Sök orsaker till stressen – sex faktorer att ha koll på

Om arbetsuppgifterna är svåra och tempot högt klarar man efter jobbet inte av att styra uppmärksamheten bort från jobbet. Istället uppstår grubblande, som i sin tur leder till mental trötthet. Foto: Getty Images.

Stress från att tvingas pressa sig när man är trött. Stress av höga krav. Stress av att bli avbruten i arbetet. Oavsett vad som utlöser stress är effekterna desamma. De påverkar hur vi fungerar intellektuellt och därför behöver din chef hjälpa dig hitta orsakerna och åtgärda dem.

Börjar du träna kondition eller styrka regelbundet märker du ganska snabbt resultat. En ökad dos av träning ger ökade fysiska resurser. Belastning av stress fungerar på motsatt sätt.

Kerstin Wentz, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

– Det går inte att vänja sig vid stress. I stället för att få en träningseffekt från belastningen så blir vi mer sårbara för stress, säger Kerstin Wentz, filosofie doktor och överpsykolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Där träffar hon patienter som har blivit sjuka av stress. Samtidigt forskar och undervisar hon om mental belastning, återhämtning och psykosocial arbetsmiljö.

Hon är också författare till den nyutgivna boken Stressens effekter på individens resurser – om vitalitet, integritet och återhämtningsförmåga. Målgruppen är i första hand studenter i psykologi eller som läser arbetsvetenskap. Men också HR-personal, företagshälsovård och de som vill lära sig mer om stress.

Grubblar du på jobbet efter jobbet?

I arbetslivet finns stress inom de flesta yrken, men faktorerna som utlöser stressen är delvis olika. För ingenjörer och andra tjänstemän orsakas stress och därmed trötthet ofta av höga mängdkrav och hög arbetstakt.

Kerstin Wentz forskargrupp genomförde för något år sedan en studie på fyra olika yrkesgrupper, en av dem var ingenjörer.

Den visade att de mest uttröttande stressfaktorerna var svårigheten att släppa tankarna på jobbet efter arbetstid och att man hade för mycket att göra.

I boken ägnar Kerstin Wentz ett helt kapitel åt forskningsresultat om grubblande på jobbet efter jobbet. Forskning visar nämligen att för personer med hög utbildningsnivå kan problemlösande funderingar på fritiden i vissa fall kan ge en känsla av tillfredsställelse. När man löser problemen kan man också släppa tankarna på jobbet.

I studien kunde forskarna se att den här gruppen, jämfört med andra grupper, drabbades mindre av sömnsvårigheter och utmattningssymptom.

Men för de flesta leder en stor mängd arbetskrav, och oron för att komma efter med arbetsuppgifterna till en kraftig styrning av uppmärksamheten. Detta tröttar ut själva styrningsfunktionen.

– Om arbetsuppgifterna är svåra och tempot högt klarar man efter jobbet inte av att styra uppmärksamheten bort från jobbet. Istället uppstår grubblande, som i sin tur leder till mental trötthet.

Och om grubblandet leder till sömnsvårigheter uppstår en negativ spiral. Man kan känna sig väldigt trött efter jobbet men ändå sova dåligt. Det beror på att trötthet ger stress, och samtidigt minskar återhämtningsförmågan.

Stress minskar prestation och engagemang

En faktor som har en tydlig skyddande effekt mot stress är det som forskarna kallar för pausautonomi. Det handlar om att kunna ta pauser under arbetsdagen, när man känner att man behöver det.

– Behöver man ta pauser men inte gör det kan det blir svårt att göra kvalificerade uppgifter under de sista timmarna av arbetsdagen. Ett hälsoklimat, det, vill säga ett tillåtande klimat på arbetsplatsen där pauser är självklara, är viktig för återhämtningen, säger Kerstin Wentz.

I studier har forskare kunnat se att stress minskar prestation och engagemang och ökar oro och pessimism. Motsatsen är glädje och förnöjelse och de här två tillstånden påverkar hur vi fungerar intellektuellt.

– Det finns en forskningsmässigt framtagen modell som heter Broaden and Build som sammanfattar hur hjärnan hos den som känner glädje vidgar perspektiven, underlättar att gå utöver det givna, ser strukturer eller mönster och hittar nya lösningar. Det är sannolikt en viktig egenskap för ingenjörer.

Sök orsaker till stressen

Kerstin Wentz väljer ut sex arbetsmiljöförhållanden som är viktiga att granska när ingenjörer och andra akademiker upplever en hög nivå av stress i arbetet.

  1. Kraven i arbetssituationen behöver vara balanserade eller lagom. Man ska kunna gå hem från jobbet och känna sig nöjd med sin insats.
  2. Individen behöver kunna växla mellan svårare och lättare uppgifter för att avlasta hjärnan under delar av dagen.
  3. Undvik att för många illegitima arbetsuppgifter. Du behöver ha uppgifter som motsvarar din utbildning och som du kan utvecklas med. För mycket uppgifter som inte hör till yrket kan leda till utmattning.
  4. Din arbetsgivare behöver ge dig förutsättningar att utföra ditt arbete med hög kvalitet. Känslan att vara nöjd med resultatet gynnar tillfredsställelse och långtidsfriskhet.
  5. Arbetsplatsen måste präglas av organisatorisk rättvisa. Alla medarbetare behöver bli bemötta med respekt, kunna lita på att ledningen fattar rimliga beslut (även om man inte gillar dem). Befordringsmöjligheter och en rättvis lön är också viktigt.
  6. Du måste få möjlighet att ta pauser under arbetsdagen, när du känner ett behov av det.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Satsning på chefer och mer tydlighet om övertid i kommuner och regioner

Nu finns ett nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner. Två viktiga förbättringar är en satsning på chefernas arbetsmiljö och krav på samtal om kompensation när övertidsersättning förhandlas bort.
Fler artiklar