Rätt att jobba till 69 och större avdrag för solceller – här är nya lagarna 2023

Rätten att ha kvar sin anställning höjdes vid årsskiftet från 68 till 69 år och jobbskatteavdraget förstärktes för personer som fyllt 65 år. Skatten på installation av solceller har också sänkts. Foto: Mostphotos och Getty Images.

Billigare att använda bilen i jobbet, rätt att ha kvar sin anställning till 69, förstärkt jobbskatteavdrag för dem över 65 år och större avdrag för solceller. Under 2023 träder flera nya lagar i kraft. Här är nio av dem som påverkar arbetslivet och privatekonomin.

Rätt att jobba kvar till 69

Rätten att ha kvar sin anställning höjdes vid årsskiftet från 68 till 69 år. Det påverkar också de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt som också höjs till 69 år. Även gränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre övergår i tillsvidareanställningar.

Sänkt skatt för dig över 65 som jobbar

Vid årsskiftet förstärktes jobbskatteavdraget för personer som fyllt 65 år när det nya året börjar och som fortfarande arbetar. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år och kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Höjd pensionsålder till 63 år

Gränsen för när du tidigast kan ta ut allmän pension höjs med ett år, från 62 till 63 års ålder. Ändringen berör dem som är födda 1961 och 1962. Samtidigt höjs gränsen för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg till 66 år. Är du född 1957 eller tidigare är gränsen 65 år.

Högre avdrag för resor med bil

Nu har det blivit billigare att använda bilen i jobbet. Reseavdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil höjdes den 1 januari från 18,50 till 25 kronor per mil. Avdraget för resor med förmånsbil höjs från 6,50 (diesel) och 9,50 (annat drivmedel) till 12 kronor per mil. För elbil som förmånsbil är avdraget oförändrat 9,50 kronor per mil.

Plattformsföretag ska rapportera till Skatteverket

Nu blir plattformsföretag skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om vilka säljare och uthyrare som använder plattformen och vilka inkomster de har fått. Uppgifterna kan överföras från Skatteverket till andra länder som har avtal om ett sådant utbyte.

Skärpta säkerhetskontroller vid högskoleprovet

För att motverka fusk med elektroniska hjälpmedel på högskoleprovet ska fler kontroller göras vid in- och utpassering till provlokalen. Kontrollerna ska utföras av ordningsvakter i så många lokaler som bedöms vara nödvändigt. Kontrollerna ska i första hand göras med metalldetektor, till exempel genom att provdeltagarna passerar genom en larmbåge. Om det finns särskilda skäl kan ordningsvakterna göra manuell kroppsvisitation. Lagen träder i kraft den 1 juli 2023. Anmälningsavgiften för högskoleprovet höjdes från 450 till 550 kronor redan vid årsskiftet.

Prisbasbeloppet höjs

Vid årsskiftet höjdes prisbasbeloppet (som speglar prisutvecklingen) från 48 300 kronor till 52 500 kronor. Det innebär också att inkomstskatten sänks för många. Störst sänkning får höginkomsttagare till följd av att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till ungefär 51 200 kronor i månaden.

Tillfälliga regler för a-kassan förlängs

Regeringen har fattat ett beslut om att de tillfälliga reglerna för arbetslöshetsersättning som gällde till 31 december 2022 förlängs och gäller nu till och med december 2023. Den inkomstbaserade ersättningen är max 1 200 kronor per ersättningsdag. Det gäller under de första 100 dagarna av din ersättningsperiod. Därefter kan du högst få 1000 kronor per dag. De tillfälliga reglerna innebär att ersättningstaket höjdes från 25 025 kronor till 33 000 kronor. Om du uppfyller villkoren för grundersättning kan du få högst 510 kronor per dag, det motsvarar 11 220 kronor per månad.

Lägre skatt på installation av solceller

Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man köper solceller. Från och med 1 januari 2023 höjdes avdraget från 15 till 20 procent av arbets- och materialkostnaden, alternativt 19,4 procent av totalkostnaden efter en schablon från Skatteverket.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket ska du ta betalt som egenkonsult

Så mycket ska du ta betalt som egenkonsult

“Hur mycket ska jag ta betalt?” Det är den vanligaste frågan som Anders Hallgren på Sveriges Ingenjörer får från medlemmar som antingen är eller funderar på att bli egenkonsulter. Här är hans bästa tips.
Fler artiklar