Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemArbetslivIngenjörerna som är börs-vd:ar – så mycket tjänar de

Ingenjörerna som är börs-vd:ar – så mycket tjänar de

KTH och Chalmers har starkast representation bland ingenjörs-vd:arna på Stockholmsbörsens prestigeindex OMXS30. Vd:arna kammade hem mångmiljonbelopp under 2022, men lönespannet är brett visar Ingenjörens genomgång.

På Stockholmsbörsens OMXS30-index är det 13 av 29 bolag som har en vd som är ingenjör. (29 och inte 30 eftersom både Atlas Copcos A- och B-aktie ingår i indexet.)

KTH och Chalmers i topp

Flest har studerat på KTH och Chalmers, tre vardera. Vd:arna från KTH utgörs av Mikael Staffas på Boliden, Börje Ekholm på Ericsson och Magnus Groth på Essity. Chalmerstrion består av ABB:s Björn Rosengren, Gerteric Lindquist på Nibe och Volvos vd Martin Lundstedt.

Därefter kommer Linköpings universitet med Rickard Gustafson på SKF och Stefan Widing på Sandvik. Lund, Uppsala och Luleå har en var, liksom två utländska universitet: Vrije Universiteit, Bryssel och Università degli Studi di Genova.

ABB:s vd toppar lönelistan

Björn Rosengren, vd för svensk-schweiziska ABB med huvudkontor i Zürich, är den som har högst fast ersättning. Under 2022 uppgick den till 31 miljoner kronor och den rörliga landade på 24 miljoner kronor.

Värt att notera är att det som kallas fast ersättning består av fast lön plus förmåner. För majoriteten av vd:arna som ingår i kartläggningen uppgår förmånerna till mellan 100 000 och 300 000 kronor för 2022 och omfattar oftast tjänstebil och extra sjukvårdsförsäkring. Den absolut största delen av den fasta ersättningen utgörs alltså av lön.

Två av de 13 vd:arna har dock förmåner som ligger långt över det ovannämnda spannet.

Den ena är Björn Rosengren på ABB. Av de 31 miljoner kronorna i fast ersättning utgör strax under 20 fast lön och resterande 11 förmåner. I ABB:s rapport står det att Björn Rosengrens förmåner bland annat består av socialförsäkring, sjukförsäkring, barns utbildning, transport och skatterådgivning.

Den andra är Mattias Perjos, civilingenjör i industriell ekonomi från Luleå tekniska universitet och vd för Getinge. Hans fasta ersättning uppgick till 28,5 miljoner kronor under 2022 varav 3,7 miljoner kronor utgjordes av förmåner och resterande 24,8 miljoner kronor av fast lön. Den rörliga ersättningen landade på 5,2 miljoner kronor under 2022.

Ericsson och Volvo ångar på

Några andra som hamnar högt upp i lönelistan är Volvo och Ericssons respektive vd. Börje Ekholm på Ericsson fick drygt 19 miljoner i fast ersättning och 24 miljoner i rörlig ersättning under 2022. Volvos vd Martin Lundstedts fick drygt 58 miljoner och  Assa Abloys vd Nico Delvaux, civilingenjör i elektromekanik från ett universitet i Bryssel, fick knappt 52 miljoner kronor.

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi.

Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi och idag programchef vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN. Han säger att svenska vd-löner generellt är låga ur ett internationellt perspektiv.

– Sverige är en liten ekonomi, företagen är relativt små jämfört med andra västländer, även våra globala storföretag. Länder som USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland exempelvis har större företag och högre ersättningar.

Markarydsmiljardären i botten

I botten av lönelistan finns Nibes vd Gerteric Lindquist. Under 2022 fick han en, i sammanhanget, rätt blygsam ersättning på nio miljoner kronor. Men några miljoner hit eller dit gör ingen större skillnad för Gerteric Lindquists totala förmögenhet. Han har varit vd för värmepumpsbolaget med huvudkontor i småländska Markaryd sedan 1988 och äger 92,6 miljoner Nibe-aktier som i skrivande stund är värda 10,5 miljarder kronor. Värdet på Gerteric Lindquists Nibe-innehav är alltså mer än tusen årslöner för honom.

En annan som ligger i det lägre lönespannet är Swedbanks vd Jens Henriksson, civilingenjör i elektroteknik från Lunds tekniska högskola. Under 2022 fick han 13,7 miljoner i fast ersättning. Enligt Swedbanks årsredovisning innehåller Jens Henrikssons anställningsvillkor inte några rörliga lönedelar.

Bolidens vd Mikael Staffas fick en fast ersättning på 9,6 miljoner kronor och rörlig ersättning på 5,5 miljoner kronor under 2022.

Den fullständiga listan över utbildning och ersättningsnivåer finns i tabellen nedan, sorterad på fast ersättning. Ersättningen avser 2022 och anges i kronor. Alla vd:ar i sammanställningen har en civilingenjörsutbildning.

VD, utbildning Bolag Fast ersättning Rörlig ersättning  Total ersättning**
Björn Rosengren, Maskinteknik, Chalmers  ABB 31 010 306* 24 076 080* 90 759 133*
Mattias Perjos, Industriell ek. Luleå tekn. univ. Getinge 28 569 000 5 244 000 43 605 000
Nico Delvaux, Elektroteknik, Vrije Univ., Bryssel Assa Abloy 21 537 000 14 891 000 51 720 000
Börje Ekholm, Elektrotekni, KTH Ericsson 19 290 595 24 034 229 53 180 945
Martin Lundstedt,  Industriell ek. Chalmers Volvo 17 775 932 33 094 512 58 104 934
Magnus Groth, Skeppsbyggnad, KTH Essity 16 636 022 14 692 425 38 205 280
Stefan Widing, Tekn. fysik & Elektroteknik, Linköping Sandvik 15 152 818 2 212 974 22 710 436
Rickard Gustafson, Industriell ekonomi, Linköpings universitet SKF 14 635 000 4 352 000 24 767 000
Jens Henriksson, Elektroteknik, Lunds tekniska högskola Swedbank 13 745 000 0 17 718 000
Mikael Staffas, Teknisk fysik, KTH Boliden 9 641 000 5 516 000 18 449 000
Gerteric Lindquist, Maskinteknik, Chalmers Nibe 9 041 000 0 9 041 000
Georgi Ganev, Informationsteknologi, Uppsala universitet Kinnevik 8 138 000 5 920 000 22 393 000
Paolo Guglielmini, Maskinteknik, Università degli Studi di Genova Hexagon Tillträdde 31 december 2022

Källa utbildningar: Bolagens hemsida/Linkedin
Källa ersättningsnivåer: Bolagens årsredovisningar 2022
*ABB:s årsredovisning upprättas i schweiziska franc, valutakursen från 31 december 2022 har använts för att räkna om till svenska kronor.
**Den totala ersättningen är ofta större än summan av den fasta och rörliga ersättningen. Det beror på att i den totala ersättningen i årsredovisningarna ingår även pensionskostnader och i vissa fall avsättningar till aktieprogram.

Professorn: “Rörlig ersättning inte oproblematisk”

Vd:arna i listan ovan har en rörlig ersättning i spannet noll till 57 procent som andel av den totala ersättningen. Daniel Waldenström säger att den rörliga delen sällan utgör mer än 30 till 50 procent av den totala ersättningen. Han berättar att det största skiftet i fast kontra rörlig ersättning i Sverige skedde på 90-talet, där den rörliga ersättningen fick allt större betydelse.

– Den rörliga ersättningen har effekt, den sporrar företagsledare. Samtidigt är den inte oproblematisk och kan leda till beslut som präglas av kortsiktighet.

Han lyfter även att de rörliga delarna ofta är kopplade till aktiekurs, vinst eller försäljning vilket påverkas av konjunkturen.

– Det gör att du dras med i en konjunkturuppgång. Det är inte tanken med de rörliga ersättningarna. De är egentligen viktigast i tider av ekonomisk nedgång när man ska rädda företaget från en för stor nedgång.

“Gömmer sig bakom aktiekurser”

Daniel Waldenström menar att ett alternativ till förutbestämda mått som grund för de rörliga ersättningarna skulle kunna vara efterhandsbestämda mått där styrelsen bestämmer om personen i fråga har lyckats eller ej.

– En omorganisation, som exempel, kan vara lyckad även om den kostar massa pengar, säger han och fortsätter:

– Subjektiviteten i efterhandsbestämda mått kan vara problematisk, men jag tycker att det borde få ta mer plats. Det är positivt om en styrelse vågar ta ställning och markera om man ser kvalité hos den ledande befattningshavaren. Istället gömmer man sig bakom aktiekurser. Forskning visar att efterhandsbelöningar premierar långsiktighet.

Daniel Waldenström bedömer att svenska börs-vd:ar har något lägre andel rörlig ersättning än exempelvis i USA, men klart högre än i Sydeuropa.

Caroline Le Ridou

2 KOMMENTARER

  1. Först och främst: Jag är ingenjör, och det är jag stolt över.

    Stoltheten klingar av lite när jag läser den här artikeln; varför är det bara medelålders män som är börs-VD:ar? Är det en klubb för inbördes beundran?

    De absolut bästa chefer och VD:ar jag haft i hela mitt yrkesliv har varit kvinnor. Ingen man kan mäta sig med det förtroende man har fått eller den empatin som kvinnorna visat. Varför är ingen kvinna representerad i den här artikeln? Speglas verkligenheten, eller är verkligheten så här skev på riktigt?

    • Tack för din kommentar. Ingenjören bestämde sig för att undersöka hur många av vd:arna i de största bolagen på börsen som är ingenjörer. Vi ville också ta reda på vilka högskolor de läst vid och hur höga löner/ersättningar de har. Vi blev, precis som flera läsare, besvikna över att ingen av dem är kvinna. Av alla vd:ar på OMXS30 är två kvinnor, men de är inte ingenjörer. Du frågar om artikeln speglar verkligheten. Ja, tyvärr. Verkligheten är precis så här skev på riktigt.

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Katarina Wåhlin Alm, Jenny Gibson, Marianne Erlandson och Hans Näslund

Så mycket tjänar 213 kommunala teknik- och samhällsbyggnadschefer

0
Snittlönen för förvaltningschefer inom teknik och samhällsbyggnad i kommunerna ligger i nivå med jämförbara tjänster i privat sektor. Det visar en genomgång.
Rasmus Ågren

Elektronikingenjörens dagbok från Ikea – jobbar med de uppkopplade produkterna

0
Ikea säljer inte bara möbler och servetter. I Malmö utvecklar företaget elektronik – bland annat till lampor och högtalare. Här berättar ingenjören Rasmus Ågrens om en vecka på jobbet.
Fasader i Globenpområdet

Så tjänar ingenjörer i 19 branscher

0
Snittlönen för ingenjörer i privat sektor är högst i fastighetsbranschen. It-konsulter hamnar i den nedre delen av listan. Men om man rensar för ålder och chefsbefattningar blir bilden en annan.

Vad gör du om du ställs inför ett etiskt dilemma i jobbet?

1
I jobbet som ingenjör kan det uppstå en konflikt mellan kravet och den egna övertygelsen.  Vad är rätt och vad är fel?  Kanske ett dokument från 1929 kan hjälpa till att ge svaret.

Ingenjörerna som tillverkar vapnen som ska stoppa Putin

0
Hur är det att jobba med produkter som å ena sidan används för att försvara länders självständighet, men som å andra sidan kan döda? Ingenjören ställde frågan till två ingenjörer på BAE Systems.

Hur länge måste jag stanna innan jag byter jobb?

0
Hur länge bör man stanna på ett jobb innan man går vidare till nästa? Karriärcoachen tipsar om hur du bör tänka.

Här finns ingenjörernas mest jämställda chefslöner

0
Många ingenjörer blir chefer och det är inom privat sektor som cheferna tjänar mest. Men där finns ett lönegap mellan könen. I en annan sektor är chefslönerna för ingenjörer helt jämställda.  

Har du gjort en livsnjutarplan över vad som är viktigast i ditt liv?

1
Karriärplanering har du säkert koll på. Men allt annat som är viktigt i livet, hur får du tid och energi till det? Testa att göra en livsnjutarplan där du sätter dina prioriteringar på pränt.

Får man komma med shorts till jobbet?

2
Varma sommardagar är det lockande att komma med shorts och sandaler till jobbet. Men hur lättklädd får man egentligen vara på jobbet? Juristen reder ut vad som gäller.

Se MIT-studenterna dansa

0
I USA är det naturligt att kreativa ämnen ingår i ingenjörsutbildningarna, som dans till exempel. 

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Så höjer du en låg ingångslön

0
Fick du inte den ingångslön som du hade hoppats på? Nytt år och äntligen dags för ditt första lönesamtal. Sveriges Ingenjörer ger tips på hur du förbereder dig för att kunna lyfta en låg ingångslön.