarverket blev klara den sista september.

Andreas Nyström, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer är nöjd.

Andreas Nyström, Sveriges Ingenjörer

– Framför allt med att vi enats i frågor som länge legat på förhandlingsbordet. Två exempel är arbetstiden för lärare på högskolan och bättre villkor för anställda när myndigheter flyttar verksamhet från en ort till en annan.

Han påpekar också att fackförbunden tillsammans lyckades stå emot flera av arbetsgivarens krav.

– Försämringar av arbetstid och villkor kring föräldrapenningen är exempel där facken lyckades behålla de villkor som gäller i dag.

Några av de viktigaste förbättringarna

 • Möjlighet till enskild överenskommelse att växla semesterlönetillägget mot fler lediga dagar.
 • Möjlighet till enskild överenskommelse om extra pensionsavsättning (byta en del av lönen mot pension) till man fyller 69 år (i dag är det till man fyller 67 år).
 • Ledighet med lön för besök hos mödravård vid två tillfällen (per barn) för den gravida kvinnans partner.
 • Åldersgränsen i tjänstegruppslivsförsäkringen (TGL-S) höjs från 65 till 66 år.
 • Bättre stöd från Trygghetsstiftelsen när statliga myndigheter flyttar verksamhet till annan ort. Nu får alla stöd under sex månader.
 • Enklare hantering av ersättning för läkemedel. I stället för att redovisa varje kvitto skickar anställda in en sammanställning från e-hälsomyndigheten en gång per år.

Utöver förändringar i avtalet kom man också överens om en satsning på arbetsmiljön. Partsrådet ska ta fram en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förändringar för lärare och doktorander

 • Doktorander får (i likhet med lärare) årsarbetstid och deras undervisning ska planeras på motsvarande sätt som för lärare, om inte ett lokalt avtal säger annorlunda.
 • Lärarnas arbetstidsavtal blir tydligare kring samrådsprocessen som ska ske i god tid. Förändringar som påverkar genomförd planering ska också noteras.

– I förra avtalsrörelsen hade Arbetsgivarverket ett tufft yrkande som gällde just lärare på universitet och högskolor. Det resulterade i en arbetsgrupp som har jobbat under avtalsperioden och deras arbete bidrog till att vi i år kunde enas om förändringar som stärker samrådsprocessen, säger Andreas Nyström.

Bättre beredskap för krig och kriser

Parterna kom också överens om att hantera flera viktiga frågor som berör Sveriges kris- och krigsberedskap. Tillsammans kommer parterna i statlig sektor:

 • Ta fram ett avtal för fredstida kriser.
 • Se över befintliga statliga avtal med anledning av det säkerhetsmässiga omvärldsläget och en framtida anslutning till NATO.
 • Omförhandla avtal om arbetstid under krigs- och beredskapstillstånd (AKB) med anledning av kommande lagändringar i beredskapslagstiftningen.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

Fackföreningar på arbetsplatser, vad gör de egentligen? Kan de stoppa förslag som arbetsgivaren vill genomföra? Och hur kan de hjälpa medlemmarna? Ingenjören har träffat Akademikerföreningen på Cytiva i Uppsala.   
Fler artiklar