Så stöttar du din utmattade kollega

Att närma sig en kollega som visar sådana tecken kan känns svårt. Här ger psykologen Susanne Ellbin några råd. Fotot: Getty Images.

Du har lagt märke till att din kollega har förändrats. Den tidigare samarbetsvilliga jobbarkompisen med gott humör verkar stressad och irriterad. Det har dessutom börjat påverka kollegorna. Här får du råd hur du kan stötta på bästa sätt.

Tecknen på att en person är på väg att drabbas av utmattningssyndrom kan vara olika. Det är vanligt att den drabbade visar irritation, har ett högt tempo och har svårt att koppla av. Det kan också märkas att personen sitter kvar längre om kvällarna. Trötthet på grund av sömnproblem är ett annat symtom som kan märkas av kollegorna.

– En person som ser väldigt trött ut men samtidigt är uppvarvad är ett ganska typiskt tecken. Andra blir mer nedstämda eller ångestfyllda. Men irritabilitet är mycket vanligt. Det säger Susanne Ellbin, psykolog på Institutet för Stressmedicin.

Närma dig med ödmjukhet

Att närma sig en kollega som visar sådana tecken kan kännas svårt. En person som är i inne i en stresspiral är redan pressad och kan uppfatta ett uppmärksammande som en konfrontation eller som kritik.

– Du som kollega bör gå försiktigt fram. Förbered dig på att kollegan kan reagera stingsligt, det är en vanlig reaktion. Är vi under stress är försvar den normala responsen. Och var noga med att det inte blir ett angrepp utan närma dig ödmjukt. Men jag tycker inte du ska backa. I ett arbetslag är man varandras arbetsmiljö och det smittar om någon sprider irritation, säger Susanne Ellbin.

Jag-budskap, det vill säga att framföra det man vill säga utifrån sin egen uppfattning (”Jag ser att du verkar ha mycket just nu…”) i kombination med hur det påverkar, är en bra utgångspunkt för att ta upp saken med kollegan du oroar dig för. I nästa steg är rådet att prata med chefen. Är en person under stress är troligen fler det.

– Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsbördan är rimlig och att den som utför arbetsuppgiften har tillräcklig kompetens att göra det. Blir kraven för höga är det stressande. Sedan kan det också handla om privata saker. Men kriser händer oss alla och arbetsgivaren behöver stötta i det.

Gå vidare om chefen inte lyssnar

Om du har tagit upp bekymret med din stressade kollega och/eller chefen, men upplever att inget händer, kan du vända dig till facket, HR eller företagshälsovården.

– Man får följa den hierarkiska ordningen och tar inte chefen sitt ansvar får man gå vidare. Företagshälsovården har ofta ett fritt samtal som man kan använda för att bolla en sådan sak. Det är viktigt att inte fastna i en organisation där samarbetet inte fungerar, risken är att fler blir sjuka.

För att inte köra över den stressade kollegan tycker Susanne Ellbin att man ska kommunicera tydligt hur man tänker göra.

Om man har försökt och ser att inget händer, då får man nog säga att nu påverkar detta arbetssituationen och då kommer jag ta det vidare med chefen.

När stress blir utmattning

Stress är ett naturligt tillstånd men utmattningssyndrom är en funktionsnedsättande och klinisk diagnos där kriterierna är att stressens symtom ska ha hållit i sig under en längre tid och som gett symtom som gör att man inte längre fungerar på jobbet eller privat.

I utmattningens akuta fas är det nödvändigt att begränsa kraven och många gånger sjukskrivs den som drabbas helt eller delvis under en period. Under den akuta fasen kan kollegor stötta genom att skicka en hälsning (och kanske en blomma) med budskapet om att ”vi tänker på dig och hoppas du blir bättre snart”.
– Tala om att ni finns där, men lämna också den sjuka i fred. Många vill inte ha så mycket kontakt under den akuta fasen. Ställ inga frågor om när den sjuka kommer tillbaka, det blir bara stressande. Men visa gärna omtanke.

Visa att du bryr dig

När den utmattade börjar jobba igen börjar man ofta i lugn takt, kanske på 25 procent, och med anpassningar. Här behöver chefen vara tydlig med att personen som kommer tillbaka behöver få komma på banan i lagom takt.

– Chefen behöver göra det tydligt vad personen kommer kunna göra. Ju större öppenhet desto bättre. Du som kollega kan ställa frågan om hur du kan stötta. Visa att du bryr dig.

Det är arbetsgivarens ansvar att göra anpassningar för den som kommer tillbaka efter en utmattning och att kommunicera det så att arbetskamraterna vet.

– Man kan inte som chef säga att ”du gör så mycket du vill och sen kan du släppa resten”. Det funkar inte, utan det behövs tydliga avgränsningar. Du som kollega ska inte behöva gå in och ta över arbetsuppgifter. Ditt stöd som kollega är att visa vanlig omtanke.

Utse en stödperson eller gränsvakt

Ett tips för kollegor till en utmattad person är att i arbetsgruppen utse en stödperson. Den här kollegan får i uppgift att hjälpa den som kommit tillbaka från sjukskrivningen att hålla på gränserna.

– Den kan till exempel säga till kollegan som jobbar deltid att ”nu har du jobbat dina timmar och det är dags att gå hem” eller som uppmanar till att ta pauser och raster.  Det kan behövas någon som hjälper till att sätta gränser.

Råd till dig som vill stötta en utmattad kollega

Socialt stöd gör stor skillnad i belastande, stressande och traumatiska situationer. Den som ger stöd känner sig betydelsefull och den som får stöd känner sig sedd. Dan Hasson, forskare vid Karolinska institutet och Mayo Clinic, delar i sin bok Faktastiskt: Rätt strategier för HR och ledare (Natur & Kultur, 2019) råd om hur man ger stöd på rätt sätt.

Ge kontinuerligt stöd. Hör av dig med jämna mellanrum, om så bara med budskapet att ”jag/vi tänker på dig”. Många som drabbas av kriser upplever att de får bra med stöd i början men att de sedan glöms bort.

Var tydlig. Hjärnan föredrar förutsägbarhet och stressas av att inte veta vad som ska hända i framtiden. Därför är det bra att meddela om och när du har tänkt höra av dig eller komma förbi. Var så specifik du kan: ”Jag ringer dig klockan 15 imorgon.”

Utgå från kollegans behov. Behåll fokus på den andra och hans eller hennes känslor. Överför inte dina egna negativa känslor och erfarenheter på den andra. Du kan visa konstruktiv medkänsla, men låt det inte spilla över i destruktivt medlidande. 

Visa hänsyn och avbryt inte. En bra tumregel är att tänka ut på förhand hur du själv hade velat bli bemött i en liknande situation. Enklaste sättet att bekräfta någon är att spegla och matcha språk och kroppsspråket hos den du lyssnar på. Ha ögonkontakt, men våga vara tyst och vänta in den andra.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar