ABB prisas för sitt arbete med jämställdhet

ABB:s enhet Motor Starting & Safety i Sverige har tagit emot Industrins jämställdhetspris 2021 för sitt arbete med att öka jämställdheten i verksamheten.

ABB:s enhet Motor Starting & Safety i Sverige har utsetts till vinnare av Industrins jämställdhetspris. ”Vårt arbete visar att det går att förändra, om man verkligen vill” säger Linda Wennberg som är chef för enheten.

För två år sedan lanserade ABB den globala satsningen på att öka andelen kvinnor i företaget. På global basis är målet att ha 25 procent kvinnliga chefer år 2030. I Sverige är målet 40 procent.

Har redan nått målet

Linda Wennberg. Foto Jonas Bilberg

ABB:s enhet Motor Starting & Safety i Sverige fick nyligen ta emot Industrins jämställdhetspris 2021 för sitt arbete med att öka jämställdheten i verksamheten.

Med 41 procent kvinnliga chefer har de redan nått bolagets mål i Sverige. Dessutom har de 50 procent kvinnor i ledningsgruppen och 35 procent kvinnor totalt på enheten.

– Det känns jättekul att vi får den här uppmärksamheten. Det är redan flera som har hört av sig och vill att vi ska komma och berätta om hur vi arbetar, säger Linda Wennberg, chef för ABB:s enhet Motor Starting & Safety i Sverige.

Bli medveten om sina fördomar

Bakom utmärkelsen ligger flera års hårt arbete för att systematiskt för att öka andelen kvinnor i verksamheten. Bland annat har alla chefer gått utbildningen Interrupting Unconscious Bias som handlar om att utforska sina fördomar – att inse att vi alla bär på fördomar och hur de påverkar vårt agerande.

Idag har de 41 procent kvinnliga chefer, 50 procent kvinnor i ledningsgruppen och 35 procent kvinnor totalt på enheten.

– Det handlar mycket om att bli medveten om sina egna fördomar så att man kan agera på ett annat sätt, förklarar Linda Wennberg.

Dessutom jobbar de aktivt i många olika sammanhang för att inspirera och motivera kvinnor att välja tekniska yrken. De tar emot praktikanter från Tekniksprånget, ställer upp som mentorer och medverkar i olika typer av nätverk. Innan pandemin tog de även emot högstadietjejer på studiebesök via Teknikbussen.

– Det handlar om ett långsiktigt arbete att väcka intresset för teknikyrken. Vi vill visa hur roligt och spännande det är att arbeta inom industrin och visa på de möjligheterna, säger Linda Wennberg.

Inte läge att slappna av

Men för att nå företagets jämställdhetsmål har förstås rekryteringen varit en viktig nyckel i arbetet. Det handlar om allt från hur annonserna utformas till att ha ögonen öppna för hur underlaget för rekryteringen ser ut.

ABB jobbar aktivt i många olika sammanhang för att inspirera och motivera kvinnor att välja tekniska yrken.

Om det är få kvinnliga sökande till en tjänst ser de till att få in fler sökande, via nätverk, sociala medier och personliga kontakter.

– Vi har ett tydligt fokus och ser till att hela tiden följa upp vårt arbete. Det är också den stora utmaningen i vårt arbete, att inte slappna av och tänka att vi är klara, säger hon.

Har en inkluderande kultur

Linda Wennberg förklarar att det finns ett starkt stöd för jämställdhetsarbetet, både från ledningen och bland medarbetarna. Forskning visar att en bra mix av både kvinnor och män påverkar allt från arbetsmiljö, trivsel och kreativitet till produktivitet och ekonomiska resultat.

Detta är också något som Linda Wennberg skriver under på.

Industrins jämställdhetspris

Delas ut av Industrirådet och går till industriföretag som har genomfört utvecklande insatser för ökad jämställdhet. 

Industrirådet är en samverkansplattform mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrin. Juryn för priset består av företrädare för dessa organisationer. 

Priset delades ut första gången 2012.

– Det är bra att ha en mix av kvinnor och män, det påverkar både kultur och arbetsmiljö. Vi pratade om det när vi precis fått priset, att vi trivs väldigt bra med varandra. Vi har en inkluderande kultur, den är bra för teamarbetet och bidrar till en innovativ atmosfär, förklarar hon.

Det går att förändra

Även om målet, 40 procent kvinnor i ledande positioner, nu är nått, kan arbetet inte stanna av. Nästa utmaning är att även öka den totala andelen kvinnor i verksamheten.

Genom utmärkelsen har de även fått en hel del uppmärksamhet, både internt och från andra industriföretag som vill att de kommer och delar med sig av sina erfarenheter.

– Vårt arbete visar att det går att förändra, om man verkligen vill. Vi hoppas att det kan inspirera andra att jobba för att få fler kvinnor till industrin, säger Linda Wennberg.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag trodde inte på högkänslighet, nu vill jag hjälpa andra”

”Jag trodde inte på högkänslighet, nu vill jag hjälpa andra”

Efter kraschen, på toppen av karriären, låg ingenjören Kristoffer Ejebro i fosterställning i pojkrummet hos sina föräldrar. Först när förstod att han var högkänslig hittade han nycklarna till ett bra liv.
Fler artiklar