Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemIngenjörenKraftig ökning av drogtester på arbetsplatser

Kraftig ökning av drogtester på arbetsplatser

Användningen av slumpmässiga drogtester på arbetsplatser har ökat markant visar siffror från företagshälsovården Avonova. Att som anställd säga nej har i vissa fall klassats som grund för uppsägning.

Senast 2020 skrev Ingenjören.se om larm om ökad droganvändning på Volvo Cars, och enligt en genomgång som tidningen Dagens Arbete har gjort förekommer droger idag på många industriföretag.

Har du funderingar kring slumpmässiga drogtest?

Är du medlem i Sveriges Ingenjörer går det alltid bra att kontakta förbundets juridiska rådgivning, antingen via webben sverigesingenjorer.se eller via telefon 08-613 80 00.

För att komma åt problemen använder sig flera arbetsgivare idag av slumpmässiga drogtester. Nu visar siffror från företagshälsan Avonova att efterfrågan på den här typen av tester har ökat med hela 70 procent.

Fredrik Sparring. Foto Sarah Saverstam, Avonova.

Första kvartalet 2021 gjorde vi 1 005 slumpmässiga tester, medan vi första kvartalet 2022 gjorde hela 1 713 stycken, berättar Fredrik Sparring, företagsläkare och specialist inom beroendefrågor på Avonova.

Och även om ökningen sker inom de flesta branscher finns det några som sticker ut.

Tung industri generellt sett testar mycket, framförallt kemiindustrin och bilindustrin. Men även transportsektorn jobbar mycket med det här. Det här är branscher där droganvändning kan innebära en risk, och genom att använda sig av slumpmässiga tester vill man kunna hitta individer i tid och hjälpa dem innan de fastnar i ett missbruk.

Tidigare undersökningar visar att så många som 25 procent av alla sjukskrivningar i Sverige kan bero på alkohol- eller narkotikaanvändning, men enligt Fredrik Sparring kan det utan tester vara väldigt svårt att märka om någon har påbörjat ett missbruk.

Det kan ta upp till mellan sju och tio år innan någon utomstående märker något. Vi har hittat många yngre personer via de här testerna och där jag tror att vi har styrt upp deras liv genom att hitta dem så tidigt.

Arbetsgivaren ska vara tydlig med varför

Men räcker det verkligen att göra slumpvisa tester för att komma till rätta med problemet?

Självklart inte. Det behövs en långsiktig rehabiliteringsplan där medarbetarens välmående är i centrum, säger Fredrik Sparring.

Han får medhåll av Magnus Nyqvist på Alna, specialister på skadligt bruk inom företagshälsan Feelgood.

Magnus Nyqvist, Alna.

Slumpmässig drogtestning är bara ett verktyg bland många. Tester kan göras av många olika anledningar och det är viktigt att arbetsgivaren är tydlig med varför testerna görs och att det finns en handlingsplan för hur testerna följs upp.

Även på Alna märker man av en ökad efterfrågan på slumpmässiga drogtester, och Magnus Nyqvist menar att det dels kan ha att göra med den ökade droganvändningen i samhället, men också att det kan vara en följdeffekt av pandemin.

När medarbetarna har jobbat på distans har det varit svårt att göra slumpmässiga drogtester. Att ökningen är så stor nu kan helt enkelt bero på att det är lättare att genomföra testerna när de anställda är på arbetsplatsen.

Kan jag vägra?

Olika regler i privat och offentlig sektor

Privat sektor
Arbetsgivaren har större möjligheter att genomföra alkohol- och drogtester än inom offentlig sektor. Praxis från Arbetsdomstolen visar att intrånget i integriteten måste stå i proportion till arbetsgivarens intresse. Om verksamheten kan innebära risk för liv, hälsa och egendom är chansen större att arbetsgivaren får rätt.

Offentlig sektor
Där omfattas du av grundlagens skydd mot kroppsligt ingrepp så här finns en något större möjlighet att säga nej. Även här kan du dock bli skyldig att göra det om det bedöms att det finns risker för liv, hälsa och egendom.

När din arbetsplats har kollektivavtal
Då har arbetsgivare och fack reglerat om drogtester ska förekomma och hur det i så fall ska gå till. Då har du en skyldighet att underkasta dig testet.

Vad gäller då för den anställde som kommer till jobbet på morgonen och får höra att hen har blivit utvald för att göra ett slumpmässigt drogtest?

– Det beror på flera saker, till exempel om du jobbar i den privata eller i den offentliga sektorn, hur riskfyllt arbetet är och vad det står i kollektivavtalet, säger Annika Ewerblad, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.

Arbetsdomstolen har tagit upp flera fall där anställda har vägrat gå med på att göra testerna, men i många av de fallen har domstolen dömt till arbetsgivarens fördel. Det har bland annat handlat om att den anställde arbetade på ett kärnkraftverk, en verksamhet med höga risker.

Generellt sett måste det finnas en grund för att kunna genomföra ett drogtest. Det måste ske en intresseavvägning, där riskerna i arbetet vägs mot arbetstagarens personliga integritet, säger Annika Ewerblad.

Men vad kan egentligen hända om provsvaret är positivt?

Att lämna ett positivt svar är inte saklig grund för uppsägning, då har arbetsgivaren istället ett ansvar för rehabilitering, säger Annika Ewerblad.

Känner du dig ändå osäker rekommenderar jag att du kontaktar facket. Arbetsgivaren ska förhandla med facket innan den här typen av tester genomförs. De ska ha all information du behöver och kan ge dig stöd i de här frågorna.

Karin Aase

Så fungerar slumpmässiga drogtester

  1. Företagshälsovårdens personal kommer på ett oannonserat besök på arbetsplatsen.
  2. För att göra testprocessen opartisk och rättvis slumpar de fram vilka i personalen som ska testas. Vanligast är att 25 procent av personalen testas. Det kan göras som urinprov, men idag är salivprov betydligt vanligare. Två drogtest, ett A- och ett B-prov, lämnas.
  3. A-provet skickas till ett ackrediterat labb för analys.
  4. Upptäcks någon narkotikaklassad substans går svaret till en MRO, en läkare som är specialist på att bedöma drogtest. MRO ringer upp provlämnaren och frågar om det finns någon medicinsk förklaring, till exempel att personen har preparatet utskrivet på recept från läkare. Om medicinsk förklaring finns bedöms drogtestet som negativt.
  5. Om det inte finns någon medicinsk förklaring bedöms drogtestet som positivt. Provlämnaren har dock rätt att begära att B-provet skickas till ett annat labb för analys innan resultatet meddelas arbetsgivaren.
  6. Om även B-provet visar positivt meddelas arbetsgivaren att testet är positivt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Smit inte ut bakvägen – fast du helst inte vill bli avtackad

0
Vad gör du om du inte har trivts och en avtackningsfika med kollegor och chefen mest känns som ett plågsamt skådespel? Kan man man tacka nej till att bli avtackad?

Social kompetens – ett ”luddigt” uttryck och maktmedel

0
Arbetsgivare ställer ofta krav på social kompetens. Men var menas med det? Uttrycket är otydligt och det tycker Ann J Sandén, som nyligen doktorerat i ämnet, är problematiskt.

Ny chans till omställningsstudiestöd – men väntetiden hos CSN är lång

0
Den 1 oktober öppnar CSN möjligheten att ansöka om omställningsstudiestöd för vårterminen 2024 Men var beredd på att beskedet från CSN kan dröja.
Chalmers kårhus

Sämre resultat och fler avhopp när undervisningen är på engelska

0
En ny studie från KTH och Chalmers visar att undervisning på engelska gör att studenterna lär sig klart mindre.

Dina dokument är inte dina dokument

3
Att radera dokument från din arbetsdator eller mobil kan vara riskabelt, även om du gör det i all välmening. Och det du uppfattar som privat kan i själva verket vara din arbetsgivares egendom.
designingenjör

Så här tycker doktorander om stress, handledare och att fortsätta forska

0
Att vara doktorand kan vara stressigt, krävande – och alldeles, alldeles underbart. Eller?

Så mycket tjänar myndighetscheferna

0
Vet du vilken myndighetschef som tjänar mest? Ingenjören har sammanställt löner och löneökningar för 40 myndighetschefer och 17 rektorer vid lärosäten som utbildar ingenjörer.

Ingenjörers löner i kommuner: Påverka redan i budgeten

0
Om ingenjörers löner ska höjas i kommunerna behöver facket ta mer plats när budgeten sätts. Detta är något som många föreningar nu börjat jobba med.

Så äter du rätt för att orka studierna och vara skärpt på tentorna

0
Studietiden innebär för många sämre matvanor. Slarv och snabba lösningar kan sumpa chansen att nå bra studieresultat. Kostforskaren ger dig smarta tips.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Vad är min övertid värd?

0
Vad bör jag ha koll på när jag avtalar bort bort min övertid? Och hur mycket är den övertiden värd? Christoffer Sörman, ombudsman på Sveriges Ingenjörer delar med sig av sina bästa råd.