Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

Foto: Getty Images

Klyschigt, opersonligt och missvisande – när allt fler tar hjälp av AI för att formulera sitt personliga brev blir de också mindre intressanta i urvalsprocessen. Det konstaterar rekryteraren May Molin som ser en tydlig trend i att det personliga brevet håller på att tappa i betydelse.

Det blir allt vanligare att jobbsökare tar hjälp av AI för att skriva sitt personliga brev. En vanlig metod som många jobbsajter tipsar om är att klistra in jobbannonsen i ChatGPT och be om hjälp att formulera det personliga brevet så att det matchar annonsen. Ut kommer en snyggt formulerad text som fångar in allt det arbetsgivaren söker.

Men det här sättet att använda sig av AI är inte helt oproblematiskt.

– AI gör att de personliga breven blir mer allmänna, de uppfattas som ytliga och klyschiga och saknar den där personliga touchen. Ibland känner man att det är direktöversatta amerikanska uttryck och formuleringar, det känns inte äkta, säger May Molin, rekryteringskonsult på Qrios.

Kan man lita på texten?

Oavsett om man kan veta om brevet är AI-genererat eller inte så väcker det frågor. Kan man lita på innehållet i brevet? Vad säger det om personen och hens intresse för tjänsten?

– Brevet är ofta viktigt för att få en känsla av personen och varför man sökt jobbet. När allt fler tar hjälp av AI blir det svårt att avgöra hur seriös ansökan är, är den genuint skriven eller inte? Dessutom går det inte att få en uppfattning om personens språkliga förmåga, förklarar hon.

Ett annat bekymmer är att de personliga breven riskerar att bli lika varandra om alla ber exempelvis ChatGPT att formulera brevet utifrån annonsen.

Detta är också anledningen till att många nu helt väljer bort det personliga brevet som urvalsmetod.

– AI innebär helt klart en förändring. Diskussionerna kring de personliga breven har ju pågått ett tag, men ju fler som använder AI-genererade brev desto snabbare går processen nu mot att helt välja bort det personliga brevet, säger hon. 

Arbetsprover blir vanligare

På Qrios är det personliga brevet exempelvis inte längre ett krav när man söker kandidater för IT/teknik-roller. Istället använder man sig mer av olika typer av tester och arbetsprover för att få en bild av kandidatens förmågor. 

– Här måste man förstås alltid göra en avvägning. I yrkesroller där det råder stor arbetsbrist vill man inte göra ansökningsprocessen för krånglig, samtidigt som det är viktigt att så tidigt som möjligt få en bra bild av kandidatens förmågor.

Men finns det inte en risk att man som sökande inte får möjlighet att sticka ut och visa vem man är i sin ansökan när man bara ska skicka in sitt CV?

– Jo, men man kan ju även se det som positivt. Det blir ju mer objektivt och rättvist om du får komma på intervjun utifrån din utbildning och erfarenhet och inte utifrån de subjektiva värderingarna från den som läser ditt brev.

Fler blev kallade på intervju

Samtidigt konstaterar May Molin att användandet av AI i jobbsökandet är här för att stanna. Det finns också stora möjligheter att dra nytta av tekniken, inte bara i brevskrivandet utan även för att utforma sitt CV eller för att förbereda sig för en anställningsintervju. 

Enligt en undersökning från CVskapare.se, en plattform som tillhandahåller verktyg för arbetssökande, använder en av fyra ChatGPT i sitt jobbsökande. Nästan hälften gör det för att skriva sitt personliga brev och en majoritet, 68 procent, blev också kallade på intervju efter att ha ansökt med ett brev där man tagit skrivhjälp av AI.

– AI är ett bra hjälpmedel, särskilt om man är av utländsk bakgrund eller har svårt att skriva. Om det är många sökande till ett jobb finns det alltid en risk att bli bortsållad om ansökan är dåligt skriven. Men även om man inte är bra på att formulera sig så kan man ju ändå vara den bästa för jobbet, poängterar hon. 

Använd det på ett klokt sätt

May Molin tipsar om några saker som kan vara bra att tänka på när man tar hjälp av AI för att skriva sitt personliga brev. 

  1. AI är ett verktyg, använd det på ett klokt sätt. AI kan hjälpa dig med själva uppbyggnaden av brevet, med innehåll och struktur, och även ge inspiration till hur du inleder och avslutar brevet. 
  2. Tänk på att kontrollera fakta. Stämmer det som står i brevet? Ta bort sådant som inte stämmer in på vad du faktiskt kan erbjuda. Lägg till konkreta exempel och lyft fram erfarenheter inom området som inte framgår av ditt CV. Beskriv vad du vill och varför du söker jobbet på ett ärligt sätt. 
  3. Gör texten till din. Ändra formuleringar och byt ut ord som du inte själv skulle använda. Se upp med klyschor och svepande formuleringar som inte säger något om vem du är.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Om du inte omfattas av kollektivavtal kan Kammarkollegiets omställningsorganisation vara en väg att gå. Här kan även egenföretagare få hjälp kring ansökan av omställningsstudiestöd.
Fler artiklar