Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemMagasinetExtramaterialFrågorna till Ingenjörsspelet

Frågorna till Ingenjörsspelet

Ingenjörsspelet bifogades i nummer 5 2011.

Använd frågorna i tur och ordning. Händelserna tar du på orangegula prickar, allmäna frågor på röda prickar och de fackliga frågorna på lila prickar. Spelplanen bifogades i nummer 5 2011. Frågorna återfinns också på sidan 94 i magasinet.

 

Händelser

1. Du skriver på en avtalsturlista utan att fråga förbundet centralt om råd. Stå över ett kast.

2. Utebliven kompetensutveckling gör att du hamnar på avtalsturlistan när företaget drar ned. Ställ dig på steget bakom siste man.

3. Du hamnar i samma bastu som chefens ex-man och får reda på företagshemligheter. Gå två steg fram.

4. Du avslöjar att din chefs doktorshatt är köpt på nätet. Byt plats med den som leder spelet.

5. Företaget går i konkurs. Alla tar ett steg bakåt utom de som är med i facket och har inkomstförsäkring.

6. Du blir antagen till en kurs som höjer din kompetens. Ställ dig på rutan framför den som leder. Om du leder, gå fem steg framåt.

7. Årets löneförhandlingar är klara. Du har övertygat chefen och fått en bra höjning. Gå fem steg framåt.

8. Projektet du leder haltar. Du måste ha ett projektmöte och styra upp arbetet. Stå över ett slag.

9. Som ny chef på en problemavdelning låter du medarbetarna byta arbetsuppgifter. Allt fungerar plötsligt bra. Alla får gå ett steg framåt men du får gå två!

10. Du förhandlar bort din övertid precis innan företaget tar hem ett högteknologiskt miljardkontrakt. Stå över ett kast.

11. För stort övertidsuttag gör att du somnar under klubbens löneförhandlingar med arbetsgivaren. Stå över ett kast.

12. Tankeläsaren som du har utvecklat på övertid ger dig framgång i de lokala löneförhandlingarna. Gå två steg framåt.

 

Fackliga genvägen

1. När blir det inrangeringsförhandlingar?

a) Vid fusioner mellan olika kollektivavtal

b) När Banverket drar ned

c) Om ett avtalsområde byter namn

 

2. Ungefär hur stor del av pensionen utgörs av ITP2 för de flesta ingenjörer?

a) Under 10 procent

b) Cirka 40 procent

c) Cirka 65 procent

 

3. Vilket år kom Saltsjöbadsavtalet?

a) 1938

b) 1921

c) 1972

 

4. Hur många förbund ingår i PTK?

a) 15 st

b) 19 st

c) 26 st

 

5. Konsultföretaget Irrationella Ingenjörer AB har nio anställda, men har problem med att sälja in nya uppdrag och måste säga upp fem medarbetare. Hur många får man undanta från turordningsreglerna, enligt Las?

a) 2

b) 5

c) Så små företag behöver inte använda Las

 

6. Den 1 januari 2009 slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en enda Diskrimineringslag. Samtidigt infördes två nya diskrimineringsgrunder. Vilka?

a) Ålder och kön

b) Etnicitet och ålder

c) Ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck.

 

7. I vilken lagparagraf står det att de som får behålla jobbet vid en neddragning måste ha tillräckliga kvalifikationer?

a) Semesterlagen § 4

b) Lagen om neddragningar § 20

c) Lagen om anställningsskydd § 22

 

8. Företaget vill flytta en del av verksamheten utomlands och säga upp etthundra tjänster i Sverige. Vad krävs för att arbetsgivaren ska få göra en avtalsturlista?

a) Att det finns över tio anställda

b) Att det finns kollektivavtal

c) Att alla anställda går med på det

 

9. Kollegerna Kalle, Lisa och Anna ansöker alla tre om sex månaders ledighet. Kalle ska studera, Anna har fått en provanställning hos en annan arbetsgivare och Lisa vill starta eget företag. Vem kan inte vara säker på att få ledigt?

a) Kalle

b) Lisa

c) Anna

 

10. Vad är skillnaden mellan ett avtal med stupstock och ett sifferlöst avtal?

 

11. Om din resa till Japan inte sammanfaller med vanlig arbetstid, får du restidsersättning då? Om du inte vet gå tre steg bakåt.

a) Ja, om du reser på en helg

b) Ja, om ditt restidsavtal säger så.

c) Ja, om du är över 65.

 

12. Saco, TCO och LO har ett gemensamt kontor för att jobba med fackliga frågor på Europanivå. I Vilken stad?

a) Haag

b) Luxemburg

c) Bryssel

 

13. Som medlem i Sveriges Ingenjörer har du en inkomstförsäkring som garanterar dig 80 procent av din inkomst. I hur många dagar kan du få ersättning?

a) 60 dagar

b) 100 dagar

c) 120 dagar

 

14. Amanda och Andreas är kursare från Chalmers. De började jobba på samma företag samtidigt och har likvärdiga arbetsuppgifter men Amanda tjänar 1000 kronor mindre. Det bryter mot en svensk lag. Vad heter lagen?

a) Anställningslagen

b) Föräldralagen

c) Diskrimineringslagen

 

15. Vad heter den lag som chefen bryter mot om han kräver att du ska vara tillgänglig under din semester?

a) Semesterlagen

b) Arbetstidslagen

c) Jämställdhetslagen

 

16. Som skyddsombud upplever du att stressen är ett hot mot arbetsmiljön. Du har talat med arbetsgivaren flera gånger men det blir bara värre. Vart ska du vända dig med en anmälan?

a) Arbetarskyddsstyrelsen

b) Arbetsmiljöverket

c) Byggettan

 

17. Hur många anställda ska ett företag ha totalt inom EU för att behöva ett European Works Council?

a) 50

b) 200

c) 1000

 

18. Hur ofta måste företagen enligt Diskrimineringslagen göra lönekartläggningar?

a) Varje år

b) Vartannat år

c) Vart tredje år

 

19. Är du som facklig företrädare i bolagsstyrelsen lika juridiskt ansvarig som övriga ledamöter?

a) Bara vid majoritetsbeslut

b) Ja

c) Inte vid beslut om neddragningar

 

20. Medan du är pappaledig gör företaget en omorganisation och din tjänst försvinner. Blir du arbetslös?

a) Ja

b) Nej

c) Ja, om du har varit borta i över sex månader

 

21. 65-årsdagen närmar sig men du vill gärna jobba vidare. Vad gäller?

a) Vill du så får du

b) Bara om arbetsgivaren vill ha kvar dig

c) Du får jobba vidare om du har varit anställd i minst tio år

 

Allmäna frågor

1. Kabi Vitrum började på 1970-talet att tillverka och saluföra ett av världens första läkemedel som tillverkats med genteknik. Vad var det?

a) Blodsförtunnande medel

b) Tillväxthormon

c) Insulin

 

2. En av de svenska Nobelpristagarna i fysik utmärkte sig tidigt som en uppfinnare av stora mått. När han var 13 år konstruerade han exempelvis en väckarklocka som en kvart innan larmet gick tände ljuset i rummet och satte på kaffepannan. Vem var uppfinnaren?

a) Hannes Alvén

b) Gustaf Dalén

c) Manne Siegbahn

 

3. Vad heter kemiingenjören Dolph Lundgren i förnamn, egentligen?

a) Måns

b) Jens

c) Hans

 

4. Varifrån kommer ordet ingenjör?

a) Motorbyggare

b) Geni

c) Krigsbyggmästare

 

5. Vem sade: ”God vetenskap är att designa något originellt. Gott ingenjörskap är att designa något med så få originaldelar som möjligt”?

a) Bosse Bildoktorn

b) Freeman Dyson, teoretisk fysiker

c) PG Gyllenhammar

 

6. Vindkraft är en viktig energikälla i arbetet med att minska koldioxidutsläppen, men det går åt energi för att bygga vindkraftverk. Hur många gånger mer energi producerar generellt ett vindkraftverk än vad den förbrukar vid tillverkning, uppförande, underhåll och rivning?

a) 8 gånger mer

b) 80 gånger mer

c) 800 gånger mer

 

7. Vilket är Sveriges senaste och därmed yngsta universitet eller högskola?

a) Mittuniversitetet

b) Linnéuniversitetet

c) Högskolan i Jönköping

 

8. Guld utvinns i dag i allt fler gruvor i Sverige. I vilken av dessa gruvor utvinns inte guld?

a) Billingegruvan

b) Svartlidengruvan

c) Björkdalsgruvan

 

9. Du färdas i en farkost som accelererar med 9,82 m/s2, rakt mot de bortersta kända delarna av universum. Efter halva vägen dit börjar farkosten bromsa med 9,82m/s2. Hur lång tid upplever du att det har gått när du kommit fram?

a) 4,5 år

b) 45 år

c) 450 år

 

10. Vilken är världens längsta hängbro, räknat på huvudspannet?

a) Akashi Kaikyo-bron, Japan

b) Stora Bält-bron, Danmark

c) Golden Gate-bron, USA

 

11. År 1901 delades de första Nobelpriserna ut. Vad var prissumman, per pris?

a) 12 107 kronor

b) 93 911 kronor

c) 150 782 kronor

 

12. Hur många primtal under 100 finns det?

a) 21

b) 23

c) 25

 

13. Stora Ensos pappersmaskin PM 12 satte 2009 världsrekord i att tillverka obestruket magasinspapper. Hur mycket papper gjorde den i snitt per minut under ett dygn?

a) 1926 meter

b) 3526 meter

c) 926 meter.

 

14. Hur många högskolepoäng är numer en civilingenjörsexamen?

a) 180

b) 240

c) 300

 

15. Är π ett irrationellt eller ett rationellt tal?

 

16. Vad heter den svenska uppfinnare som 1892 tog patent på skiftnyckeln?

a) Jakob Patric Nilsson

b) Johan Petter Johansson

c) Joacim Peter Andersson

 

17. Hur många skruvar är det i Ölandsbron?

a) Cirka 20 000

b) Cirka 40 000

c) Det är inga skruvar, det är bultar

 

18. Vem ritade Turning Torso?

a) Santiago Calatrava

b) Renzo Piano

c) Norman Foster

 

19. När togs de första spadtagen till Göta Kanal?

a) 1790

b) 1810

c) 1830

 

20. 2011 är det 350 år sedan den svenska mekanikens fader, Christopher Polhem föddes. Var?

a) Åland

b) Öland

c) Gotland

 

21. Ingrid Bruce, ordförande för CF 1985-1989, var projektledare på FMV. För vilket projekt?

a) Luftvärnsroboten Bamse

b) Pansarvagnen Skalman

c) Pansarkryssaren Farmor

 

22. Grundaren av ett stort sökmotorföretag lär i början av sin karriär ha stulit ihop de datorer han behövde. Vem?

a) Sergey Brin

b) Mark Zuckerberg

c) Linus Thorvalds

 

23. Vad heter de solceller som man i princip kan måla på ett underlag?

a) Grätzelceller

b) Spätzlerceller

c) Pretzelceller

 

24. Förra året invigdes ett norskt kraftverk där man utvinner energi från mötet mellan sött och salt vatten. Vad kallas fenomenet som man utnyttjar?

a) Rekyleffekt

b) Osteoporos

c) Osmos

 

25. 1861 bildade studenter på Teknologiska Institutet Sveriges Ingenjörers föregångare Utilitatis Veritatisque Societas, UVS. Vad betyder det?

a) Samfundet för nytta och sanning

b) Samfundet för nytta och glädje

c) Samfundet för supa och slåss

 

26. 2009 fick en kvinna för första gången Polhemspriset, för gröna luren på mobiltelefonen. Vem?

a) Laila Bagge

b) Laila Freivalds

c) Laila Ohlgren

 

27. 1963 gjorde Bertil Aldman en säker uppfinning för bilar. Vilken?

a) Den bakåtvända barnstolen

b) Trepunktsbältet

c) Blinkersystemet ”takgöken”

 

28. 1951 invigdes Sveriges största vattenkraftverk i Stora Luleälven i Lappland. Vad heter det?

a) Harfallet

b) Harsprånget

c) Örsprånget

 

29. Vera Sandberg hette Sveriges första kvinnliga ingenjör. När blev hon det?

a) 1917

b) 1927

c) 1937

 

30. Sveriges första dator invigdes 1953 på KTH. Vad hette den?

a) Besk

b) Mäsk

c) Bäst

 

31. Pär Holmgren fick 2008 Sveriges Ingenjörers miljöpris för sina insatser för att sprida information om klimatförändringar. Han spelar också i ett meteorologiskt band. Vad heter det?

a) Spridda skurar

b) Blixt & Dunder

c) Weather Report

 

32. Vad fick svenskamerikanen Gideon Sundberg patent på 1913?

a) Blixtlåset

b) Skiftnyckeln

c) Propellern

 

33. Vilken känd fysiker förbluffades av von Platens och Munthers kylskåp?

a) Einstein

b) Steven Hawking

c) Nils Bohr

 

34. Vad heter den japanska dansande robot uppkallad efter författaren till novellsamlingen Jag robot?

a) Midori

b) Murakami

c) Asimo

 

35. 2010 års Nobelpristagare i fysik använde en enkel metod för att tillverka grafen från grafit. Vilken?

a) Drog av lager med tejp

b) Vässade materialet med pennvässare

c) Använde osthyvel

 

36. Hur många människor har landstigit på månen?

a) 13

b) 12

c) 10

 

37. Samma person som uppfann första världskrigets stridsgas fick också Nobelpris för konstgödseln som ledde till den gröna revolutionen. Vad hette han?

a) Michael Orange

b) Fritz Haber

c) Nathan Palm

 

38. Vilket är egentligen bäst – Iphone eller Android? Om ni lyckas komma överens får alla gå ett steg framåt.

 

39. En av termodynamikens fyra huvudsatser kan formuleras som ”allt var bättre förr”. Vilken?

a) Den andra

b) Den tredje

c) Den första

 

40. Fenomenet att antalet transistorer som får plats på ett chip växer exponentiellt har ett namn. Vilket?

a) Murphys lag

b) Bohrs lag

c) Moores lag

 

41. Bessemermetoden vad viktig i industrialismens utveckling. Inom vilken industrigren tillämpades den?

a) Stålindustrin

b) Pappersindustrin

c) Kemiindustrin

 

42. 1958 uppfann Rune Elmqvist något som bärs av miljoner människor. Vad?

a) Walkmanbandspelaren

b) Pacemakern

c) Ryggsäcken Kånken

 

43. Vad heter det svenska presentationsprogram som med animerad statistik visar sociala förändringar i världen och som Hans Rosling använder?

a) Gap Minder

b) Map bender

c) Reminder

 

44. Christopher Polhem misslyckades med ett slussbygge i en svensk stad. Vilken?

a) Mellerud

b) Stockholm

c) Trollhättan

 

FACIT

Fackliga genvägen:

1. a

2. c

3. a

4. c

5. a

6. c

7. c

8. b

9. c

10. Svar: Stupstock innebär att det finns en lägstanivå medan det saknas i ett sifferlöst avtal.

11. b

12. c

13. c

14. c

15. a

16. b

17. c

18. c

19. b

20. b

21. a

 

Allmänna frågor:

1. b

2. b

3. c

4. c

5. b

6. b

7. b

8. a

9. b

10. a

11. c

12. c

13. a

14. c

15. irrationellt

16. b

17. a

18. a

19. b

20. c

21. a

22. a

23. a

24. c

25. a

26. c

27. a

28. b

29. a

30. a

31. a

32. a

33. a

34. c

35. a

36. b

37. b

38. –

39. a

40. c

41. a

42. b

43. a

44. c

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Vad är annorlunda med att vara chef i Sverige?

0
Hur upplever chefer från andra länder att det är att vara chef i Sverige? Så här svarar en ledarskapsexpert och fyra utländska ingenjörer som är chefer i Sverige.

Chalmers om livslångt lärande: ”Mycket är fortfarande osäkert”

0
Det nya omställningsstudiestödet ska göra det lättare för yrkesverksamma att bygga på sin kompetens. Men hur redo är högskolorna för detta?

Andreas ansvarar för beräkningarna av Nordens högsta hus

0
Karlatornet i Göteborg blir Nordens högsta byggnad och ska stå klar om två år. Ansvarig för beräkningarna av det komplicerade konstruktionsarbetet är civilingenjören Andreas Lindelöf, 34 år.  

Stressen ökar på Chalmers: ”Det märks att vi är färre”

0
Neddragningarna på Chalmers har fått konsekvenser för medarbetarnas arbetsmiljö. Facket får nu signaler om att arbetsbelastningen ökar och stressnivån blivit högre för de anställda.

Tre ingenjörer: Så tog vi steget till eget

0
Friheten att välja uppdrag att kunna styra över sin tid är två goda skäl att bli egenkonsulter. Ingenjörerna Martin Lindahl, Tommy Oldebäck och Jerker Bergström delar med sig av sina erfarenheter.
Ingenjörsfullmäktige 2022

Lång debatt om kortad arbetstid

1
Hur radikalt ska Sveriges Ingenjörer vara i kraven på kortad arbetstid? På Ingenjörsfullmäktige blev det lång debatt om det, om lön och om matte i skolan.

More information for members in English

0
The annual congress of The Swedish Association of Graduate Engineers has decided to translate more information material for the members into English.
KTH

Färre tog ingenjörsexamen förra året

0
Nästan exakt 500 personer färre tog en ingenjörsexamen under det gångna läsåret jämfört med året före. Ändå var det många: 5 000 fler än i slutet av 1970-talet och 2 000 fler än i mitten av 1990-talet.

”Rejäla fakta när vi ska argumentera för våra löner”

0
Trovärdig statistik är ett av de viktigaste verktygen i den kommande löneförhandlingen. De två Akademikerföreningar som förra året var bäst på att skicka in sina svar var Arriver Software och Ljungby kommun.

Börsras kan påverka pensionen – här är expertens råd

0
Börsen faller, men hur påverkar det egentligen min framtida pension? Läs pensionsekonomens tips på vad du ska ta reda på och hur du bör agera.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Kan jag bli tvingad att ta semester i jul?

1
Kan konsultföretag verkligen tvinga sina medarbetare att ta ut semester till jul? Ombudsmannen reder ut frågan.