Ingenjörers löner i kommuner har gått om lönerna i staten

Löneökning
Foto: Getty images

Högst lön i privat sektor, näst högst i statlig och lägst i kommunal sektor. Så har det länge sett ut. Men nu har det ändats, i alla fall delvis. De tolv första åren efter examen är lönerna för ingenjörer nu högre i kommuner och regioner än i staten. Statistiken är tydligast för civilingenjörer, men gäller även högskoleingenjörer. 

Det är Sveriges Ingenjörers löneenkät som visar att medellönerna för civilingenjörer är högre i kommunal sektor (kommuner och regioner) än i statlig sektor för dem som tagit examen mellan 2010 och 2021.

Medellön civilingenjörer 2021

2011 var medellönerna högre i kommunal än i statlig sektor under sex år efter examen och det var större skillnad mellan kurvorna.

Medellön civilingenjörer 2011

(Kurvorna är utjämnade. Tabeller med de exakta medellönerna per examensår för respektive sektor finns längst ner.)

För högskoleingenjörer ser kurvorna lite annorlunda ut. I diagrammet för 2021 syns inget försprång alls för högskoleingenjörerna i kommuner och regioner.

Medellön högskoleingenjörer 2021

För 2011 ligger lönerna högre de första åren i kommunal sektor jämfört med statlig.

Medellön högskoleingenjörer 2011

Men Andreas Nyström, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer, menar att diagrammen inte ger en riktigt rättvisande bild vad gäller högskoleingenjörer. Det beror på att högskoleingenjörerna är ganska få när man delar upp per sektor och examensår.

– Det vi ser är att högskoleingenjörer har en bra arbetsmarknad i kommunerna. Min uppfattning är att de har höjt sig motsvarande civilingenjörerna, säger han.

Starkast löneökning i kommuner och regioner

Tittar man på själva löneutvecklingen – medellöneökningen eller nivåökningen – för civilingenjörer (analysen har inte gjorts för högskoleingenjörer, på grund av för litet underlag) så ser man att löneutvecklingen varit starkast i kommunal sektor, med 61 procent högre medellöner 2021 än det valda basåret 2003. Motsvarande siffra för statlig sektor är 48 procent och för privat sektor 43 procent.

(Löneökningen har vägts utifrån examensår för att resultatet inte ska påverkas av skillnader i examensårsfördelning.)

Medellöneökning civilingenjörer

Och att medellöneökningen är störst för den kommunala/regionala sektorn är också det som fått kurvorna att flytta sig sett till faktiska medellöner i kronor (de översta diagrammen).

Så varför har löneutvecklingen varit starkare i kommuner och regioner?

Svaret är att arbetsmarknaden för ingenjörer är särskilt bra där.

– Det finns stora kompetensbehov, det är stora pensionsavgångar och en stark kommunal konjunktur, säger Andreas Nyström.

Han listar en rad områden där kommuner och regioner nu satsar, med mycket byggnation, it, klimatsäkring, nya vattenverk med mera. Och det här har tvingat kommuner och regioner att betala högre löner för att kunna anställa.

– Efterfrågan från kommuner och regioner har också funnits lite längre tid och det har fått större genomslag de senaste åren.

Att kommunal sektor delvis gått om statlig beror också på att lönerna i statlig sektor sackat efter.

– Det går sämre i staten och det är inte bra. Det behöver staten göra något åt om de vill vara en attraktiv arbetsgivare för ingenjörer. Kompetensbarometern från Arbetsgivarverket visar att 68 procent av myndigheterna har brist på lämpliga sökande, och att det är stora utmaningar i ett ingenjörsnära område: it.

Behöver höjas ytterligare

Men även om efterfrågan på ingenjörer har lett till höjda löner i kommuner och regioner så behöver nivån höjas ytterligare, menar Andreas Nyström.

Till enskilda ingenjörer är hans uppmaning:

Titta på lönestatistiken, både den som är baserad på Sveriges Ingenjörers löneenkät och den partsgemensamma som bygger på data från SKR och Arbetsgivarverket, och ring Sveriges Ingenjörers rådgivning för coachning. Stå på dig gentemot arbetsgivaren. Ställ krav.

– Och ta vara på att det är god arbetsmarknad. Passa på att titta runt. Det som gäller generellt är ju att om man inte får den löneutveckling man tycker att man ska få så kan det vara bra att byta jobb. Och det kan både vara att byta sektor eller att byta inom sektorn.

Ingenjörer i kommuner och regioner är ju fördelade över hela landet. Om man bor på en plats där det inte finns så många ingenjörsjobb, vad gör man då?

– För alla sektorer är möjligheterna att jobba på distans större nu. Titta i grannkommunen eller privata företag. Går det att få jobba på distans? Möjligheterna att hitta en lösning har blivit större.

Men om man verkligen vill stanna på sitt nuvarande jobb, ska man inte kunna få bra löneökning där?

– Självfallet ska man ta upp det med sin chef. Men de största hoppen gör man om man byter jobb. Ge dig ut och testa. De behöver erfarna ingenjörer i grannkommunen också.

Karin Thorsell

Medellön 2021 per examensår (grön=högst, gul=näst högst, orange=lägst):

Civilingenjörer Högskoleingenjörer
Examensår Stat Kommun/ region Privat Stat Kommun/ region Privat
2021 32 927 35 998 35 117 34 113 32 838 32 732
2020 34 383 35 800 37 027 35 393 34 423 34 662
2019 36 114 37 424 39 421 33 969 35 611 35 876
2018 36 885 37 972 42 080 36 794 36 171 38 067
2017 38 298 39 584 44 144 38 278 37 369 39 418
2016 39 667 41 519 45 514 38 954 37 366 40 997
2015 40 364 43 564 47 887 37 310 40 901 42 838
2014 42 504 44 384 48 839 40 191 41 019 44 123
2013 43 026 43 706 50 597 43 264 42 320 44 804
2012 44 179 46 662 51 245 42 130 40 225 46 466
2011 44 626 46 842 53 727 43 405 42 296 46 540
2010 47 120 47 580 55 442 42 661 43 802 49 264
2009 47 847 47 751 56 168 45 102 44 782 49 702
2008 50 192 49 543 58 082 44 778 43 576 50 510
2007 48 905 48 259 58 340 46 576 43 398 52 093
2006 52 705 49 597 59 619 45 183 43 537 52 486
2005 51 818 51 359 62 232 47 919 43 667 52 031
2004 51 558 49 700 63 471 46 249 44 241 53 507
2003 53 144 52 130 64 583 48 044 44 835 53 119
2002 53 979 53 463 65 169 46 983 45 307 55 166
2001 52 333 54 932 67 148 51 095 46 279 55 238
2000 54 686 53 735 67 897 48 889 47 962 56 881
1999 57 122 57 327 67 113 50 410 46 954 56 249
1998 58 426 56 725 69 934 51 126 46 676 59 974
1997 57 556 55 209 70 481 50 029 47 720 58 250
1996 58 298 55 783 71 004 51 233 49 597 60 014
1995 58 146 58 056 73 625 53 931 49 455 58 763
1994 60 903 54 702 73 304 46 043 48 281 61 894
1993 60 328 56 944 71 564
1992 59 157 59 702 73 882
1991 60 280 63 325 73 936
1990 59 035 58 921 73 031
1989 62 472 58 405 73 156
1988 64 215 55 181 75 546
1987 62 298 58 902 74 973
1986 59 767 51 826 71 901
1985 60 863 60 537 74 812
1984 59 244 54 158 67 509
-1983 66 347 58 328 70 832

 

2 kommentarer

 • Marlen

  Vet inte vad ni gjort med färgerna i tabellen, men för examensåren -91 och -92 har ni antingen vänt på siffrorna eller färgerna gult och orange för civilingenjörer.

  22 april 2022
  • Karin Thorsell

   Hej Marlen, Ja, där blev det fel. Tack för att du uppmärksammade det. Nu är det fixat! /Karin Thorsell

   25 april 2022

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Hur mycket skiljer lönen mellan ingenjörer som är chefer och de som inte är det? Mellan storstäder och övriga landet, privat och offentlig sektor och mellan civil- och högskoleingenjörer? Det får du svar på här. 
Fler artiklar