Nytt jobb? Därför ska du alltid kolla löneläget med facket

Ingenjörer är hett eftertraktade på marknaden. Se till att du får betalt för det värde du tillför i företaget. Foto: Getty Images

Att nya medarbetare kommer in på för låga löner drabbar inte bara den enskilda personen, det drabbar hela kollektivet. ”Prata med facket och ta reda på vad du kan begära innan du sätter dig i en löneförhandling”, uppmanar Steve Lindeberg, ordförande för Akademikerföreningen på Volvo Lastvagnar.

Steve Lindeberg har varit ordförande för Akademikerföreningen på Volvo Lastvagnar i Umeå i snart 20 år. Han upplever att allt fler ingenjörer kommer in på för låga löner i företaget. Det gäller både nyanställda som kommer utifrån och anställda som tar en ny tjänst internt på företaget.

Steve Lindeberg, ordförande för Akademikerföreningen på Volvo Lastvagnar.

– Jag upplever att många har dåliga kunskaper om vad som gäller och vilken lön de kan kräva. Det är ytterst få som hör av sig till oss i det lokala facket och tar reda på hur löneläget ser ut, förklarar han.

Drabbar även kollegorna

Steve Lindeberg konstaterar att låga ingångslöner skapar problem. För den enskilda medarbetaren kan möjligheten att få upp sin lön i ett senare skede vara svårt. Men låga löner drabbar även kollegorna. Det ger en mindre pott när lönerna ska fördelas och bidrar till att ytterligare pressa ned löneläget. 

Enligt Steve Lindeberg har dålig löneutveckling varit en bidragande faktor till att ingenjörer väljer att sluta hos dem. 

– De hittar andra jobb där lönen kan vara tusenlappar högre, säger han.

Ta reda på vad du kan begära

Steve Lindeberg önskar att lönefrågan kommer upp till diskussion, så att fler inser vad de kan begära i sin löneförhandling och vilken effekt det kan ge för kollektivet. Om löneläget inte ska fortsätta pressas nedåt måste företagen också betala för den kompetens de efterfrågar.

Hans råd till de som söker nytt jobb, men även till de som byter jobb internt, är att alltid ta reda på hur löneläget ser ut. Ibland kan det vara svårt för en enskild medlem att förstå hur lönesystemet fungerar. På Volvo Lastvagnar kan exempelvis systemet med löneboxar skapa problem om man kommer in på fel lön.

– Prata med facket och ta reda på vad du kan begära innan du sätter dig i en löneförhandling, säger Steve Lindeberg.

Lättare att vara tuffare

Med fakta i ryggen blir det dessutom lättare att vara lite tuffare när du förhandlar.

– Många väljer bara att acceptera det som företaget erbjuder och förstår inte sammanhanget, att de med sin lön hjälper till med att sänka lönerna för alla ingenjörer. Men om företaget är intresserad av dig och vill anställa dig då kommer de också att betala.

Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, håller med Steve Lindeberg om att det är klokt att prata med det lokala facket när man ska förhandla sin lön.

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius

– Man ska definitivt prata med de fackliga företrädarna lokalt. Från centralt håll kan vi ge en övergripande, aggregerad bild av branschen och regionalt, men det är de lokala företrädarna som har insikt om företaget och den lokala arbetsmarknaden och kan ge den aktuella bilden av hur lönerna ser ut just där.

Se till att ha rätt förväntningar

De lokala företrädarna kan dessutom ge annan värdefull information om företaget – hur är det på arbetsplatsen, hur fungerar introduktionen, finns det ett mentorskap och hur fungerar det med kompetensutveckling? 

– Akta dig för att begära för låg lön, det kan vara svårt att rätta till i efterhand, varnar hon.

Tre tips: Så laddar du inför förhandlingen

  1. Gör ett ordentligt förarbete. Prata med det lokala facket, använd dig av lönestatistiken och ta reda på så mycket som möjligt om jobbet och arbetsuppgifterna.
  2. Inse ditt värde. Den kompetens du tar med dig in i företaget är värdefull för arbetsgivare. Tänk också på att marknaden för ingenjörer är het just nu.
  3. Våga lägga första budet. Se till att du lägger ett rimligt bud, men ta gärna i.

En viktig nyckel för att lyckas i sin löneförhandling är att komma in med rätt förväntningar. Just nu är arbetsmarknaden het för ingenjörer. Efterfrågan är stor och arbetslösheten låg. Camilla Frankelius poängterar att även arbetsgivaren har ett intresse av att en anställd kommer in rätt i lönestrukturen. För låg lön riskerar att leda till missnöjda medarbetare och svårigheter att behålla kompetensen. 

Ingångslönerna ökar i offentlig sektor

Att efterfrågan nu driver på lönerna kan man se i den senaste lönestatistiken där sektorer som tidigare legat lågt lönemässigt är på väg uppåt.

– Vi ser att ingångslönerna inom kommunal sektor ökar. Det är tydligt att efterfrågan på ingenjörer nu driver upp lönerna även inom den offentliga sektorn, säger Camilla Frankelius.

Hur ska man då tänka för att inte lägga sig på en för låg nivå i löneförhandlingen?

Första rådet är att göra ett ordentligt förarbete. Ta reda på så mycket som möjligt om jobbet och vilken lön du kan förvänta dig i din roll på just den här arbetsplatsen. 

Camilla Frankelius varnar också för att ange ditt löneanspråk i ansökan. Hennes råd är att vänta med det tills du träffat företaget, pratat med det lokala facket och fått mer insikt om jobbet och dina arbetsuppgifter. Då är det också lättare att anpassa ditt lönebud och lägga dig på en rimlig nivå.

Sätt tonen i förhandlingen

Men sedan kan du gärna vara den som lägger första budet och på så vis sätter tonen för löneförhandlingen.

– Våga ta i, gärna så att du blir lite rosig om kinderna. Som läget är nu är det viktigt att veta att ingenjörer är hett eftertraktade och om du gjort ett bra förarbete kan du också lita på att du lägger dig på en bra nivå, säger Camilla Frankelius.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

3 ingenjörer: Att sluta som chef behöver inte vara steg bakåt

3 ingenjörer: Att sluta som chef behöver inte vara steg bakåt

Färre möten, mindre politik och bättre kontroll över sin kalender. Att lämna chefsrollen har sina fördelar och behöver inte alls innebära ett steg bakåt i karriären, snarare tvärtom.
Fler artiklar