Akademiker inom handeln ingår i stort forskningsprojekt

Forskare vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet ska ta reda på vilka riskfaktorerna är som skapar en dålig arbetsmiljö inom handeln och vilka är friskfaktorerna som skapar trivsel, engagemang och hälsa? Foto: Mostphotos.

Hur är det att jobba inom handeln? Det ska forskare vid Stockholms universitet ta reda på. Enkäter kommer skickas till över 20 000 anställda inom handeln, bland dem omkring 1 200 medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Inom detaljhandeln i Sverige arbetar omkring 270 000 personer. De flesta i butiker och lager men den digitala utvecklingen har ökat behovet av akademiker och andra tjänstemän.

Bra arbetsvillkor är viktigt för företag som behöver rekrytera och behålla personal, men inom handeln finns väldigt lite arbetsmiljörelaterad forskning. Det saknas helt enkelt kunskap om hur arbetsgivarna kan skapa mer attraktiva arbetsplatser.

Därför startar nu ett stort forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi, leder projektet.

Magnus Sverke. Foto: Henrik Dunér.

– Vi hoppas att forskningen ska ge svar på vad som gör arbetsplatser inom handeln attraktiva. Vilka är riskfaktorerna som skapar en dålig arbetsmiljö och vilka är friskfaktorerna som skapar trivsel, engagemang och hälsa? Det vill vi ta reda på.

Forskarna vill också kartlägga skillnader mellan tjänstemän och arbetare, män och kvinnor och anställda som arbetat kortare och längre tid i handeln. Man hoppas också kunna se om det finns skillnader mellan branschområden.

Alla svarar anonymt

Forskningen bygger på enkäter som kommer att skickas ut till anställda inom handeln och det här genomförs i samarbete med flera fackförbund: Handelsanställdas förbund, Unionen, Akavia och Sveriges Ingenjörer. Omkring 1 200 medlemmar i Sveriges Ingenjörer kommer att få enkäten under vecka 47.

Enkätfrågorna är utformade av forskarna men det är fackförbunden som samlar in svaren som avidentifieras och anonymiseras innan de överlämnas till forskarna. På så vis skyddas deltagarnas integritet och datainsamlingen är etiskt godkänd.

De som svarar på enkäten kan också anmäla intresse för att delta i en intervju senare under projektet. Inom ett år kommer också en uppföljande enkät skickas till alla som har valt att medverka.

Effektiviseringar skapar stress

Även om akademikerna utgör en liten grupp inom handeln anser Magnus Sverke att det är viktigt att också den gruppen ingår i studien.

– Akademikerna har ofta ett mer självständigt arbete utan fysisk belastning. För dem kan däremot stress och kognitiv belastning vara ett större problem, säger Magnus Sverke.

Det håller Eva Tottie, ordförande för akademikerföreningen på Icagruppen, med om.

– Utmaningen är den psykiska pressen. Hur mycket går det att skruva i effektivitet innan personalen tar stryk. Nya arbetsuppgifter tillkommer utan att andra tas bort, säger Eva Tottie.

Inom Icagruppen finns akademikerna inom de flesta områden, bortsett från butik och lager. Många ingenjörer arbetar inom it medan ekonomer, jurister och andra akademiker finns på alla avdelningar.

Bland de hundratusentals handelsanställda finns också studenter som läser en akademikerutbildning och jobbar extra, framför allt på lager och i butiker.

Målet är bättre villkor för anställda

Forskningen om arbetsvillkor inom handeln finansieras av Handelsrådet och Forte och kommer att pågå fram till 2026.

– Vi kommer att presentera forskningsresultat allt eftersom de blir klara så att de kan komma till praktisk nytta. Forskningen ska ge ny kunskap som fackförbund och arbetsgivare kan använda för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda i handeln, säger Magnus Sverke.

Läs mer om forskningsprojektet på psykologiska institutionens hemsida.

 Karin Virgin

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag trodde inte på högkänslighet, nu vill jag hjälpa andra”

”Jag trodde inte på högkänslighet, nu vill jag hjälpa andra”

Efter kraschen, på toppen av karriären, låg ingenjören Kristoffer Ejebro i fosterställning i pojkrummet hos sina föräldrar. Först när förstod att han var högkänslig hittade han nycklarna till ett bra liv.
Fler artiklar