50 procent högre lön på andra sidan sundet

En hel del ingenjörer från Sverige, framför allt från Skåne, har valt att jobba i Danmark. I genomsnitt är lönerna för ingenjörer 50 procent högre på andra sidan sundet. Foto: Getty Images.

Höga löner, den svaga svenska kronan och en het arbetsmarknad gör att fler svenska ingenjörer söker jobb i Danmark. Och möjligheten till distansarbete underlättar beslutet. Men det gäller bara att ha koll på villkoren. Ibland kan lönen se bättre ut än vad den är. 

Efter en dipp under pandemin ökar nu pendlingen över Öresund igen. Enligt Öresundsinstitutet har antalet svenska medborgare som pendlar ökat med 14-17 procent sedan 2022. För ingenjörer är en av orsakerna en blomstrande arbetsmarknad. Med en låg arbetslöshet finns det just nu en enorm efterfrågan på ingenjörer.

– I Danmark behöver vi alla duktiga ingenjörer vi kan få, säger Lena Kjær, HR-chef på Ramboll. Just nu pågår det en diskussion här i Danmark om hur våra politiker kan göra Danmark mer attraktivt och tillgängligt för utländsk arbetskraft. Kan det till exempel göras skattelättnader?

Lena Kjaer, HR-chef på Ramboll i Danmark.

Just nu är det dessutom extra lockande för svenska ingenjörer att söka jobb i Danmark eftersom den svaga svenska kronan gör de redan höga lönerna ännu högre.

– Det kan handla om 50 procent högre lön på andra sidan sundet, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. Framför allt inom läkemedelsbranschen. För kemiingenjörer i Skåne är till exempel det gigantiska företaget Novo Nordisk en stor arbetsgivare.

Enligt en rapport från Öresundsinstitutet från 2022 räknade man med 4 000 nya arbetstillfällen inom life science de kommande åren. Det var dessutom innan Novo Nordisk offentliggjorde sin investering på 66 miljarder kronor i deras fabrik i Kalundborg på västra Själland.

Elin Larsem, HR-chef Novonordisk.

– Det finns en brist på ingenjörer som gör det väldigt svårt för oss att hitta rätt kompetens, säger Elin Larsen, HR-chef på Novo Nordisk.

– Det börjar helt enkelt ta slut på ingenjörer som vi kan rekrytera, och om du frågar andra företag tycker de nog att vi tar alla på arbetsmarknaden. Vi har till och med fått skapa regler som gör att man inte får byta jobb internt för ofta eftersom det nästan blir en kamp inom företaget då.

Men det är inte bara läkemedelsbranschen som behöver rekrytera. Ingenjörer inom till exempel industriell ekonomi och IT är också eftertraktade. På Ramboll i Danmark har man till och med som mål att anställa fler icke-danskar än danskar för att bredda kompetensen och öka mångfalden. Sedan 2021 har andelen ökat från 12 till 18 procent. Målet är 20 procent år 2025.

– Större mångfald i arbetsstyrkan gynnar oss och vi måste helt enkelt titta utanför gränserna för att hitta rätt kompetens, bland annat från Sverige, säger Lena Kjær på Ramboll. Ju mer olika vi är desto fler perspektiv och innovativa lösningar blir det.

Skatteregler begränsar distansarbete

Men pendling kan vara tidskrävande även om avståndet är kort. Det har varit många tågstopp de senaste åren och Öresundsbron kan vara en rejäl flaskhals. En anledning till att många svenskar ändå väljer att jobba i Danmark är möjligheten till distansarbete. Under pandemin upptäckte många företag fördelarna, och har sedan dess fortsatt med det.

Johan Wessman, vd på Öresundsinstitutet.

– Att antalet svenska medborgare som pendlar till Danmark har ökat medan antalet pendlarresor till Danmark har minskat sedan innan pandemin är ett tecken på det, säger Johan Wessman, vd på Öresundsinstitutet.

Men möjligheten till distansarbete för anställda som är bosatta i andra länder än Danmark är nästan alltid begränsad till 50 procent. Man måste nämligen vara på plats minst halva tiden under en tremånadersperiod för att betala dansk skatt. Annars blir det administrativt mycket krångligare för företagen. Ofta vill också företagen att gränspendlarna ska känna sig som en del av teamet.

– Både företagsledningen och våra anställda valde den modellen efter pandemin, säger Lena Kjær på Ramboll.

– De anställda får flexibilitet och bättre möjlighet att få ihop livspusslet med familj och arbete, samtidigt som de känner en tillhörighet till företaget. De träffas på kontoret, utbyter kunskap vid kaffeautomaten och ordnar sociala aktiviteter. Det är mycket som går förlorat om man bara är på kontoret två dagar i månaden.

Pendlar varje dag

Just den aspekten var viktig för civilingenjören Pontus Brynk när han tog jobbet som broingenjör på Ramboll i Danmark i oktober 2022.

Pontus Brynk

– Att kunna prata med kollegor på plats värderar jag väldigt hög, säger han. Särskilt i mitt yrke där det är lätt att missförstå och man behöver kunna rita och förklara mycket.

Pontus Brynk tog examen på väg och vattenbyggnadsprogrammet på Lunds tekniska högskola 2022. Och som relativt ny har han faktiskt valt att jobba 100 procent på plats.

– Jag behöver ha erfarna människor omkring mig nu i början. Det fanns alternativ i Sverige också, men det här jobbet i Danmark var mitt förstahandsval, baserat både på min uppfattning om företaget och möjligheten till personlig utveckling. Hade jag varit mer senior hade jag kanske valt att jobba mer på distans men just nu trivs jag med det här. Jag vill också kunna stänga av jobbet när jag är hemma.

Men de goda pendlingsförhållandena var också avgörande.

– Ramboll ligger i Ørestad, vilket gör att jag har en timme från dörr till dörr. Att åka in till centrum och kanske byta till metro hade inte varit lika lockande.

Högre skatt och sämre föräldrapenning

Är man intresserad av att arbeta i Danmark är det viktigt att sätta sig in i alla regler. En hög lön lockar förstås, men det kan se bättre ut än vad det är.

– Det gäller att förstå villkoren som gäller innan man blir för nöjd med lönen, säger Elin Larsen på Novo Nordisk. Skatten är högre och pensionssystemet lite krångligare än i Sverige.

Enligt henne är svenskar också vana vid ett starkare skyddssystem.

– Sjukförsäkringen i Danmark är nog mer fördelaktig på kort sikt, men inte om man är långtidssjukskriven. Och föräldraledigheten är klart sämre. Även om vissa företag går in och fyller ut föräldrapenningen kan du inte vara föräldraledig lika länge som i Sverige.

Allt detta, och osäkerheten med valutasvängningar, gör att Pontus Brynk ser lönen mer som en bonus.

– Jag valde det här jobbet främst för möjligheterna till personlig utveckling. Mitt krav var bara att inte tjäna mindre än jag hade gjort i Sverige.

Hur mycket skiljer lönen för civilingenjörer i Skåne och Danmark?

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Hur mycket skiljer lönen mellan ingenjörer som är chefer och de som inte är det? Mellan storstäder och övriga landet, privat och offentlig sektor och mellan civil- och högskoleingenjörer? Det får du svar på här. 
Fler artiklar