Vissa orosmoln på arbetsmarknaden för ingenjörer 2023

Av 16 stora ingenjörsarbetsgivare svarar 13 att de planerar att anställa lika många eller fler ingenjörer i år jämfört med förra året. Ericsson kommer  rekrytera färre och Volvo AB planerar att anställa knappt hälften så många ingenjörer i år jämfört med förra året.

Hur stort blir suget efter ingenjörer 2023? Flera företag och myndigheter pratar om större rekryteringsbehov men det kommer också rapporterar om minskad orderingång.

Ingenjören har fångat upp några signaler på hur arbetsmarknaden kan förändras det kommande året.

Vi frågade 20 stora ingenjörsarbetsgivare om deras rekryteringsbehov av ingenjörer under 2023. (Se tabell längre ner).16 arbetsgivare har svarat och det är få som ser att behovet av ingenjörer kommer att vara mindre i år än 2022.

Nio arbetsgivare svarar att de planerar att rekrytera lika många ingenjörer i år som 2022 och fyra arbetsgivare (Svenska Kraftnät, LKAB, Hitachi Energy och Trafikverket) bedömer att de behöver anställa fler ingenjörer i år.

Volvo AB anställer hälften mot 2022

Bara tre företag, Ericsson, Skanska och Volvo AB, svarar att de kommer rekrytera färre. Ericsson uppger inget antal men i en motsvarande undersökning som Ingenjören gjorde inför 2022 (med färre arbetsgivare) planerade Ericsson rekrytera 1 000 ingenjörer.

Volvo AB svarade för ett år sedan att man räknade med att rekrytera 1 000 ingenjörer 2022. Under 2023 planerar företaget anställa 450 ingenjörer, alltså knappt hälften så många.

I undersökningen inför 2022 deltog 30 arbetsgivare. Ingen av dem svarade att de skulle  rekrytera färre ingenjörer än året innan. 21 arbetsgivare planerade att rekrytera fler och nio  planerade att rekrytera lika många som året innan.

Sammanfattningsvis kan årets undersökning tyda på en något svagare efterfrågan på ingenjörer under det kommande året än under 2022. Att två storföretag: Ericsson och Volvo AB kommer anställa färre ingenjörer är orosmoln på himlen.

Små förändringar

Ett annat sätt att mäta arbetsmarknadsläget är att fråga ingenjörerna själva hur de bedömer möjligheterna att byta jobb. I februari 2022 ställde Sveriges Ingenjörer en fråga till en medlemspanel (drygt 1 000 svarade): Upplever du att det i dagsläget finns möjligheter för dig att hitta jobb hos en annan arbetsgivare till en högre lön än du har nu?

Samma fråga ställde förbundet i november 2022. Skillnaden mellan de två mätningarna visar en svag försämring. I februari bedömde 66 procent av medlemmarna att de hade goda eller mycket goda möjligheter att hitta ett jobb med högre lön hos en annan arbetsgivare. I novembermätningen gav 65 procent samma svar, men andelen som svarade att chansen var mycket god hade minskat från 26 till 18 procent.

– Novembermätningen visar att även om det finns företag som väntas minska personalstyrkan är arbetsmarknaden fortfarande stark för ingenjörer, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Hälften tror på fler rekryteringar

I november frågade Sveriges Ingenjörer medlemspanelen om de trodde att andelen ingenjörer och andra akademiker skulle öka eller minska på just deras arbetsplats.

Mer än varannan, 54 procent, svarade att de räknar med att antalet ingenjörer ska öka på deras arbetsplats under det närmsta året, medan endast 9 procent tror på en minskning.

Ingenjören har fått svar från 16 arbetsgivare från olika branscher om hur de bedömer rekryteringsbehovet av ingenjörer under 2023. 

Arbetsgivare Behov anställa 2023 Jämfört med 2022 Inriktning/roller
ABB Cirka 200 Lika många. Utv. av hårdvara, mjukvara. Automation och elektro.
Astra Zeneca Drygt 100 Lika många. IT, teknisk fysik/matematik, kemi m fl.
Axis Communications Cirka 450 Lika många. Mjukvaru- och hårdvaruutveckling.
Boliden Cirka 50 Lika många. Bergsingenjörer, IT, automation m fl.
Combitech Cirka 400 Lika många. Datateknik, industriell produktion, elektroteknik m fl.
Ericsson Ingen uppgift Färre. Teknisk fysik, matematik, datavetenskap, elektro, IT m fl.
FMV Cirka 200 Lika många. Maskinteknik, elektroteknik.
FOI Cirka 80 Lika många. IT/mjukvaruutveckling.
Hitachi Energy Cirka 1000 Fler. Elektroteknik, Teknisk fysik, datateknik m fl.
LKAB Cirka 30 (men hinner troligen inte under 2023) Något fler. Process, automation, underhållsingenjörer, bergsingenjörer.
Skanska Ett 80-tal Uppskattningsvis något färre. Byggproduktion, väg- och anläggning.
Sigma Technology Fler än 200 Lika många. Utvecklare mjukvara, apputveckling och Embedded, Computer Science och Data analytics.
Sweco Drygt 1 000 Lika många. Uppdragsledare, projektledare, teknikansvariga.
Svenska Kraftnät Cirka 300 Fler. El/energi, systemutveckling, teknisk fysik.
Trafikverket Cirka 750 – 1000. Något fler. Väg- och järnvägsområdet. Tekniska specialister och IT-ingenjörer.
Volvo AB Cirka 450. Färre Software & Electronics, Mechatronics, Cyber security och Electromobility.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag trodde inte på högkänslighet, nu vill jag hjälpa andra”

”Jag trodde inte på högkänslighet, nu vill jag hjälpa andra”

Efter kraschen, på toppen av karriären, låg ingenjören Kristoffer Ejebro i fosterställning i pojkrummet hos sina föräldrar. Först när förstod att han var högkänslig hittade han nycklarna till ett bra liv.
Fler artiklar