Ilska på H&M efter försenade uppsägningsbesked: “Många mår dåligt”

I början av december startade en kompetenskartläggning av medarbetarna på Business Tech på H&M. Beskedet om vilka som kommer att sägas upp har skjutits fram en månad till mitten av maj. Foto: Mostphotos.

Runt 2 000 tjänster på H&M:s ingenjörstäta avdelning Business Tech ska bort. Datumet för när de anställda får sina besked är försenat med en månad och skjuts upp till mitten av maj. Det kommer då ha gått nästan ett halvår sedan processen med de omtalade kompetenstesterna påbörjades.

Som Ingenjören tidigare rapporterat om berörs ett stort antal ingenjörer av en pågående omorganisation på H&M. Personalstyrkan på avdelningen Business Tech i Sverige bantas kraftigt och 3 500 tjänster ska bli 1 500.

De anställda har bland annat fått göra flera kunskaps- och intelligenstester som en del i processen, något som väckt starka känslor hos de anställda.

Lång väntan på besked

Sofia Almbrandt, ordförande för Akademikerföreningen på H&M.

De senaste månaderna har präglats av oro i väntan på besked, beskriver Sofia Almbrandt, ordförande för Akademikerföreningen på H&M.

– Vi har varit kritiska från fackets sida att det är en lång process. Jag skulle säga att många mår väldigt dåligt, säger hon.

En mindre grupp om ungefär 200 personer fick sina besked om ny tjänst eller utköp i början av mars. Den största gruppen av avdelningens 3 500 anställda skulle få sina besked i mitten av april, men detta har nu skjutits fram till mitten av maj. Det kommer då ha gått fem månader sedan processen påbörjades.

– Många som kontaktar oss är oroliga eller arga. Det skulle gå så fort när medarbetarna skulle göra sina tester men nu när bollen ligger hos arbetsgivaren drar det ut på tiden, säger Sofia Almbrandt.

Robin Olofsson, klubbordförande för Unionen på H&M, bekräftar beskrivningen och säger att det har blivit både dålig och märklig stämning på avdelningen, särskilt efter att de anställda informerades om det framskjutna datumet.

– Många är arga, bittra, uppgivna eller misstänksamma i och med att de väntar på sina besked, säger han.

Ida Wiberg, HR Manager på Business Tech på H&M.

Ida Wiberg, HR Manager på Business Tech på H&M, säger att hon förstår att detta skapar irritation och oro hos medarbetarna och beklagar att datumet har blivit framflyttat.

– Vi kände att vi behövde mer tid, dels i arbetet med kompetensöversynen och i hela processen att bemanna organisationen, säger hon.

Hård process med snäv tidsram

Det var i början av december som kompetenskartläggningen på Business Tech påbörjades. De anställda fick skicka in CV, fylla i självskattningsformulär och göra kunskaps- och intelligenstester.

– Det kunde vara allt ifrån två till tre tester per person till de som fick göra över 20 tester. Överlag kände folk att det var en hård process. Dels att det var en snäv tidsram innan jul, dels att många kände att de blev testade på fel saker. Det är svårt att testa mjukare värden, hur man jobbar och levererar, säger Sofia Almbrandt.

Ilskan över testerna: “Känner sig inkompetensförklarad”

En ingenjör som intervjuats av SvD säger att många anställda har förståelse för att arbetsgivaren måste vidta åtgärder i takt med att branschen förändras och det ekonomiska läget blir tuffare. Det ingenjören är förvånad över är själva tillvägagångssättet.

– Man känner sig inkompetensförklarad när H&M väljer att utsätta oss för massa tester. Inga intervjuer. Det känns otroligt opersonligt, säger ingenjören, som vill vara anonym, till SvD.

Ida Wiberg på H&M menar att testerna är ett sätt att fånga kompetens som inte tidigare varit synlig.

– Jag förstår att processen med testerna har upplevts som stressande för många medarbetare. Vi ser att den här förändringen är absolut nödvändig för att vi ska kunna möta förändringar i omvärlden, kundbeteenden och kunna investera i ett konkurrenskraftigt kunderbjudande framåt, säger hon.

En annan ingenjör som Ingenjören varit i kontakt med är inte lika kritisk till H&M:s tillvägagångssätt. Ingenjören, som vill vara anonym, tyckte att det “kändes helt okej” att göra testerna men att kommunikationen kring hur testsvaren skulle användas kunde varit bättre.

Personalflykten började direkt

Både Sofia Almbrandt på Akademikerföreningen och Robin Olofsson på Unionen berättar att en rad medarbetare själva har valt att säga upp sig de senaste månaderna.

– Många som jag har pratat med säger att det är på grund av omorganisationen. Inte enbart, men att det har varit droppen, säger Sofia Almbrandt.

Robin Olofsson, Unionens ordförande på H&M.

Robin Olofsson berättar att förutom att det är avskedsfika för kollegor stup i kvarten så blir han, i egenskap av facklig representant, kallad till förhandling när en chef säger upp sig.

– Nästan varje vecka sedan december har vi förhandlat fram en eller flera tillförordnade chefer. På senare tid har det varit uppemot fem i veckan, säger han och tillägger att det inte bara är chefer utan medarbetare på alla nivåer som säger upp sig.

H&M vill inte uppge någon siffra över antalet personer på Business Tech som sagt upp sig sedan processen inleddes.

H&M i motsatt riktning

I februari kom beskedet att 1 400 tjänster ska bort från Ericsson i Sverige. Processen på telekomjätten kommer att inledas med frivilliga utköpspaket.

Varför inledde inte H&M processen med frivilliga utköp?

– Det finns olika sätt att göra det på. Vi känner oss trygga med den process som vi har valt och står fast vid den, säger Ida Wiberg på H&M.

Robin Olofsson på Unionen tycker att det är beklagligt och hade gärna sett frivilliga utköpserbjudanden som ett första steg.

5 kommentarer

 • Namn

  Är CGIs nya plan bättre? Konsultfirmorna gör ett bra jobb. De får mycket betalt av HM under lång tid. Dessutom uppenbarligen minst CGI, BCG och Accenture insyltade.

  13 april 2023
 • Jörgen Trued

  Hur kommer det sig att inte samtliga fackföreningar gjorde gemensam sak och uppmanade medlemmarna att vägra dessa så kallade intelligenstest? Om ingen svarat vad hade HM gjort då?

  13 april 2023
 • Jan Olausson

  Tråkigt att höra ännu en HR-chef komma med samma snömos.

  13 april 2023
 • Fredrik Johansson

  Ida Wiberg ger en typisk HR-chef ett ansikte.
  Man funderar ju på vad som lärs ut på personalvetarlinjen. Lojalitet mot företaget går före allt annat. Även om det sker på bekostnad av att hantera dina anställda som skräp.

  13 april 2023
 • a

  Förseningen är för att BTs chefer fått sparken och att BCGs organisationsplan kastats i soptunnan. Förseningen ses alltså som en bra grej av många.

  13 april 2023

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Världskarta med olika färg för länderna beroende på hur rättigheterna för anställda är i landet.

Stora skillnader i rättigheter på jobbet

Rätten att gå med i facket ifrågasätts i många länder, liksom rätten att strejka och teckna kollektivavtal. ”Många blir chockade över hur det är. Folk är rädda att säga saker på jobbet.” Här är läget i 161 länder.
Fler artiklar