Traineeprogram inom it-säkerhet blev en lyckad satsning för FMV

It-säkerhet är en viktig kompetens för utveckling av försvarsmateriel. Bilden till vänster: Luftvärnsrobotsystem 103 (internationellt känt om Patriot). Till höger: Skjutning av Eldenhet 98 som ingår i luftvärnssystem 98. Foto: FMV.

It-säkerhet är en nyckelkompetens för FMV som levererar materiel till Försvarsmakten. Men konkurrensen har gjort det svårt att rekrytera. Nu har ett traineeprogram förstärkt myndigheten med 12 unga ingenjörer och systemvetare.

Det svenska försvaret ska rustas upp och det ställer större krav på Försvarets Materielverk, FMV. Myndigheten driver omkring 700 projekt, bland beställningarna finns en ny u-båt, en serie örlogsfartyg, luftvärnssystem, förbättringar av stridsflygplanet Gripen och mycket annat.

Fram till 2026 behöver FMV rekrytera närmare 700 personer, många av dem ingenjörer med olika specialistkompetenser. En flaskhals har länge varit specialister inom it-säkerhet.

Sherlot Jonsson, HR-strateg, FMV.

– Under många år har vi haft stora problem att rekrytera tillräckligt många med it-säkerhetskompetens. Konkurrensen är stor inom det här området, säger Sherlot Jonsson, HR-strateg och ansvarig för kompetensförsörjningsområdet på FMV.

Myndigheten insåg att det krävdes ett nytt grepp och 2021 startade ett traineeprogram inom it-säkerhet.

FMV valde efter upphandling att samarbeta med Nexter Tech Talent som har erfarenhet av att rekrytera teknikkompetens.

Nexter Tech Talent gjorde urvalet och tog fram drygt 20 kandidater till programmets 12 platser. I det sista steget intervjuades kandidaterna av rekryterande chefer på FMV.

Lärorikt och omväxlande

Ingenjören William Lewin var en av de 12 traineerna på FMV.

En av dem som fick syn på annonsen och blev en av de 12 som fick en plats i traineeprogrammet är William Lewin. Han har läst till högskoleingenjör i elektronik och datorteknik på KTH och byggt på med en master i industriell ledning och innovation på Uppsala universitet.

– Jag blev klar med studierna sommaren 2021 var sugen på jobb inom försvaret. När jag under senvåren såg annonsen på LinkedIn om det här traineeprogrammet sökte jag direkt.

I annonsen fanns information om verksamheten på FMV:s olika avdelningar och kandidaterna kunde söka det man var mest intresserad av. William Lewin lockades av luftvärnet. Det var också där han fick en plats.

– Jag har fått jobba med ackreditering av säkerhetssystem för leverans. Som trainee har jag förstås inte haft eget ansvar men jag har varit delaktig i arbetet på olika nivåer och kunnat komma med förslag på lösningar. Det har varit ett väldigt lärorikt och omväxlande år.

De 12 traineerna har under året också fått skräddarsydd utbildning inom it-säkerhet som Nexter Tech Talent ansvarat för. Kurserna var lärarledda med inlämningsuppgifter och prov, men genomfördes digitalt på grund av pandemin.

Traineerna fick också se delar av FMV:s verksamhet som finns på flera platser i landet.

– Det har varit täta uppföljningar med frågor om vi har varit nöjda och om vilka delar av verksamheten som vi ville besöka, säger William Lewin.

Alla fick anställning

Deltagarna i traineeprogrammet har inte varit anställda av FMV utan av Nexter Tech Talent som ansvarade för rekryteringen. Men i september 2022 när programmet var slut fick alla 12 möjligheten att söka en tjänst på FMV.

– Vi är väldigt glada över att alla 12 valde att söka och samtliga har fått en anställning, säger Sherlot Jonsson.

Eftersom konkurrensen om kompetens inom it-säkerhet fortfarande är stor har FMV funderat på hur man ska kunna utveckla och behålla sina nya talanger.

– Vi har tagit fram ett snabbspår för löne- och kompetensutveckling. Detta paket innebär bland annat möjligheten att bli certifierad inom olika specialistområden som rör it-säkerhet. Vi hoppas att det både ska utveckla våra tidigare it-säkerhetstraineer och FMV:s verksamhet, säger hon.

Traineeprogrammet inom it-säkerhet har varit ett pilotprojekt men traineeprogram som modell för att attrahera bristkompetens har permanentats på FMV. Hösten 2023 kommer FMV ha ett traineeprogram inom ILS (Integrerat logistikstöd). Rekryteringarna till det startar våren 2023.

Karin Virgin  

Lämna en kommentar

Senaste nytt