Arbetsmiljöverket backar: Skyddsombud får företräda enskilda

Skyddsombud har rätt att agera om en arbetstagare behöver stöd i ett ärende. Foto: Getty Images

Skyddsombuden har rätt att företräda en individ. Det står nu klart efter det att Arbetsmiljöverket upphävt det beslut från 2021 som skapat en del förvirring i frågan.

Efter hård kritik har Arbetsmiljöverket nu upphävt det beslut som fattades i oktober 2021 där de i en rättslig utredning uttryckte att skyddsombud inte har rätt att företräda enskilda individer, utan endast arbetstagare i grupp.

– Vi har drivit på den här frågan för att få ett klargörande och det är positivt att Arbetsmiljöverket nu upphäver beslutet, säger Karin Fristedt, utredare inom arbetsmiljö på Saco.

Skyddsombud har hindrats att bistå individer

Det är den här skrivningen i arbetsmiljölagen som ligger till grund för diskussionen:

I kapitel 6, paragraf 4 står det att: ”Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö”.

Trots att lagen i sig inte förändrats hävdade Arbetsmiljöverket i sin utredning att skyddsombudens roll är att företräda arbetstagare i grupp, inte i individärenden. På vissa arbetsplatser har den här skrivningen orsakat problem.

– Skyddsombud har bland annat hindrats från att bistå en enskild individ i rehabärenden. Arbetsgivaren har då hänvisat till Arbetsmiljöverkets skrivning i utredningen, berättar Karin Fristedt.

Måste kunna ingripa

Frågan har även kommit upp vid utbildningar och träffar för skyddsombud där man uttryckt oro för vad som egentligen gäller.

– Skyddsombud måste kunna ingripa och företräda en enskild individ som är utsatt för risker i arbetsmiljön eller som behöver stöd. Det kan vara aktuellt i ett rehabiliteringsärende, för någon som är gravid eller där någon behöver hjälpmedel eller andra anpassningar i sitt arbete. Därför har vi haft diskussionen med Arbetsmiljöverket under en längre tid och ställt krav på att detta måste åtgärdas.

Upp till parterna att bedöma uppdraget

Nu har alltså Arbetsmiljöverket backat i frågan och själva upphävt det beslut där den rättsliga utredningen fastställdes. I beslutet konstaterar de att Arbetsmiljöverket inte har till uppgift att bedöma frågor om skyddsombudens uppdrag – det är upp till parterna själva att hantera.

– För oss är det nu viktigt att informationen om det här sprids så att den felaktiga informationen inte kvarstår. Skyddsombud har rätt att agera om en arbetstagare behöver stöd i ett ärende, säger Karin Fristedt.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

As someone new to Sweden, it is not obvious how everything works with salary, pensions and uemployment benefit. The role of trade unions, the importance of collective agreements and your own responsibility – the differences can be big, depending on where you come from.
Fler artiklar