Nya avtal för akademiker i kommunala bolag

Ingenjörer i kommunala bolag har nya avtal. Foto: Stockholm Vatten och avfall.

Nu finns nya branschavtal mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen Sobona. Bland annat får akademikerna bättre villkor vid beredskapsarbete och för dem som tvingas bryta sin dygnsvila.

Avtalen för akademiker i kommunala bolag förhandlas mellan AkademikerAlliansen som består av 16 fackförbund och arbetsgivarorganisationen Sobona.

Totalt omfattas närmare 2 400 medlemmar i Sveriges Ingenjörer av avtalen som rör fem branscher: besöksnäring och kulturarv, energi, fastigheter, flygplatser samt vatten och miljö.

– Sveriges Ingenjörer har medlemmar i alla dessa branscher men flest ingenjörer finns inom energi, vatten och miljö, säger Oskar Falk, ombudsman på Sveriges Ingenjörer och vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.    

Den största förändringen efter årets förhandlingar gäller arbetstid kopplad till rätten om dygnsvila.

 – Tidigare har den som tvingats bryta den lagstadgade rätten till 11 timmars dygnsvila blivit kompenserad med tid, men inte med lön. Nu får den som tvingas bryta dygnsvilan också lön för kompenserande tid när den förläggs på ordinarie arbetstid.

En annan förbättring gäller för dem med beredskapsarbete. Tidigare fick den som har beredskapstjänst inte behålla sin beredskapsersättning när han eller hon utförde arbete under sin beredskap.

Nu får man beredskapsersättning för hela den tid man har beredskap plus övertid för den tid som beredskapen övergår i aktivt arbete.

 – Det har var två viktiga frågor och vi är nöjda med att äntligen ha nått den här överenskommelsen, säger Oskar Falk.

De nya avtalen innebär fler förändringar, bland annat följande:

  • Alla ersättningar räknas upp i enlighet med märket inom industrin.
  • Tydligare villkor kring rätten till ledighet i samband med en anhörigs död
  • Anställda med graviditetsersättning som blir uppsagda på grund av arbetsbrist får samma (längre) skydd som anställda som är föräldralediga.
  • Ansökan om föräldraledighet för perioden juni-augusti måste göras före 1 april, eller om arbetsgivaren begär det, senast 15 mars.

– Att den som vill vara föräldraledig under sommaren måste begära det tidigare kanske inte uppfattas som positivt. Men nu blir det lättare för arbetsgivaren att planera bemanning under semestern och det kommer gynna alla, säger Oskar Falk.

Avtalen mellan AkademikerAlliansen och Sobona gäller ett år. Det innebär att avtalen kommer att förhandlas om redan nästa år, efter avtalsrörelsen i privat sektor som ska vara avslutad den 31 mars 2025.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar