Ingenjörer som är chefer: ”Här är 42 råd om du vill bli chef”

Gunnar Zackrisson, Eva Snis, Karl Stavaeus, Hanna Hartikainen, Pia Krantz, Jenny Strand och Sofia Johannesson
Gunnar Zackrisson, Eva Snis, Karl Stavaeus, Hanna Hartikainen (övre raden och sidorna), Pia Krantz, Jenny Strand och Sofia Johannesson tipsar andra ingenjörer om hur man gör för att bli chef.

En överväldigande majoritet av Sveriges ingenjörers medlemmar under 40 år kan tänka sig att bli chefer – direkt eller senare under karriären. Men hur blir man chef? Vi frågade sju ingenjörer som är eller har varit chefer. Här är deras råd.

Fundera igenom

 • Fundera på varför du vill bli chef. För att det ska bli bra behöver du ha intentionen och viljan att bli chef, inte bara vilja få en titel, högre status, högre lön, att du tänker att det är den enda karriärvägen eller att du fått ett erbjudande för att du är en duktig specialist.
 • Kom ihåg att i dag och framåt behöver vi bra experter och specialister, så har du det drivet är även det en karriärväg – i stället för att bli chef. Och du tjänar inte automatiskt mer för att du är chef.
 • Tänk på vad som motiverar dig, vad som är dina drivkrafter.
 • Tycker du att det är kul med människor och att utveckla dem – i med- och motgång? Vill du leda andra och utveckla dig själv i en ledande position? Drivs du av att se hur teamet utvecklas, bryr dig om andra och trivs i en ledande position där du fattar beslut? Tycker du om att organisera och följa upp? Tycker du om att synas? Om du kan svara ja på de frågorna så är du på helt rätt väg.
 • Hur ser ditt övriga liv ut, är tiden rätt för en chefsroll med större ansvar?
 • Finns det i ditt tycke bra chefer runt dig, fråga om de kan ta ett samtal och diskutera framtiden.
 • Har du rättvisepatos? Det är viktigt i vardagen som chef.
 • Tänk på att det är skillnad om du är chef för andra ingenjörer eller inte. Som chef behöver du kunna sätta dig in i andras situation. Alla tänker inte som ingenjörer.

Ta reda på vad det innebär att vara chef

 • Prata med någon som redan är chef om vad det innebär att vara chef just på den här arbetsplatsen och vad det ställs för krav på rollen. Ofta skapar vi oss bilder om chefsjobbet utifrån hur vi tror att det ska vara. Skaffa dig information och fakta för att lättare kunna se om det är det du vill göra.
 • Förstå chefens roll, att man har ett dubbelt ansvar, för sin personal och gentemot sin ledning. Du kanske inte kan vara kompis med sina gamla kollegor när du blivit chef.
 • Som chef behöver du kunna fylla ut de funktioner som organisationen saknar men som uppdraget efterfrågar. Du förväntas ”göra musik av de tangenter du har”. Förvänta dig inte att alltid få alla kompetenser du behöver och då får du själv ta den delen eller lösa det på annat sätt.
 • Några delar av att vara chef som är viktiga att fundera på innan man blir det är hur man kan hantera:
  – Att inte bara leverera resultat själv utan också få sin organisation att leverera, det vill säga leverera genom andra.
  – Att kunna delegera och våga lita på att medarbetarna gör lika bra som man själv gör, alltså förmåga att släppa på kontrollen lite.
  – Att se vad som motiverar andra. Det är inte säkert att medarbetarna blir motiverade av samma saker som motiverar dig som chef.
  – Hur man går från individuell medarbetare till företrädare för en grupp/ett team.
 • Var också medveten om det politiska perspektivet, ibland kommer du inte att kunna säga allt du vet.

Kolla på andra – och dig själv

 • Fundera på hur du vill vara som chef.
 • Vad har varit bra och dåligt med de chefer och informella ledare du har och har haft? Tänk på situationer, när har olika chefer reagerat bra eller dåligt? Fundera utifrån det över hur du vill vara som ledare.
 • Vad skulle du som ledare vilja uppnå och kunna bidra med?
 • Om du har ett kall eller en vision, är den rimlig och nåbar? Det går inte att ändra allt över en natt och sätter du igång en förändring måste du ta den i mål.
 • Om man ska leda andra så bör man kunna leda sig själv – andra gör som vi gör, inte som vi säger. Titta på ditt sätt att arbeta, att följa upp ditt eget arbete och att kommunicera med kollegor och chefer. Observera dig själv och andra, lär dig om hur vi människor fungerar och var nyfiken. För om du vill bli chef så är det människor som du kommer att jobba mest med.
 • Be din egen chef berätta vad hen ser som dina starka sidor och var du har förbättringspotential och utveckla de sidorna.

Visa att du vill och är lämplig

 • Berätta om dina chefsambitioner i ditt utvecklingssamtal. Fråga vad du kan göra för att förbereda dig inför en chefsroll. Visa framfötterna, kom med idéer och säg ja till mer ansvar.
 • Prata med din chef. Finns det några möjligheter för dig på företaget? Visa att du verkligen vill utvecklas inom ledarskap och chefskap och be att få gå en ledarskapsutbildning fokuserat på det personliga ledarskapet.
 • Men du måste inte ha gått ledarskapsutbildningar för att bli chef.
 • När du söker jobb (internt eller externt), var tydlig med att du vill bli chef.
 • I din nuvarande roll: Visa att du tar ansvar, föregå med gott exempel och var en bra teamspelare.
 • Se till företagets bästa. Men glöm aldrig bort dig själv, integritet är viktigt och en nyckel till förtroende.
 • Visa att du redan är ett chefsämne och ta tag i saker som behöver göras. En handlingskraftig medarbetare kan ha större potential att bli chef då denne syns och exekverar, än någon som håller sig i bakgrunden. Så visa vart du vill och tro på dig själv.

Testa!

 • Testa gärna med ett vikariat. Då är det lättare att sluta om det inte funkar.
 • Testa andra sätt att få utökat ansvar. Kanske att leda ett projekt eller en arbetsgrupp under en period.
 • Våga testa om du verkligen brinner för ledarskap, även om du inte känner dig 100 procent redo – MEN var redo att backa om du märker att det inte fungerar. Blir det en dålig match blir det inte bra för någon – medarbetare som chef – att hålla fast vid en roll.
 • ”Vissa tror att man har det medfött eller inte att passa som chef, men jag tror att alla kan lära sig det om man vill.”
 • Våga satsa och tro på det du vill göra. Vill du verkligen bli chef, en ledare, så kommer du troligtvis att bli det.

Förbered dig

 • Om du vet att du ska få en chefstjänst – eller för att förbereda dig: Se till att du har rätt baskunskaper. Läs till exempel arbetsrätt och kurser om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är bra att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har. När du söker en chefstjänst så kan du ha det som merit. ”Jag är förberedd.”
 • Som personalägande chef är en det en av de viktiga bitarna att lära dig HR-perspektivet och vad lag och avtal säger om anställning, löner med mera. Lär dig det innan du tillträder eller snart efter. De här frågorna kommer direkt du börjar och du kan göra bort dig kraftigt om du inte kan dem.
 • Ha koll på fackliga frågor. Att vara fackligt förtroendevald eller skyddsombud ger bra kunskap.
 • Ha någon att prata med om frågor om chefskap och ledarskap. Någon du känner privat, en tidigare chef eller en mentor.
 • Ha den personen också som stöd. Det kommer att göra det lite lättare för dig på resan.
 • Sätt en plan för hur det ska gå till att lära dig det du behöver innan du blir chef. Exempelvis är att lära dig ekonomistyrning, målstyrning och uppföljning, konflikthantering och kommunikation. Det är bra att lyfta upp detta med sin chef.
 • Innan du tar ett chefsjobb – säkra att du får bra och rätt förutsättningar för rollen. Och våga be om stöd från din chef om du behöver.
 • Du behöver inte vara bäst och kunna mest, men omge sig med personer som kan.

Känn att du kan stå för värderingarna

 • Känn att du blir chef i ett företag eller en organisation där du kan stå för det som företaget står för, så att du kan vara arbetsgivarrepresentant. Att du kan stå för beslut som fattas och kommunicera dem till medarbetarna och mena det. Du kanske inte håller med om allt, men du behöver ha bra stöttning runt dig och att ni delar syn på grundläggande värderingar.
 • Om du söker en chefstjänst i ett annat företag än där du jobbar: Se till att fråga mycket under rekryteringsprocessen, hur ledarskapet ser ut, vad det är för kultur där.

Ha tålamod

Läs också: Sveriges Ingenjörers råd

Här hittar du Sveriges Ingenjörers guide till dig som vill bli chef.

 • Rom byggdes inte över en natt och troligtvis blir inte du chef över en natt, men med vilja kommer möjligheter och större chans att lyckas. Så när det känns tungt och hjärnspökena tittar fram och säger att det aldrig kommer att hända, så ge inte upp. Tålamod är en viktig komponent i en ledares liv, och en dag så står du där som chef och ledare för ditt eget team. När du sen är där så finns det en hel del tips och råd om hur du blir en riktigt bra ledare.

Lycka till!

Tack till Hanna Hartikainen, Gunnar Zackrisson, Pia Krantz, Karl Stavaeus, Jenny Strand, Eva Snis och Sofia Johannesson som bidragit med råden.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Är dörren till tekniken stängd när jag tar ett chefsjobb?

Är dörren till tekniken stängd när jag tar ett chefsjobb?

En risk med att bli chef är att man hamnar efter i den tekniska utvecklingen. Hur hanterar man det om man vill gå tillbaka till tekniken? Så här svarar karriärcoachen.
Fler artiklar