Här finns ingenjörernas mest jämställda chefslöner

I Sveriges Ingenjörers lönestatistik kan man se att lönegapet mellan könen för chefer är olika stort i olika sektorer. I en av sektorerna är chefslönerna helt jämställda. Illustration: Getty Images.

Många ingenjörer blir chefer och det är inom privat sektor som cheferna tjänar mest. Men där finns ett lönegap mellan könen. I en annan sektor är chefslönerna för ingenjörer helt jämställda.  

Drygt 18 000 kronor mer i månaden tjänar ingenjörer som är chefer i privat sektor jämfört med i kommuner och regioner. Förutsatt att de är män. För kvinnor är skillnaden drygt hälften så stor, omkring 10 000 kronor.

Att löneskillnaden är större för män beror på att det finns ett större lönegap mellan könen bland chefer i privat sektor. I offentlig sektor är chefslönerna mer jämställda.

Medellöner för ingenjörer som är chefer – kvinnor och män

Sektor Män Kvinnor Kvinnors lön i förhållande till mäns
Privat 81 800 73 700 90 %
Staten 68 000 65 500 96 %
Kommun/region 63 600 63 800 100 %

Källa: Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer som är kvinnor och chefer i statlig sektor tjänar 96 procent av vad män som är ingenjörer och chefer tjänar.  I kommuner och regioner är löneskillnaden mellan könen obefintlig.

– Att chefslönerna i offentlig sektor är jämställda är förstås en framgång men att lönenivån är så mycket lägre än i privat sektor är en utmaning. Offentlig sektor har ett stort behov av teknisk kompetens på chefsnivå, säger Andreas Nyström, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

Fler chefer i staten är kvinnor

Offentlig sektor har inte bara mer jämställda löner. Andelen kvinnor bland cheferna har också ökat. Bland chefer är andelen kvinnor lika hög som andelen kvinnor totalt.

Inom staten finns befattningsstatistik som kodar chefer på fyra olika nivåer.

– Där kan vi se att kvinnors representation på den högsta chefsnivån ökar, men det ser vi tyvärr inte i kommuner och regioner. Där finns det fortfarande få kvinnor på de högsta befattningarna. Förenklat uttryckt, kommundirektörer är ofta män, säger Anderas Nyström.

Lönegap på 4 000 i privat sektor

Sveriges Ingenjörer har också tagit fram lönestatistik över enhets- och mellanchefer för de tre sektorerna. Uppdelat på kön ser man tydligt lönegapet mellan män och kvinnor i privat sektor.

Gapet är mindre under de första 10 åren efter examen. Under resten av arbetslivet tjänar ingenjörer som är män och enhets- eller mellanchefer omkring 4 000 kronor mer än kvinnor som har motsvarande befattningsnivå.

Källa Sveriges Ingenjörers lönestatistik.

I både statlig och kommunal/regional sektor ligger lönekurvorna för kvinnor och män nära och korsar varandra vid flera tillfällen. Andreas Nyström säger att underlaget är litet och förändringarna så små att det är svårt att tolka dem.

Inom statlig sektor stiger lönen för män som är chefer relativt kraftigt 16-20 år efter examen.

– Vi kan inte med säkerhet veta varför men det är ungefär den tid som krävs för att befordras till professor. Andelen kvinnliga professorer inom det tekniska området är låg och det skulle kunna förklara puckeln.

Diagrammet visar också att de kvinnliga chefernas löner faller de sista åren i yrkeslivet.

– Inte heller det har vi en säker förklaring till. En tänkbar är att fler kvinnor väljer att arbeta deltid i slutet av arbetslivet. Staten har historiskt haft förmånliga villkor för delpension, som från 2024 ersätts med flexpension för alla statligt anställda, säger Andreas Nyström.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

När allt fler tar hjälp av AI för att formulera sitt personliga brev blir de också mindre intressanta i urvalsprocessen. Här är några saker du som jobbsökare bör tänka på.
Fler artiklar