Sänkt jobbskatt och nya krav på hämtmatlådor – här är nya lagarna 2024

Skatten på arbete sänks men räntan på studielån höjs. Och restauranger har fått strängare miljökrav på take away-förpackningar. Har du koll på vilka nya lagar och regler som gäller 2024? Foto: Getty Images.

Under 2024 träder många nya lagar i kraft. Flera handlar om skattesänkningar och en om en räntehöjning. Här är 11 som påverkar jobbet, miljön och privatekonomin.

Lägre skatt på jobb

Vid årsskiftet införs ett förstärkt jobbskatteavdrag vilket innebär att skatten på arbete sänks. Samtidigt kommer de nuvarande jobbskatteavdragen och grundavdragen att räknas upp på grund av inflationen. Åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget höjs också från 65 till 66 år.

Så här mycket lägre skatt får du beroende på inkomst (kronor per månad)

Inkomst per månad Effekt av nytt jobbskatteavdrag Effekt av indexeringar* Effekt totalt
35 000 -230 -180 -410
41 667 -271 -314 -585
50 000 -271 -314 -585
62 500 -271 -435 -706
83 333 -271 -500 -770
125 000 -271 -500 -770

Källa: Regeringskansliet. *Indexeringar av jobbskatteavdrag, grundavdrag och pausad skiktgräns för statlig skatt.

Lägre skatt för pensionärer

Skatten för pensionärer sänks genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som vid årets utgång har fyllt 66 år.

Fler kommer betala statlig skatt

Vanligtvis höjs gränsen för när man betalar statlig skatt varje år. Men 2024 är höjningen pausad. Även i år kommer man betala statlig skatt för den del av inkomsten som är över 615 300 kronor per år. För de som fyllt 67 år den 1 januari är gränsen högre – 697 200 kronor.

Högre ränta på studielån

Från och med årsskiftet höjs räntan på studielån från 0,59 procent till 1,23 procent. För alla som betalar tillbaka på sitt lån kommer lånet bli dyrare. Höjningen gäller alla som tagit studielån efter 1988.

Möjligt att visselblåsa även på mindre företag

Sedan tidigare har det funnits ett krav på att offentliga arbetsgivare med 50 eller fler anställda och privata arbetsgivare med 250 eller fler anställda ska ha en visselblåsarfunktion dit anställda kan larma om missförhållanden.

De 17 december 2023 skärptes reglerna och kravet gäller nu även på mindre företag – med 50 eller fler anställda.

Den som larmar är skyddad mot repressalier, oavsett om man larmar internt, externt till en myndighet eller om man vänder sig till media.

Korttidsarbete förlängs och flera krav försvinner

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) var ett av de största krisstöden under corona-pandemin. Det innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid utan att sänka lönen, och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Från årsskiftet gäller nya regler för kosttidsarbete för att stödet ska bli mer förutsägbart, förenklat och förstärkt. Nu förlängs stödperioden till sammanlagt 9 månader, kravet på att först minska arbetskraftskostnaderna slopas och vinstutdelningsförbundet försvinner.

Nya krav på take away-förpackningar

Från och med den 1 januari måste restauranger, kaféer och butiker som serverar dryck i engångsmugg och snabbmat i engångslåda kunna erbjuda återanvändbara muggar och matlådor som ett alternativ.

Kravet gäller dock inte för de restauranger, kaféer och butiker som använder engångslådor eller muggar som helt består av papper eller kartong, och som heller inte har belagts med tunt plastskikt på insidan. Inte heller om verksamheten är så liten att färre än 150 muggar eller lådor används per dag.

Matavfall ska sorteras ut separat

Från och med 1 januari blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall från hushåll och verksamheter. I flerfamiljshus ansvarar fastighetsägare för att ordna kärl för matavfall.

Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt reduktionsplikt

Vid årsskiftet sänktes energiskatten på bensin (miljöklass 1) så att summan av energi- och koldioxidskatten blev 60 öre lägre per liter 2024 än 2023. Energiskatten på övrig bensin sänktes på motsvarande sätt. Energiskatten på diesel (miljöklass 1) sänktes ner mot EU:s minimiskattenivå. Det innebar en sänkning på ungefär 43 öre per liter.

Samtidigt sänktes kraven på inblandning av biobränslen i diesel, det som kallas för reduktionsplikten.

Höjd gräns för ROT-avdrag

Taket för ROT-avdraget höjs till 75 000 kronor. Höjningen gäller tillfälligt under 2024. Det gemensamma maxtaket för ROT och RUT på 75 000 kronor tas också bort och separeras. Istället gäller maxtaket för respektive avdrag var för sig. Detta innebär att privatpersoner kan få ett totalt avdrag på 150 000 kronor. Ändringen träder i kraft 1 juli 2024 och gäller för helåret 2024.

En enda laddare för alla mobiler och paddor

EU har beslutat om krav på att en lång rad elektronikprylar i slutet av 2024 ska ha ett ladduttag för usb-c. Man ska helt enkelt kunna ladda alla mobiltelefoner, läsplattor, handhållna spelkonsoler och tangentbord med mera med en och samma laddare. 2026 börjar det gälla även för bärbara datorer.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar