Nytt verktyg förutspår kompetensbehoven

Digitalskills kan användas för att förutsäga arbetsmarknadens behov av kompetens. Foto: Getty Images

Vilket programmeringsspråk är hetast just nu? Vilken kompetens kommer att vara mest efterfrågad om ett år? Och vilka yrken är på uppgång just nu? Nu lanseras ett nytt verktyg som kan förutsäga efterfrågan på digital kompetens inom data och IT. 

Tillväxtverket har tillsammans med UKÄ ett regeringsuppdrag som handlar om att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. I uppdraget ingår också arbetet med att förbättra tillgången till statistik och prognoser.

Det är bakgrunden till det nya verktyget digitalskills.se som lanserades i slutet av april.

Förutsäger behov av kompetens

– Verktyget fungerar som ett komplement till andra metoder för att förutsäga vad arbetsmarknaden konkret kommer att efterfråga framöver. Styrkan är volymen. Verktyget analyserar cirka en halv miljon platsannonser och kan visa vilka kompetenser och yrken som efterfrågas, berättar Fred Isaksson, civilingenjör och vd för Assedon som utvecklat verktyget på uppdrag av Tillväxtverket och UKÄ.

Digitalskills.se bygger på algoritmer som analyserar text från historiska platsannonser inom Data/IT från Arbetsförmedlingens platsbank, från 2006 och framåt. Sajten uppdateras med ny information en gång per kvartal. Förhoppningen är att det ska kunna ske varje månad inom kort.

Visualiseras i topplistor

Annonserna bearbetas och ur annonstexten hämtas relevanta ord och uttryck. Resultatet av behandlingen finns tillgängligt i ett öppet API. Förutom yrkestitlar och kompetenser tar analysen även med information om jobbets geografiska läge, företagsnamn och beskrivningar av egenskaper som finns med i annonstexten.

– Allt är byggt i öppen källkod vilket gör att det är öppet för alla att bygga vidare på tjänsten, säger Fred Isaksson.

På sajten visualiseras resultaten i topplistor och grafer över kompetenser och yrken. Förutom utvecklingen över tid, trender och prognoser för de närmaste 18 månaderna går det även att jämföra olika kompetenser, filtrera på enskilda yrkestitlar eller se resultaten för olika företag eller geografiska områden.

– För de olika yrkestitlarna går det exempelvis att se de vanligaste efterfrågade egenskaperna och andra yrken och kompetenser som också förekommer i samma annons, berättar Fred Isaksson.

Även studenter ser nyttan

Söker man exempelvis på yrket Software Engineer så visar den att det är ett yrke som är på uppgång, de vanligast efterfrågade kompetenserna för det yrket är Agile, C++ och Java och vanligt efterfrågade egenskaper för en Software Engineer är driven, social och ambition.

Tanken är att verktyget ska göra det lättare att förstå arbetsmarknadens behov av spetskompetens. Målgruppen är i första hand utbildningsanordnare som behöver ta hänsyn till trender och behov av digital kompetens för att utveckla relevanta utbildningar och andra personer som jobbar med kompetensförsörjning.

Men även studenter som testat verktyget ser fördelarna med att se vilka företag som söker vilken kompetens, hur fördelningen i landet ser ut och vilka spetskompetenser som är eftertraktade.

Fler användningsområden

Digitalskills.se finns nu ute i en betaversion och Fred Isaksson välkomnar feedback och kommentarer för förbättringar.

Han pekar på flera möjligheter att vidareutveckla verktyget med nya funktioner för exempelvis enskilda företag eller geografiska områden. Dessutom skulle verktyget kunna byggas ut med andra datakällor än Data/IT, men även med funktioner för exempelvis lönestatistik eller personalomsättning.

– Det finns många tänkbara målgrupper. Även individer som står inför en omställning i yrkeslivet kan ha nytta av verktyget för att anpassa sin inriktning, säger Fred Isaksson.

Bevisar metoden

Tillväxtverket och UKÄ har ansvar för finansiering och förvaltning av verktyget till och med slutet av oktober då regeringsuppdraget tar slut. Men alla inblandade parter ser stor potential med verktyget och avsikten är att verktyget ska utvecklas vidare även efter regeringsuppdragets slut.

– Det som är lanserat idag kan ses som en första version och ett bevis på metoden. Utrymmet för förbättring och utökning av verktyget är stort, säger Fred Isaksson.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Om du inte omfattas av kollektivavtal kan Kammarkollegiets omställningsorganisation vara en väg att gå. Här kan även egenföretagare få hjälp kring ansökan av omställningsstudiestöd.
Fler artiklar