Rea på ingenjörer trots ingenjörsbrist

Samtidigt som det råder ingenjörsbrist kommer signaler till förbundet från de lokala akademikerföreningarna att det har gått trögt i 2010 års löneförhandlingar.

För två veckor sedan skrev Ingenjören en artikel som handlade om det dåliga resultatet i 2010 års löneförhandling för unga ingenjörer på ABB. Akademikerna på ABB fick i genomsnitt 1 procent i löneförhöjning i 2010 års lönerevision vilket är lägre än de övriga industriföretag som följer teknikavtalet och är klara med förra årets löneförhandlingar. De 34 företagen som har rapporterat in sina resultat till förbundet fick i genomsnitt 1,9 procent i lönehöjning. Många av de medlemmar som kommenterade förra veckans artikel kände igen sig i situationen på ABB.

Ingenjörsyrkets status sänks

Ingenjören Håkan Byström, förtroendevald på Saab Aeronautics, är en av dem. Han är orolig över att om företagen medvetet börjar hålla nere lönerna så kan det i slutändan leda till att statusen för ingenjörsyrket sänks.

– Jag känner definitivt igen problemet. På Saab håller vi fortfarande på med löneförhandlingarna och hoppas vara färdiga inom ett par veckor. Saab gav ett bud till samtliga av företagets affärsområden på 2,6 procent för två lönerevisioner och det tyckte vi var för lågt. Men på några andra affärsområden tackade man ja.

Ett affärsområde som inte tackade ja var Aeronautics i Linköping. Nu hamnade de i stället runt eller strax över det centrala avtalet som är på 0,7 procent.

Bättre löneprocess efterlyses

– Nu väntar vi på att löneöversynen ska genomföras, samtidigt strider vi för att få en förbättrad löneprocess med bättre inflytande. Vi vill också att det ska bli tydligare för de anställda hur de ska kunna höja sin lön. Nu är det många som inte får en bra och saklig motivering till hur de ska göra, säger Håkan.

Han tycker att teknikföretagen i stort underskattar problemet med att ge låga lönepåslag vilket i slutändan främst drabbar de yngre ingenjörerna.

– Företagen tar inte hand om de unga, de ser inte på situationen på lång sikt och bryr sig mer om aktieägarna.

Håkan tycker sig även se en attitydförändring gentemot ingenjörer på gång hos företagen.

– Tidigare var avtalen mer löst formulerade för man var rädd om ingenjörskompetensen men nu håller man hårdare på siffrorna, säger han.

Guldläge att byta jobb?

Samtidigt som företagen håller hårt i pengarna talas det om en brist på ingenjörer. Sveriges Ingenjörers senaste arbetsmarknadsrapport visar att ingenjörsjobben blev fler och arbetslösheten minskade från 1,5 procent till 1 procent under 2010.

Bland den yngsta åldersgruppen är arbetslösheten nu nere på 0,9 procent och 27 procent av teknikföretagen uppger att det råder brist på ingenjörer och tekniker.
Trots att ABB:s lönerevision för 2010 blev lägre än flera andra industriföretag med teknikavtalet vill Sten Jakobsson, VD vid ABB, se att fler utbildar sig till ingenjörer.

– Vi måste se till att ungdomar väljer tekniska ämnen, för vi kommer att se en ökad efterfrågan på kvalificerade tekniker och ingenjörer, som det nu är brist på, säger han till Västmanlands läns tidning den 22 januari.

Värna om ingenjörerna

Camilla Frankelius, förhandlingschef för Industrin på Sveriges Ingenjörer, kommenterar lönerevisionen på ABB så här:
– Vi blir lite fundersamma då lönesättningen resulterar i de summor som redovisas från ABB. Löneöversynen är viktig för våra medlemmar. Den avtalskonstruktionen kräver också att företagen anstränger sig för att genomföra en löneöversyn med god kvalitet. Det krävs givetvis också att företagen är villiga att betala tillräckligt för att kunna behålla ingenjörerna. Tyvärr har vi i 2010 års lönerevision sett att löneöversynen inte fungerar på det sätt som vi anser att den ska. Det har resulterat i flera centrala förhandlingar men kommer också att behöva tas upp i nästa avtalsrörelse, säger hon.

Här kan du läsa Ingenjörens artikel Låga löner för unga ingenjörer på ABB.

Här kan du läsa Sveriges Ingenjörers senaste arbetsmarknadsrapport.

49 kommentarer

 • Michael K

  Jag kan tänka mig att detta scenariet uppstår pga av den politik som förs i svenska företag. I praktiken finns det ett lönekartel, företagen vill inte betala högre löner till ingenjör men vill ha så många som möjligt. Detta har lätt till att ingenjörsyrket har tappat i status. Som de flesta vet är det mera status i att köra en mercedes än att ta bussen. Så här har företagen skappat denna sk ”brist” på ingenjörer, i själva verket är det en brist på billiga ingenjörer inget annat. I min kull av ingenjörer har ca 50% sökt sig utomlands pga högre löner och ca 50% har valt att jobba inom ekonomi så i runda svängar så är 25% disponibla att jobba med teknik, och dessa inklusive med mig själv har svårt att byta jobb då man oftast är så specialiserad att det är svårt att hitta konkurrerande företag., detta uttnyttjas av företagen som säger att man får börja om från början.

  Men för att svara på frågan, vad gör de för att locka ungdomar till utbidlningen, man tillsätter kommitérr och dylikt, notera att ingen av kommité medlemarna arbetar som ingenjörer och har inte gjort det på flera decennier ändå står de där och berättar hur föträffligt det är att jobba som ingenjör. Låt mig säga som så nä det är inte kul att vara ingenjör, det är tråkigt! vardagen går ut på att skyffla papper, det finns ingen problemlösning att tala om. Dessvärre handlar de flesta akemiska yrken om det. Ingenjörer som släkte om de jobbar med teknik dvs är ett missnöjda med sin arbetssituation in att ingenjörer byter branch totalt dvs börjar med något icke teknisk efter 5-7 år bevisar detta.

  Sverige har dessvärre går från att ”skapa” nya pengar till att gå till att förvalta pengar, det är därför teknik branchen är en döende branch, det är så det är och kommer förbli några decennier till, tyvärr. Men när vi har förvaltat bort alla våra pengar och vi har tröttnat på att klippa varandras hår eller sälja lägenheter till varandra kommer säkert ingenjörens tid att återvända med kan vara långt in i framtiden. inte nu och inte den närmaste tiden.

  16 juni 2011
 • Lars

  Jag håller helt med ”Björn” inlägg 37 att ”Det här med att uppmana folk att byta jobb är också ett sorgligt kapitel……” jag har arbetat som civilingenjör ett helt arbetsliv inom ett stort företag och har bytt arbetsuppgifter inom företaget men hela tiden hållit mig till utveckling och forskning av processer och produkter. Jag har på detta sett lärt mig hela utvecklingskedjan med processer samt även varit med i frontlinjen och utvecklat produkterna vidare. Jag har varit i Kina och Indien och sett deras arbete och den intensitet som de jobbar och inser att det enda sättet för oss i ett litet land att på sikt behålla våra jobb som ingenjörer och fortfarande hålla lönerna uppe är att det ges större möjligheter till alternativ karriär inom ”kunskapsdelen” av ingenjörsyrket och då inkluderar jag även den know how som kommer med tiden och ackumuleras om man jobbar inom ett begränsat kunskapsområde där även små resurser kan medföra tillräcklig kunskap för att vara världsledande. Om vi frångår detta och det bara är hoppjerkor som arbetsgivarna normalt tydligen ser som enda sättet att gå med på en ordentligt ökad lön så kommer vi snart att ligga dåligt till i världskonkurrensen och får antingen lägga ner tillverkningsindustrin helt eller lägga all utveckling utomlands. Mina tankar gäller framförallt i stora företag där vi har möjlighet att inom en smal nisch vara världsledande.

  19 maj 2011
 • Olle

  Jag har under 2 års tid letat efter nytt arbete i Skåne. Ett fenomen som jag börjar se mer och mer är att läggar ut annons 2-4 gånger och när man inte fått napp eller tillräckligt med sökande så går man vidare till rekryteringsfirmor en efter en. Tjänsterna är inte speciellt konstiga.
  En trolig anledning till att man har svårt att hitta personal är:
  att företagen har ett dåligt rykte på arbetsmarknaden, bekräftat med ett antal personer.
  Själv har jag sökt tjänster på dessa företag och efter 5 månader så är man inte färdig med rekryteringen.
  Själv tycker jag att när rekryteringen tar så här lång tid så bör nog företagen fundera över varför det är som det är.
  Annonsen och annonsering efter personal tycker jag visar hur företaget mår och hur man verkligen uppskattar sin personal.

  Skulle det finnas brist på ingenjörer då skulle annonserna vara utformade på ett helt annorlunda sätt. Då skulle man lova guld och gröna skogar i sina annonser och rekryteringen skulle gå blixt snabbt. Det gör man inte

  11 maj 2011
 • Peter

  Problemet är att det utbildas och anställs alltför många ingenjörer. Många ingenjörer sysslar med arbetsuppgifter som understiger deras kvalifikationer. Kan man få en ingenjör att syssla med labdiskning så är det väl OK, men lönen blir ju därefter.

  22 april 2011
 • Rätt rubrik?

  ”Rea på ingenjörer trots ingenjörsbrist” är helt fel enligt min mening! Den som skrev rubriken borde förestå att det inte finns en ingenjörsbrist … Om det är brist på ingenjörer så leder det till höga lönepåslag …Titta på vad läkarbristen har lett till de senaste åren när det gäller läkarlönerna …

  24 februari 2011
 • Faye

  Sa Karin Lamell, den trangande fragan blir da: VARFOR ska jag, om allt ansvar ligger hos den enskilda individen och facket ar helt avvapnat, forsatta vara fackligt ansluten?
  Om det ar var man for sig sjalv som ar radet som galler, da har jag betydligt fler saker att lagga mina pengar pa an fackavgift.

  Tycker det att skrattretande att radet fran en konfliktradd organisation med betalande medlemmar vars intressen skall tillgodoses ar: ”byt jobb.. ”

  22 februari 2011
 • Karin Lamell

  Är det ingen av alla fackligt engagerade som läser detta? Strejkrätten har vi i Sverige i praktiken avtalat bort, Så länge centrala fackliga överenskommelser gäller, så är det också fredsplikt. Centrala avtalen innehåller en bassiffra för löneökningar MEN också uppmaningen att därutöver ta hänsyn till kompetensökning, ökat ansvar mm. Den överenskomna siffran ska inte vara ett tak.
  Byta jobb kan verka skrämmande eller kontraproduktivt, men det lönar sig bevisligen. Det hjälper också upp att se till att få gå fördjupningskurser och -utbildningar – om man samtidigt är lite alert och håller sig uppdaterad om marknadsmässig lön för sin egen del. Lönestatistiken från facket är ett hjälpmedel; prata med gamla kurskamrater och andra om lön för att skaffa sig en bättre bild av vad som faktiskt är rimligt – samt att söka andra jobb och på så sätt testa sitt marknadsvärde. (Man måste inte byta jobb bara för att man går på en intervju eller faktiskt blir erbjuden något nytt – men det är ett himla bra sätt att få en bättre bild av sig själv och sin egen situation). Lägg ut CV’t i olika lämpliga nätverk – också ett sätt att se om man är synlig, har gångbar kompetens – helt enkelt är attraktiv på arbetsmarknaden. Samtidigt får man mer råg i ryggen till de egna löneförhandlingarna. Den stora haken är att du måste göra detta själv. Lönesättningen ”ägs” av företaget – facket har inflytande för att få till en riktig löneprocess, så att alla verkligen får en chans att föra egen talan, samt för att säkerställa att indivder inte blir nollade utan mycket starka skäl. Resten är upp till dig, enskild individ!

  22 februari 2011
 • Stefan

  Tror uttrycket ”If you pay bananas, you get monkeys” stämmer ganska bra – de företag som jobbar hårdast på att hålla nere lönerna kommer nog få svårt att få/behålla kompetent personal.

  20 februari 2011
 • Saabanställd

  Jag kan inte begripa detta, det är skamligt och påvisar noll värdegrund på ingenjörer. Jag häller med ”Anläggningskonstruktören” varför har vi inte strejkat ännu, detta påvisar bara att facket är rädda och bekväma. Dessutom att uttala sig om att det bästa alternativt är att byta jobb. När ska man skapa erfarenheten, bekvämligheten i jobbet innan det är dags att byta, ETT SKÄMT.
  Ni måste inse att det inte kommer bli någon överkommelse som ni eller vi kommer att gilla i 2010 lönerevision heller. Jag tvivlar starkt på facket för tillfället, när icke fackliga medlemmar får bättre, även om det är också skamligt.
  Jag förespråkar hårt mot hårt, låt de leda företagen utan ingenjörer så får vi se hur bra det kommer att bli. De kan få sitta och bläddra i sina affärsplaner, ragga in sina kunder utan oss.
  Vi får göra som resten av världen stå för vad vi anser, tycker och verkligen förespråka det på ett lyhört sätt och inte bara tycka synd om oss själva. Ska vi bli hörda då måste vi skrika högt.
  STREJK!!!

  17 februari 2011
 • Zeta

  Min polska kompis jobbar som bagare på en stor livsmedelsbutik i Stockholmsområdet och när jag får reda på att han får ut över 27000 netto varje månad undrar jag varför jag överhuvudtaget utbildade mig till ingenjör.

  Jag skulle ha blivit bagare istället!!

  16 februari 2011
 • Elias

  Ett förslag till ingenjörerna i Ludvika är att slå sig samman och bilda ett konsultbolag. Jag tror inte ABB kommer kunna hitta så många nya ingenjörer och locka dem till Ludvika. Sen kan de ju lägga till 50% på priset för att skapa en egen anställningstrygghet om ABB skulle dra ned.

  Att de har en dålig förhandlingsposition tror jag inte på, med ett konsultbolag skulle de ha en bättre förhandlingsposition än ingenjörer i tex stockholm där företaget kan hitta andra.

  16 februari 2011
 • Jocke

  Det allra bästa vi kan göra för att få upp lönen, både för egen del och för branschen på sikt är att byta tjänst. Antingen inom företaget eller till en helt ny arbetsgivare. Jag har själv bytt arbetsgivare två gånger på bara ett par år och fått upp lönen båda gångerna. Dock bytte jag främst pga andra faktorer än lön.

  15 februari 2011
 • Björn

  Det här med att uppmana folk att byta jobb är också ett sorgligt kapitel. Det fungerar på kort sikt, men på lite längre sikt innebär det bara att vi jobbar på samma sätt som i utvecklingsländerna; dvs flyttar runt utan att skaffa oss den mångåriga erfarenhet som kanske är vår enda egentliga konkurrensfördel. Om vi jobbar på samma sätt kan vi ju inte förvänta oss högre löner. Det finns inte ens skäl att ha kvar kontor här i Sverige.

  14 februari 2011
 • "yogha"

  Strejk, tror ni att Ingenjörer skulle ha så mycket solidaritet, att strejka.
  Annars håller jag med att den ingenjörsbrist syns inte.

  12 februari 2011
 • luttrad ingenjör

  Till Karin,

  Dessvärre är verkligheten mer komplicerad än vad facket inser. Det har i många år talats om expert-karriärer inom stora företag men i praktiken fungerar dom inte. Att satsa på en person/kunskap är en långsiktig investering och det finns inga företag som gör det då de inte själva förstår nyttan med det även om ett dolt behov finns.

  Mitt råd är som följer till de som vill göra en riktig ingenjörskarriär och faktiskt lära er något: Ni måste själva driva er kunskapsutveckling genom att växla mellan olika arbetsgivare, jobb och universitet. Glöm att en arbetsgivare skulle investera i er som person på lång sikt. Det gör de endast om du är lojal och går en klassiskt chefskarriär, inte om du vill gå kunskapsvägen.

  Idag har jag en bra lön som står sig bra mot vad en läkare tjänar. Idag kör jag eget som konsult. Visst, det finns ingen trygghet men det gör inget. Jag styr min egen situation och ser till att alltid ligga steget för ur kunskapssynpunkt.

  11 februari 2011
 • Karin Lamell

  Lön är uppenbarligen ett ämne som engagerar alla. Trist med så mycket negativa kommentarer om facket (är själv ”fack-
  pamp”). Ni har ju alla möjlighet att påverka vem/vilka som företräder er – gå på årsmöte, engagera er så att ni förstår helhetsbilden.
  Strejker kan nog vara bra. Minst lika effektivt är att sluta jobba ”dold” övertid. Skriv upp hur mycket du verkligen jobbar. Arbeta inte mer än 40 h/vecka utan direkt order. Faktiska insatser måste värderas till verkligt värde.
  Om du inte vill/kan byta jobb själv, uppmana så många som möjligt i din omgivning att göra det – ökad personalomsättning är dyrt för företaget – inte främst lönerna i sig, men rekrytering kostar. Det är billigare att betala marknadsmässiga löner än att lägga pengar på rekrytering! (En rekrytering kostar i snitt en årslön för en given befattning).
  Uppmuntra fackliga företrädare att inte förhandla innan alla har haft lönesamtal – bra sätt att se till att cheferna är bättre informerade innan lönesättning.
  Och sist men inte minst – sitt inte och gnäll vid kaffebordet – lägg den kvarten på att söka jobb om din situation känns ohållbar!

  11 februari 2011
 • Nisse

  Det finns för MÅNGA ingenjörer det är helt klart så. För om det inte var så skulle lönerna gå spik-rakt uppåt. Självklart vill företagen att det utbildas mer för att kunna välja och vraka till rea-priser.

  11 februari 2011
 • Henrik

  Har funderat efter jag läst igenom en del inlägg.
  En strejk borde faktiskt fungera. Är tidigare anställd på t.ex. Sony Ericsson, hota med två veckors strejk. Det skulle knäcka dem totalt med miljardförluster i den pressade industrin. Samma gäller med konsultbolag, de skulle i princip gå under om de inte fick sina inkomster under två veckor från sina konsulter, de skulle bli av med ramavtal, etc.

  Större mer etablerade bolag som Ericsson, ABB, etc klarar sig förmodligen bättre, men det skulle svida rejält för dem också. Men det skulle generellt sett ha sin effekt över alla industrier som bygger på ingenjörers arbete. Dvs, de flesta industrier där något måste designas, konstrueras, uppfinnas, etc innan produktion.
  En storkonfikt skulle nog skrämma arbetsivarna många år framöver efter själva händelsen. Arbetsgivarnas nonchalanta beteende mot ingenjörer skulle nog minska rejält.

  11 februari 2011
 • Nostradamus

  Lönerna ska hållas nere och i stort sätt oförändrade om Sverige ska ha någon konkurrenskraft framöver mot Asien och andra världsdelar, inga dumhuvuden till Ingenjörer numera i lågkostnadsländerna, utan större handelstullar så måste lönerna och levnadsomkostnader jämna ut sig i globalisering, d v s vi får jobba hårdare för mindre pengar, alterntativt gör vi som USA kör på tills det tar tvärstopp och merparten av produktion och utveckling flyttat. Svenska Ingenjörer ska passa sig att slå sig för bröstet, det finns vassa hjärnor i i andra delar av världen som gör jobbet för lägre kostnad. Inflationen lär smaska i sig mer än vad lönehöjningarna blir för merparten närmsta åren, reallöneökningarnas tid kommer bli allt mer avlägsen.

  10 februari 2011
 • Staffan

  Jag är redo att gå ut i strejk! 🙂

  10 februari 2011
 • Mats Lindfors

  Ni skriver bara om %-siffrror. Det är totalt ointressant om man inte vet vad ingångslönen är. Hel artikeln blir oirtressant varför man slutar läsa.
  Varför redovisar ni inte ingångslönerna, 40-åringarnas, 50-åringarnas och slutlönens nivå?

  Nästa gång slänger jag sådana här mail direkt och går inte in på hemsidan för denna säger absolut nada!

  10 februari 2011
 • S. Wolter

  Problemet är väl just problemet att ingenjörer traditionellt tar mycket ansvar och en sådan sak känns extremt avlägset?
  Det utnyttjas så klart, men det är inte värre än att man tvingas byta jobb. Är lite äldre nyutexaminerad och har således bara bytt jobb en gång, men jag gick upp 40%. Men det gäller så¨klart att vara exakt rätt man på exakt rätt plats för att lyckas med det.

  10 februari 2011
 • Daniel

  Känner igen mig i artikeln och de andra kommetarerna.
  löneförhandlingens modeller är för ludiga och från fackligt håll får man inte några bra verktyg eller stöd.
  ”det är så här…”
  Arbetsgivaren anser inte att fackets lönstatistik är relevant har egen som visar lägre nivåer, facket har inget svar. En annan undrar vilka de där ingenjörerna är som tydligen får dessa nivåer, finns de?
  Dags att börja arbeta för framtiden och använda de vapen som vi har…

  10 februari 2011
 • Andreas

  Jag är en nyexaminerad civilingenjör och tjänar 25000. Det ska jämföras med min kompis som valde att läsa till läkare. Han tjänar 45000 efter 4 år jobb. Jag vet iallafall vad jag ska råda mina barn att läsa för utbildning. För varför läsa den svåraste utbildningen och sedan tjäna sämre än en snickare

  10 februari 2011
 • Skinpipe

  Ja, själv håller jag på att skola om mig. 15 bortkastade år får räcka. Lika bra att ingenjörsbristen blir fatal så företagen inser att det det jobbat för, utveckling i asien, även innebär att ledningen flyttar dit och nya fräscha jobb och företag med lokal inriktning börjar prägla Sverige istället.

  10 februari 2011
 • Mikael

  Skulle vara intressant att se chefernas miner när man strejkar någon vecka och därmed tex. skjuter en installation i miljardklassen ett år frammåt 🙂

  10 februari 2011
 • Fredrik

  Håller med Johan tidigare. Det är klart att ABB som har kontor i Ludvika och andra småstäder inte höjer lönerna. Det finns inga andra jobb för ingenjörerna där.
  Det finns bara ett tips för att höja lönen. Byt jobb och flytta till Stockholm. Finns just nu massor av jobb där, framför allt om man ser till att ha en lite bred kunskapsbas. Om du ”bara” kan fordonsteknik eller något dylikt så får du nästan skylla dig själv. Se till att bredda dig, plugga privat om det behövs, och sök dig dit jobb och pengar finns.

  Bor du i stockholm så finns det bara ett råd. Byt jobb!!!! Du kan aldrig höja lönen internt på t.ex Ericsson. Hela deras chefsstruktur är uppbyggd för att hålla ner lönen. Är helt meningslöst med att löneförhandla med sin chef om han inte har befogenhet att själv godkänna lönen. Resultat blir bara att hans chef (som du typ aldrig träffar) säger nej till mer än 3% ökning. (Ja, det finns alltid undantag men detta gäller nog 95% av alla på storföretagen).

  Facket ger jag inte mycket för. Det känns mest som en perfekt ursäkt för arbetsgivarna att ge låga löner. Nu kan de hänvisa till facket när de ger 2 % löneökningar. Ända orsaken som jag ser det att vara med är deras extra a-kassa påslag vid uppsägning. Men med alla jobb som det finns nu så känns det mest som man ger pengar till en massa inkompetenta fackpampar.

  10 februari 2011
 • Erik

  Låter EXAKT som för 10 år sedan.. därför jobbar jag med sälj idag..bättre lön, friare, komma och gå som man vill…
  är föresten 31 år och ex ingenjör i datateknik.

  10 februari 2011
 • Civ ing till REA-pris

  jag har jobbat i andra branscher och tycker att vårt fack är rent patetiskt. Är det sant att vi har en slags ”fredsplikt” inskrivet i stadgarna??

  Det är klart att vi måste visa ryggrad och vara beredda att strejka! Att byta jobb funkar uppenbarligen inte för alla, i alla skeden.

  Slutsats: En riktigt tuff central förhandling 2011 (med komp för 2010-farsen) och strejkvapnet redo!

  10 februari 2011
 • Civerth

  @ Folke: Läste först ”lärare” istället för ”läkare”. Underutbildningen är densamma. Dessutom är det hög konkurrens om de läkarjobb som har bra villkor.

  10 februari 2011
 • Anonym

  50-årig civing på globalt storföretag i Wallenbergs anda

  Nog f-n måste det väl i alla fall råda viss brist på ”användbara” ingenjörer, varför skulle annars rekryteringskonsulterna ringa runt till ”välbetalda” mogna män på storföretag och ragga beräkningsingenjörer.

  När det gäller lönerna är det bara att konstatera att när företagen ylar i högan sky om ingenjörsbrist betyder det snarast att resurspoolen” böjar bli för liten för att det ska vara bra för deras låglönepolitik. Jämför läkarskrået där det ständigt utbildas för få, det märks i lönekuvert och anställningsförmåner.

  10 februari 2011
 • Petter_P

  Det är väl bara att byta jobb om man tycker att man har för dålig lön. Är det ingen annan arbetsgivare som vill betala mera så har man uppenbarligen den lönen man ska ha. Trivialt.

  10 februari 2011
 • Kommunalarbetaren

  I kommunerna är det som de privata nu kanske i vissa fall får känna på. Har man inget % golv och ska förhandla själv lokalt trots att man uppfyller det och det och förbättrat sig så finns det inge utrymme. % golv + prestations % för kommunerna centralt !

  10 februari 2011
 • konsulten

  Vi måste återgå till centrala avtal med en rimlig nivå (stup-stock) som utfaller ifall man inte kommer överens om högre lönepåslag lokalt. Facket (och individen) blir ofta för svagt i lokala förhandlingar, vilket pressar lönerna. Man kan inte lita på företagens goda vilja och och fina ord om samförstånd och annat, i slutändan kommer företaget att att hålla nere lönenivåerna så mycket dom kan. Fackets chans är att förhandla för ett stort kollektiv (centralt), många tillsammans är starka, ensam är man svagare. Strejk borde heller inte vara uteslutet, om det skulle krävas.

  10 februari 2011
 • Johan

  Det har nästan alltid varit såhär överlag på marknaden historiskt. Det är en maktkamp som leder till vem som får mest pengar i fickan.

  De som har problem idag med att höja lönerna är de som är bekväma. Dessa personer vill inte byta jobb eller orkar inte lägga ned energi på det. Kanske har de inte några bra möjligheter heller till att byta jobb och om de inte har bra möjligheter så är det tillgång och efterfrågan som sätter priset.

  Jag tycker det är skandal med Sveriges låga löner för ingenjörer. Jämför med Tyskland, London, Österrike, Schweiz, storstäder i usa.

  Själv arbetar jag för ett konsultbolag inom IT och tyckte mig ha en bra lön för min erfarenhet och ålder. Detta bolag hävdar dock i vissa stunder att din kompetens sätter lönen men sådant hör man inte mycket av under löneförhandlingarna. Det saknar betydelse att jag lyfter det själv. Jag ska inte klaga dock, för som ingenjör med 4 års erfarenhet så ligger jag i top 10% siktet. Men poäng är att man själv måste lära sig företagsvärldens spel och regler för att komma någonstans i löneligan. Nu är det också så att det skriks efter folk och själv har jag gått ett bättre erbjudande gällande lön och förmåner men även med bra arbetsuppgifter så själv tycker jag livet leker.

  Jag har många vänner som är ingenjörer och det går lika bra för dem. De få jag känner som inte är nöjda riktigt är också de som är för bekväma. Vill du komma någonstans och inte vet hur, analysera din situation, vilka möjligheter tror du att du har, kontakta rekryterare om de inte redan ringer dig varje vecka, lägg upp din profil på linkedin. Fundera vart du vill, vilken stad bor du i, osv. Bor du i en stad med ett företag eller två så är dina möjligheter få och detta utnyttjar företagen. Sen kan det givetvis vara svårt att flytta, framförallt om du har familj, men det är dessa saker du måste tänka på.

  10 februari 2011
 • Ingenjören

  Det är egentligen inte underligt att våra fackliga representanter inte sätter hårt mot hårt och samlar medlemmarna (och tar sitt ansvar som förtroendevalda). När de blir ”för bra” köps de upp av företagen till arbetsgivarsidan och kämpar emot de som en gång bar upp dem..
  Ledare med ryggrad efterfrågas som kan ta tillbaka initiativet från arbetsgivarna och samtidigt stå pall för ”den vita korruptionen”.

  10 februari 2011
 • Ingen brist i verkligheten - bara för att få fler ingenjörer och lönedumpning

  Det råder ingen brist på ingenjörer. Sveriges Ingenjörers statestik är inte helt rättvisande, då den endast visar ingenjörer som är medlemmar hos dem. Tar man fram verkliga siffror från arbetsförmedlingen – t.ex. enbart Göteborgsregionen är det ca. 1200 inskrivna som har utbildningen civilingenjör. Lägger vi därtill övriga landet och allan högskoleingenjörer stiger siffran dramatiskt.
  Detta är bara ett sätt från arbetsgivarnas sida att få fler utbildade, så att lönerna kan pressas nedåt.
  Råder det brist på en vara/tjänst brukar ju priset stiga!!!
  Med andra ord Sveriges Ingenjörer borde se till att det utbildas FÄRRE ingenjörer – så att i likhet med läkarna – lönenivån stiger.

  10 februari 2011
 • Flygingenjören

  Det är bra att värna om ”oss”, med tanke på att intresset för teknik
  har under flertalet år minskat. Lite tråkig fakta svider också;

  Dålig inkomst (relativt sett)
  Mycket ansvar (Förväntas kunna en hel del i ditt komplexa arbete)
  Långa studier (förlorade arbetsår)
  Studielån (CSN för den som inte betalar ur egen ficka direkt!)

  Börjar man räkna vad man får ut i pengar och tid utöver arbetet blir man mörkrädd. Jag är helt säker på att bristen på ingenjörer kommer att fortsätta att minska in i framtiden om inte något görs
  åt problematiken.

  Men jag antar att tv såpor och journalister, skådespelare slår högre
  och knycker mycket publik. Sorgligt, men vad kan man begära människan är enkel och många slipper gärna både skolbänken + studielån om de bara får chansen och tittar man på samhället
  är det ju inte så konstigt.

  10 februari 2011
 • Henrik

  Kan det möjligen vara så att vi ser en anpassning till internationella löner, och då menar jag inte de förhållandevis höga ingejörslönerna i vissa väst europeiska länder utan de avsevärt mycket lägre ingenjörslönerna i öst?

  Till skildnad från andra yrkeskårer vars arbetstillfällen är mer svårflyttade så är mycket av det vi gör idag väldigt lätt att flytta till något annat land och från ett företagsperspektiv kan det vara svårt att motivera varför man skall halvera sin vinst bara för att hålla utvecklingen kvar i Sverige.

  10 februari 2011
 • Sten

  Lite snack för en gång skull från ingenjörsfacket.

  Någon verkstad kommer vi dock aldrig se. Ingenjörsfacket är i grunden alldeles för allierade med arbetsgivarmaffian som vill hålla ner lönerna. Medlemmarna kommer i sista hand utom när medlemsavgiften skall betalas.

  10 februari 2011
 • luttrrad ingenjör

  ABBs lönepolitik är inget nytt. Det som är nytt är att personer i ledande befattning har fått hybris. De förstår inte längre hur deras agerande påverkar företagets varumärke och ser sig själva som gudar. Det finns bara en sak att göra och det är att söka sig till andra platser och strunta i ABBs mantra att fler borde utbilda sig till ingenjör. Numera saknar de som ropar efter fler ingenjörer egen erfarenhet av yrket även om de många gånger har en ingenjörstitel.

  På sikt kommer kvalitén och kostnaden att sjunka till en nivå som påminner om man en kines kostar. Först då förstår ledningen att de måste kanske betala mer, men bara kanske.

  10 februari 2011
 • Ericssoningenjören

  Är definitivt ingen socialist, tvärtom, men varför ska aldrig ingenjörer strejka? Sveriges Ingenjörer verkar aldrig ta strid för någonting. När företaget vill så kör de över oss i allting.

  Jag sökte stöd hos facket när jag inte ville skriva på ett nytt, onödigt kontrakt med oskäliga villkor angånde resor. ”Bara att skriva på” sa ni. Jag hade redan ett avtal och ångrar idag att jag skrev på.

  Lite mer attityd hos detta fack, i still med de mer socialistiska facken, efterlyses. Vi kan väl också strejka?

  10 februari 2011
 • Ivar

  ”Trots att ABB:s lönerevision för 2010 blev lägre än flera andra industriföretag med teknikavtalet vill Sten Jakobsson, VD vid ABB, se att fler utbildar sig till ingenjörer.”

  Det är klart han vill det! Brist på ingenjörer gör att det kan krävas högre löner. Fler utbildade ingenjörer och hårdare konkurrens gör att ABB kan pressa ingenjörslönerna och sina kostnader.

  10 februari 2011
 • Underbetald civ. ing.

  Bra artikel !
  Synd bara att det inte skrivs mer om det i ”vanlig” media

  10 februari 2011
 • Alex

  Tja, varför helt enkelt inte strejka? Det skulle vara intressant att se hur dessa industrier klarar sig utan sina ingenjörer någon vecka…

  Det känns ju lite tandlöst när facket inte har något som helst att sätta emot löneökningar som man tycker är för låga. Men det verkar ju som om sveriges ingenjörer värnar mer om ”rikets bästa” än sina medlemmar.

  10 februari 2011
 • Anläggningskonstruktören

  Ja detta känns igen, hur många gånger har vi inte läst om den stundande ingenjörbristen det gångna året? Trots det tar företagen till stupstocken i förhandlingarna, om det ens blir några förhandlingar alls. Jag känner till ett par företag som avvisat SI och Unionens förhandlingar och helt kallt meddelat att ni får stupstocken på 0,9 %. Samtidigt går företagen med storvinster (under förväntningarna på börsen men det har inget med verkligheten att göra ändå) men de vägrar bjuda till för kompetent arbetskraft. Hycklare! Dags att lägga medlemsavgifterna i en strejkkassa, hur många gånger har vi ingenjörer strejkat? Jag är blott 27 så jag har inte varit med om det men undrar om det någonsin har hänt? Tiden är kommen.

  10 februari 2011
 • Henri

  Det här är vad som händer i verkligheten istället för vad företagen säger officiellt! Officiellt är de rädda för att det utbildas för få ingenjörer och att det är svårt att hitta dem. Sen vill de inte betala annat än skamlöner när det väl kommer till kritan. Tror de verligen att det ena inte påverkar det andra…

  10 februari 2011
 • henrik stadler

  Vem blir förvånad? Det mest korkade som gjorts var att bilda Sveriges ingenjörer. Civilingenjörsförbundet hade haft det mycket lättare att argumentera och driva sådana frågor på ett bra och effektivt sätt.

  10 februari 2011
 • Beräkningsingenjören

  En artikel mer i linje med verkligheten. Sånt uppskattas.

  05 februari 2011

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

As someone new to Sweden, it is not obvious how everything works with salary, pensions and uemployment benefit. The role of trade unions, the importance of collective agreements and your own responsibility – the differences can be big, depending on where you come from.
Fler artiklar