Välj din chef – så synar du ledarskapet när du byter jobb

En bra chef och en bra arbetsmiljö är bland det viktigaste för hur du kommer trivas.. Därför är det viktigt att du synar ledarskapet innan du tackar ja till ett jobberbjudande. Illustration: Getty Images

Din chef spelar stor roll – för dina prestationer, din utveckling och ditt mående. Därför bör du välja nästa chef med omsorg. Så här kan du gå till väga för att ta referenser på chefen.

Att lämna referenser till arbetsgivaren är ett vanligt inslag i rekryteringsprocesser. Det är inte lika vanligt att be den blivande chefen om referenser. Men det börjar bli mer förekommande. Ivana Boban Jagodic, HR-expert och ledamot i Professionsföreningen för personalvetare, välkomnar en utveckling där rekrytering ses som en god match mellan två parter.

– Det borde inte vara några konstigheter att ta referenser på chefen. En bra chef och en bra arbetsmiljö är bland det viktigaste för hur du kommer trivas. Studier visar att det prioriteras över en högre lön, säger hon.

Lyssna in signaler om ledarskap och arbetsmiljö

Under rekryteringsprocessens gång bör du som arbetssökande lyssna in signaler, både uttalade och outsagda, som ger en bild av vad det är för slags organisation, arbetsmiljö och ledarskap som erbjuds. Ofta lyfter arbetsgivaren helst fram det positiva och det är lätt att vara så glad för att ha kommit långt i en anställningsprocess att man väljer att blunda för saker som skaver.

Be att få prata med någon som vet

Kring sådant du uppfattar som varningsflaggor kan det vara värt att stanna upp och höra sig för mer, av någon som vet hur det faktiskt är att arbeta för chefen. Gå in med öppna frågor och glöm inte att ställa följdfrågor på de svar du får.

Jonas Mauritzon. TRR

– Be om att få prata med någon som arbetar för chefen idag och se informationen du får av den personen som ett diskussionsunderlag för att förstå ledarskapet bättre. Det klingar bättre än att du ber att få ta referens på chefen. Det viktiga som arbetssökande är att ta reda på vad du mår bra av och är ute efter, säger Jonas Mauritzson som är specialist inom jobbsökning på omställningsorganisationen TRR.

Vänta tills arbetsgivaren ber dig om referenser

I bästa fall har arbetsgivaren redan chefsreferenser som en del av rekryteringsprocessen, men eftersom det inte är så vanligt så kan du ställa frågan själv. Här gäller det att ställa frågorna om ledarskapet på ett smart sätt och om att läsa in hur frågorna landar. Svaret i sig kan också säga en hel del om hur moget ledarskapet är. Ivana Boban Jagodic har varit med om chefer och rekryterare som blivit ställda av frågan.

Jonas Mauritzson nämner en chef som tyckte frågan om chefsreferenser från den arbetssökande var så pass bra att han bestämde sig för att införa det i sina framtida rekryteringar.

Gå aldrig bakvägen för att samla information

Att gå bakvägen för att få referenser på chefen, till exempel via någon du är bekant med på företaget, är oftast ingen bra idé, menar experterna. Dels är det oschysst, du vill förmodligen inte att din blivande chef ber andra om referenser än de du angivit. Dels kan det vara svårt att tolka informationen rätt, eftersom du inte kan veta hur personens och chefens relation och historik ser ut.

Glöm inte facket

Förutom de referenspersoner som chefen kan ge dig, kan den lokala fackklubben vara en bra samtalspart för att förhöra dig om läget hos arbetsgivaren.

– Om det är en större arbetsplats är det inte säkert att de har så mycket vetskap om chefens direkta ledarskap. Då kan en gruppintervju med några av teamets nyckelpersoner vara ett bra tillfälle att ställa frågor om ledarskapet, säger Ivana Boban Jagodic.

Referensfrågorna du bör ställa

Öppna och beteendefokuserade frågor är bra och glöm för all del inte följdfrågorna: Okej, vad betyder de här egenskaperna eller beteendena i praktiken? Hur visar de sig och hur upplever du dem? Kom ihåg att alla svar du får inte är sanningen utan subjektiva tolkningar.

– Be personen beskriva ledarskapet med egna ord. Berätta vad det finns för rutiner och mötesstruktur? Hur ofta brukar ni träffas? Hur ser kommunikationsvägarna ut mellan medarbetare och chef, föreslår Jonas Mauritzson.

– Fråga om hur tillgängligheten hos chefen ser ut? Är han eller hon med i vardagen och på vilket sätt? Görs det aktiviteter i arbetsgruppen och vilken slags coachning ger chefen, säger Ivana Boban Jagodic.

Andra viktiga frågor att ställa är om sjukfrånvaro och personalomsättning i arbetsgruppen.

– Hur många har jobbat länge och hur många har slutat på sistone? Slutar det många på kort tid kan det vara en varningsflagga, säger Ivana Boban Jagodic.

Lägg grunden till ett gott samarbete

Rätt gjorda kan chefsreferenser lägga grunden till bra diskussioner, menar Jonas Mauritzson.

– Då kan ni komma in på ett fruktbart samtal om hur du vill ledas och hur du vill bli bemött för att kunna prestera på bästa sätt.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

När allt fler tar hjälp av AI för att formulera sitt personliga brev blir de också mindre intressanta i urvalsprocessen. Här är några saker du som jobbsökare bör tänka på.
Fler artiklar