Hur påverkas pensionen om jag byter till ett jobb med lägre lön?

Illustration: Getty Images.

Många letar efter meningen med jobbet, och hittar den ibland på mindre företag med tydliga värderingar och en vilja att förändra världen. Haken är bara att det ofta innebär lägre lön, och sällan kollektivavtal. Ingenjören tittar närmare på hur din pension påverkas av ett sådant byte.

Att vara ingenjör är att ha ett jobb där man kan lösa problem och göra världen lite bättre för många människor. Men i mitten av karriären är det många som börjar fundera på om den nuvarande arbetsplatsen verkligen är rätt, eller om det är dags att byta till ett nytt, mindre företag med snabbare beslutsvägar, mer eget utrymme och en stark känsla av att ”ingenting är omöjligt”.

Agneta Claesson, Pensionsmyndigheten.

Tyvärr innebär det bytet ofta en lägre lön och en arbetsgivare utan kollektivavtal. Och då kommer funderingarna – hur skulle ett sådant byte påverka min pension?

– För att kunna räkna ut det måste man först förstå hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Enkelt uttryckt beror din framtida pension av tre delar: den allmänna pensionen som du får från staten, eventuell tjänstepension, samt eventuellt privat pensionssparande.

Tips: Om du funderar på ett jobb med lägre lön

  • Hamnar din årslön fortfarande över taket för den allmänna pensionen (cirka 572 600 kronor år 2022)? Då påverkas inte din allmänna pension av ditt jobb-byte.
  • Omfattas du av kollektivavtal på nuvarande arbetsplats? Ring i så fall ditt pensionsbolag och fråga hur reglerna ser ut för din tjänstepension om du byter jobb.
  • Har den nya arbetsplatsen inte kollektivavtal och avtalad tjänstepension – försök att förhandla till dig tjänstepension ändå.
  • Om arbetsgivaren inte erbjuder tjänstepension – förhandla om lönekompensation för ett eget pensionssparande.
  • Undersök möjligheten att spara själv till pensionen. Pensionsmyndigheten anser att en avgift om 0,2 procent är ett riktmärke för vad man bör betala för ett sparande i globala aktieindexfonder.
  • Vill du se exakt hur din pension påverkas? Gå in på pensionsmyndigheten.se eller minpension.se. Där kan du göra simuleringar av hur din pension blir på olika lönenivåer, samt se statistik om svenskarnas pensionsnivåer.

– Den allmänna pensionen bygger på vad du har haft i lön, och generellt kan man säga att ju högre lön du har haft och ju fler år du har jobbat, desto högre pension får du.

Men, här finns ett viktigt undantag: du kan bara tjäna ihop till en viss mängd allmän pension varje år.

– Gränsen under 2022 är en inkomst före skatt på cirka 572 600 kronor. Har du en lön under det taket och höjer den lönen, då ökar också din pension. Men så fort din lön kommer över taket ökar inte den allmänna pensionen över huvud taget.

Eftersom ingenjörer generellt sett har ganska höga löner innebär det att många har en årslön över taket.

– Även om du sänker din månadslön kanske du fortfarande landar över taket, och i så fall påverkas inte din allmänna pension.

Lägre lön påverkar tjänstepensionen

Det som däremot kommer att påverkas om du byter jobb är den andra delen i pensionssystemet, tjänstepensionen.

– Tjänstepension innebär att din arbetsgivare betalar in en summa varje månad till en pensionsförsäkring. Summan beror på hur hög lön du har och regleras i de allra flesta fall i kollektivavtalet, och där är det några saker som är viktiga att komma ihåg om man byter jobb.

För det första innebär en lägre lön en lägre insättning till tjänstepensionen eftersom inbetalningen baseras på lönen. För det andra ser reglerna olika ut beroende på vilket kollektivavtal du hör till. Och för det tredje är det inte säkert att den nya arbetsgivaren ens har kollektivavtal och erbjuder tjänstepension.

– Om man funderar på att byta jobb bör man därför kontakta bolaget där man har sin nuvarande tjänstepension och fråga hur den skulle påverkas. Oftast går det bra att byta, men det är lika bra att fråga först.

Ta reda på vilka tjänstepension du har

Extra viktigt att fråga först kan det vara för dig som har tjänstepension ITP, det vill säga privatanställda tjänstemän på företag som har kollektivavtal. Om du omfattas av det så kallade ITP1 är det inte särskilt omständligt att byta eftersom det är en premiebaserad tjänstepension. Är du däremot född 1978 eller tidigare kan det vara så att du omfattas av ITP 2-avtalet och då har du istället en så kallad förmånsbestämd tjänstepension.

– Om du i sådana fall byter arbetsgivare kan det uppstå frågetecken som är lättare att reda ut innan du byter än efteråt.

Vad är viktigt för dig?

Samtidigt påpekar Agneta Claesson att även om pensionen självklart är viktig ska man inte stirra sig alltför blind på just den frågan när man bestämmer sig för var man vill jobba.

– Är man i 45-50-årsåldern har man generellt sett närmare tjugo år kvar i yrkeslivet och gott om tid på sig att tjäna in pengar till pensionen. Pension handlar om långsiktigt sparande, och jag skulle säga att det finns stora möjligheter att byta arbete under några år utan att rädsla för lägre pension ska vara stora grejen.

Agneta Claesson tipsar också om att sätta sig ner i lugn och ro och fundera på vad som faktiskt är viktigt för just dig. Vad vill du göra som pensionär? Vilka kostnader kommer du att ha då? Vad behöver du för pension för att leva det liv du vill?

– Fundera på vad som är viktigt för dig, både nu och då, för om man tycker att man får en bra pension eller inte handlar mer om vilka förväntningar man har än om exakta summor.

Karin Aase

Lämna en kommentar

Senaste nytt

3 ingenjörer: Att sluta som chef behöver inte vara steg bakåt

3 ingenjörer: Att sluta som chef behöver inte vara steg bakåt

Färre möten, mindre politik och bättre kontroll över sin kalender. Att lämna chefsrollen har sina fördelar och behöver inte alls innebära ett steg bakåt i karriären, snarare tvärtom.
Fler artiklar