Här är årets 70 hetaste forskningsprojekt

Listan lyfter fram den forskning som pågår runt om i landet och bidrar till att den kommer till verklig nytta. Foto: Getty Images

Smarta datorminnen, intelligent riskhantering och syntetiska data för AI. Det är några av de 70 projekt som kom med på årets IVA-lista över projekt med potential att förändra världen. Här är hela listan.

I samband med att IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, firade sitt 100-årsjubileum 2019 lanserades den så kallade 100-listan som samlar aktuell forskning inom ett visst område.

I år var det fjärde gången som IVA sammanställde listan och den här gången var temat Teknik i mänsklighetens tjänst.

100-listan

Listan lanserades vid IVA:s 100-årsjubileum, därav namnet. Antalet projekt som är med på listan kan däremot variera.

Mer om de olika projekten finns samlade här: IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst.

– Vi får otroligt stor uppmärksamhet med listan. Den är unik i sitt slag, det finns ingen annan som har det här nationella perspektivet på forskningen och som samlar projekt som pågår över hela Sverige, berättar Malin Mohr, projektledare för 100-listan.

Bidra till nytta

Syftet med listan är att lyfta fram forskning som har potential att förändra världen och på så vis bidra till att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet. 

– Forskare och näringsliv behöver hitta varandra och samverka kring de samhällsutmaningar vi står inför. Med 100-listan vill vi inspirera till nya kontakter, möten och nätverkande och bidra till att forskningen kommer till nytta, säger Malin Mohr.

De forskningsprojekt som kommer med på listan är utvalda i en grundlig nominerings- och urvalsprocess. De som ansöker om att vara med måste uppfylla ett antal fastställda kriterier för att bli utvalda. 

70 projekt klarade kraven

Hur många som kommer med på listan kan därför variera och det handlar inte heller om någon topplista. 

– Vi gör ingen gradering av projekten, alla har lika värde. De som kommer med på listan är de som uppfyller kriterierna och som passar in på årets tema. I år blev det 70 projekt, berättar Malin Mohr, projektledare för 100-listan.

Här är alla projekt på IV-listan:

Kategori Forskningsprojekt Lärosäte
Smart industri The Digital S&C: Digitalized point machines for the future, Part 2 real operation railway Luleå tekniska universitet
Human oriented Proximity Detection for enabling safe and continuous mining machines operation in co-existence with humans. Luleå tekniska universitet
AI-expert för smart service Mälardalens universitet
Arrowhead Tools Luleå tekniska universitet
DiCyano Lunds universitet
Design of sustainable systems solutions through digital twins Blekinge tekniska högskola
IPercept the fitness tracker for industrial machines Kungliga Tekniska högskolan
Samhälle och välfärd Spacerpad för jämlik och hållbar menshälsa Högskolan i Borås
ParkApp Malmö universitet
Diagnostik av hjärtsjukdomar med mobilen Karolinska institutet
AI assisted prostate pathology Karolinska institutet
Den digitala läskompisen Örebro universitet
A novel treatment against Atopic Dermatitis Stockholms universitet
MEPPS Chemoselective probes for advanced metabolomics analysis Uppsala universitet
SOLVE Uppsala universitet
Hemprovtagning som skydd mot livmoderhalscancer Uppsala universitet
Lundatex framtidens medicinska kompressionsprodukter Chalmers tekniska högskola
Cybersäkerhetsträning UBARSO Högskolan i Skövde
Wireless energy link for artifical hearts Övrig/annan forskningsanknytning
ESS-H+ Forskningsprofil inom sensorsystem för monitorering av hälsa och prevention av sjukdom Mälardalens universitet
P3S Patient Safety Surveillance Solutions Karolinska institutet
Intelligent riskhantering för privata och offentliga aktörer Stockholms universitet
Countagen Accelerating your CRISPR analysis from days to hours Stockholms universitet
Empathic AI Stockholms universitet
ECG sensor and system that fits mobile health care solutions at cardiac disease Linköpings universitet
Infrastruktur HECARRUS Mälardalens universitet
HCT-City Övrig/annan forskningsanknytning
ANItA Uppsala universitet
The Swedish Drug Delivery Center Uppsala universitet
HyCoGen – Systemperspektiv för effektiv produktion och användning av vätgas via koppling till fjärrvärme RISE Research Institutes of Sweden
GreenGrids-Flex Kungliga Tekniska högskolan
Smarta datorminnen Chalmers tekniska högskola
Norgald, cybersäkerhet för kritisk infrastruktur Högskolan i Skövde
Hydroc Energilager i berg Göteborgs universitet
Trafiktorn för uppkopplade självkörande fordon Kungliga Tekniska högskolan
Gröna och blå näringar Nano4Water Stockholms universitet
Nordic Seafarm En blå revolution från svensk forskning växtbaserade produkter odlade i havet Göteborgs universitet
Biosensor för kontinuerlig övervakning och snabb upptäckt av hälsofarliga kemikalier i dricksvatten Sveriges lantbruksuniversitet
Adsorbi cellulose-based foams for air pollutants capture Chalmers tekniska högskola
Vertisà Sveriges lantbruksuniversitet
Risk-free contaminated sites can we achieve that? Luleå tekniska universitet
SpaceCloud Global information för precisionsjordbruk och vattenoptimering från molntjänster i rymden Mälardalens universitet
High-Quality Graphene and Highly Thermal Conductive Graphene Films Produced in Eco-Friendly Ways Chalmers tekniska högskola
Cultivation of mushroom for non-meat protein and renewable energy Sveriges lantbruksuniversitet
Stabilizing seafood side-streams allowing full use for food production Chalmers tekniska högskola
Multifunctional display based on perovskite light-emitting diodes Linköpings universitet
Sustainable Chemicals from Wood (XPC) Mittuniversitetet
Naturbruksdialog och naturbruksplan Sveriges lantbruksuniversitet
Deep tech Fourth State Systems. Från att söka efter liv på Mars, till att rädda liv på jorden Uppsala universitet
Chiral composition for near infra-red light detection and emission Linköpings universitet
Mikro-LEDar för AR displayer Linköpings universitet
GlycoLink fossil-free hydrogels Kungliga Tekniska högskolan
InnoBrain AI-based approach for automating brain wave analyses for industrial applications Kungliga Tekniska högskolan
QT-PIE Örebro universitet
Molecular Attraction Stockholms universitet
SMENA Chalmers tekniska högskola
AM4Life 3D-printning för livsvetenskaperna Uppsala universitet
True precision medicine Uppsala universitet
Nanofluidic Scattering Microscopy Chalmers tekniska högskola
AI for GreenTech Chalmers tekniska högskola
syntetiska data för AI Chalmers tekniska högskola
DPella Chalmers tekniska högskola
Data centric AI through synthetic data Linköpings universitet
Cirkulär ekonomi Avbildande Materialanalysator Mittuniversitetet
Are consumers willing to pay for circular products? RISE Research Institutes of Sweden
Svampar för produktion av framtidens protein Chalmers tekniska högskola
Cirkulera skogsindustriella restströmmar Karlstad universitet
Real time optimization of drinking water treatment Chalmers tekniska högskola
Recycling and remanufacturing of indium based semiconductor materials Chalmers tekniska högskola
Affärsmodeller Implementing Second Life Business Models in Electric Vehicle Battery Ecosystem (RECREATE) Mälardalens universitet

 

Så går urvalsprocessen till

Alla inkomna ansökningar kontrolleras av en särskilt utsedd granskningsgrupp. För att vara aktuell för 100-listan ska forskaren eller forskarteamet ha en drivkraft att vilja utveckla sin forskning genom exempelvis affärsutveckling, och kunna ge en fördjupad beskrivning av forskningen och målet med den.

Ansökningarna bedöms utifrån fem kriterier: 

  1. Potential att vara ett objekt för affärsutveckling och eller innovation som kan leda till konkurrenskraft och samhällsnytta.
  2. Kapacitet för genomförande. Särskilt viktigt är forskarnas egna drivkraft att vilja utveckla och tillämpa forskningen genom affärsutveckling eller att omsätta sina kunskaper till annan form av nytta.
  3. Aktualitet (mognad och tidsaspekt).
  4.  Originalitet.
  5.  Hållbarhet.

En särskild urvalskommitté går därefter igenom samtliga ansökningar och bedömer dem. Urvalskommittén består av ett 40-tal personer med bred representation ur IVAs nätverk.

R2Bs styrgrupp fattar därefter det slutliga beslutet om vilka forskningsprojekt som ska presenteras på 100-listan. 100-listan har också en beredningsgrupp med uppdrag att kvalitetssäkra urvalsprocessen genom att vara delaktiga i alla steg.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

I år fyller Fatima Essaidi 22 år men det är svårt att tro när man ser hennes kalander. Där varvas möten med advisory board, styrelseutbildning och poddinspelningar. Dessutom är hon snart civilingenjör.
Fler artiklar