Ingenjör på Försäkringskassan fick inte vara ombud för sin sjuka fru

Ingenjören på Försäkringskassan ville stötta sin sjuka hustru. Men Försäkringskassan ansåg att det var en "förtroendeskadlig bisyssla".

När en ingenjör på Försäkringskassan ville hjälpa sin sjuka hustru ansågs det handla om en otillåten bisyssla. Sveriges Ingenjörer valde då att stämma myndigheten. Nu har ärendet fått en lösning.

Mannen jobbar som systemutvecklare på Försäkringskassan. Hans fru lider av en kronisk sjukdom och har stora smärtor, vilket gör att hon sover stora delar av dygnet.

Mannen har hela tiden varit öppen med sin chef om situationen och att han är ett viktigt stöd för sin fru i hennes sjukdom och kontakter med bland annat Försäkringskassan.

Skrev på en fullmakt

Men det var när han skrev på en fullmakt att han kan agera som ombud för sin fru som Försäkringskassans interna system slog larm. Fullmakten ger honom möjlighet att ta del av handlingar från Försäkringskassan och kommunicera med myndigheten rörande sin frus ärende.

Även om det bara handlade om att sköta post och telefonsamtal, ansågs det som en förtroendeskadlig bisyssla. Försäkringskassan menar att hans roll som ombud ”skapar osäkerhet om medarbetarens roll, saklighet, opartiskhet i arbetet och måste generellt anses otillåtet ur förtroendesynpunkt”.

– Det var här vi reagerade. Att stötta sin sjuka hustru är en del av privatlivet och vi kan inte se att det är en bisyssla i egentlig mening, förklarar Jenny Rosenbaum, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.

Valde att stämma staten

Eftersom systemutvecklaren jobbar med IT handlägger han inte heller några ärenden som rör sjukpenning. Det finns med andra ord inga beröringspunkter mellan systemutvecklarens arbetsuppgifter och hans uppdrag att stötta sin hustru som kan utgöra någon risk för förtroendeskada.

Sveriges Ingenjörer valde därför att stämma Arbetsgivarverket (formellt riktas stämningen mot staten) för Försäkringskassans beslut. Eftersom de lokala tvisteförhandlingarna fortfarande pågick yrkade de på ett interimistiskt beslut från Arbetsdomstolen att upphäva myndighetens beslut till dess att slutlig prövning har skett.

Ändrade sitt beslut

Detta verkar ha fått effekt. Förra veckan meddelade Försäkringskassan att de upphäver beslutet om otillåten bisyssla. För systemutvecklaren innebär det att han kan fortsätta stötta sin fru i kontakterna med Försäkringskassan.

– Försäkringskassan ändrade sitt beslut, vilket gör att vi nu återkallar vår talan i domstol. Därför blir det inte heller någon dom i ärendet, säger Jenny Rosenbaum.

Samma sak kan hända igen

Jenny Rosenbaum är nöjd med utgången. Däremot ifrågasätter hon Försäkringskassans generella riktlinjer kring bisyssla och konstaterar att det hade varit bättre med ett principiellt beslut kring den här typen av ärenden.

Fackförbundet Akavia drev ett liknande ärende förra året, även då ändrade sig Försäkringskassan och upphävde beslutet att förbjuda bisysslan.

– För vår medlem slutade det bra, tack vare snabb hjälp från facket. Men för en annan person skulle detta kunna hända igen, konstaterar hon.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag trodde inte på högkänslighet, nu vill jag hjälpa andra”

”Jag trodde inte på högkänslighet, nu vill jag hjälpa andra”

Efter kraschen, på toppen av karriären, låg ingenjören Kristoffer Ejebro i fosterställning i pojkrummet hos sina föräldrar. Först när förstod att han var högkänslig hittade han nycklarna till ett bra liv.
Fler artiklar