Läste till lärare: ”Jag vill hellre utveckla barn än infrastruktur”

– Det som är bra med utbildningen är att man får börja jobba från dag ett. Det innebär att utbildningen blir väldigt konkret. Jag kan tillämpa det jag lär mig direkt, säger Hamse Jebrir.

Den 20 mars går ansökningstiden ut för ingenjörer som vill vidareutbilda sig till lärare via Teach for Sweden. Två av de som nyligen fått ut sin lärarlegitimation är Hamse Jebrir och Cecilia Eriksson.

Hamse Jebrir läser sista terminen på det tvååriga programmet Teach for Sweden. Men vägen till läraryrket har tagit många omvägar.

Han har alltid haft ett stort intresse för samhällsutveckling och valde därför att utbilda sig till civilingenjör i väg och vattenbyggnad på Luleå tekniska universitet. Men redan snart efter utbildningen kände han att det inte var riktigt det jobb han brinner för.

Teach for Sweden 

Är ett tvåårigt ledarskapsprogram för akademiker med ämnesbehörighet som vill byta bransch och börja arbeta som lärare.

Under utbildningen har man en avlönad heltidsanställning på en skola som har elever med stora behov. Där arbetar man som lärare på 80 procent. Resten av tiden används för att läsa in lärarexamen på distans. 

För programmet som startar i höst går ansökningstiden ut den 20 mars.

– Jag insåg att jag ville jobba med människor, att jag hellre vill utveckla barn och ungdomar än infrastruktur. Jag började jobba lite som lärare och kände att här kan jag göra skillnad, både när det gäller barnens kunskapsutveckling och personliga utveckling, berättar Hamse Jebrir.

Får börja jobba från dag ett

Teach for Sweden har ett upplägg som innebär att studierna genomförs parallellt med att man jobbar praktiskt som lärare. När man antas till programmet får man en heltidstjänst som lärare, men 20 procent av arbetstiden är avsatt till att läsa in det som behövs för att bli behörig lärare.

– Det som är bra med utbildningen är att man får börja jobba från dag ett. Det innebär att utbildningen blir väldigt konkret. Jag kan tillämpa det jag lär mig direkt, säger han.

Hamse Jebrir undervisar högstadieelever i framför allt matematik och teknik, men även i NO-ämnen. Redan efter tredje terminen var han klar med pedagogiken och fick ut sin lärarlegitimation.

Den sista terminen som han är inne på nu handlar framför allt om ledarskap i klassrummet och att leda sig själv som lärare och ledare – hur man främjar lusten för lärande och kan möta eleverna med ett coachande förhållningssätt.

Ingenjör bra grund att stå på

Hamse Jebrir konstaterar att det periodvis varit en hög arbetsbelastning när både jobbet och studierna har krävt full uppmärksamhet. Samtidigt har det varit värdefullt att hela tiden ha stödet från både lärarna och studiekamraterna på Teach for Sweden.

– Vi har en chattgrupp där vi peppar och stöttar varandra, berättar han.

– Det händer så mycket under åren mellan sjuan och nian och det är härligt att få vara med i den utvecklingen, säger Hamse Jebrir.

Att jobba som lärare är både komplext och mångfacetterat, ingen dag är den andra lik. Hamse Jebrir beskriver det som utmanande, men meningsfullt. Här känner han att han kan göra skillnad på riktigt och ser också att hans ingenjörsbakgrund ger en bra grund att stå på.

– Som ingenjör behöver du vara lösningsorienterad och vara bra på att leda både människor och system. För mig har min ingenjörsbakgrund hjälpt mig jättemycket i vardagen. Jag tror att ingenjörer inte bara kan lösa bristen på lärare, de har också kompetensen som krävs för att klara skolans utmaningar såsom behovet av starka ledare och arbetet med en likvärdig skola.

Skapa lust för lärande

För Hamse Jebrir handlar läraryrket inte enbart om att förmedla kunskap. Det handlar lika mycket om att vägleda eleverna i sin personliga utveckling, att se eleverna växa som människor och utvecklas till framtidens medborgare.

Läs också: Sveriges bästa lärare är en ingenjör

Ett av de sidoprojekt som han nu dragit igång är Utbildningscoachen. Det är en satsning som handlar om att kombinera kunskapsutveckling med personlig utveckling. Idén är att ge eleverna insikt om värdet av kunskap för att klara vuxenlivet och därmed skapa lust för livslångt lärande och utveckling.

– Jag vill gärna fortsätta jobba som lärare. Jag gillar närheten och mötet med eleverna och att jobba direkt med ungdomar. Det händer så mycket under åren mellan sjuan och nian och det är härligt att få vara med i den utvecklingen, säger han.

Lämnade en forskarkarriär

Cecilia Eriksson avslutade programmet Teach for Sweden i juni förra året då hon blev klar lärare. Idag jobbar hon som högstadielärare på en annan skola än där hon hade sin tjänstgöring under utbildningen och undervisar högstadieelever i kemi, biologi och fysik.

Cecilia Eriksson trivs med jobbet som lärare. Här förbereder hon en lektion för elever i årskurs 8 som läser om kroppen. De ska dissekera hjärta.

Hon har tidigare haft en lång karriär som hjärnforskare och docent i neurobiologi. Det var när hon åkte iväg för att undervisa på läkarprogrammet på University of Zimbabwe och samtidigt volontärade på ett barncenter  i Zimbabwe som hon fattade beslutet att lämna en trygg tjänst på universitetet för att bli lärare.

– Jag hade undervisat på universitetet i över 20 år, men i Afrika insåg jag att det är barn jag vill jobba med. Genom utbildning kan man förändra ett barns liv, där kan man göra skillnad på riktigt, förklarar hon.

Praktisk träning i ledarskap

Under de två åren då Cecilia Eriksson utbildat sig via Teach for Sweden har hon arbetat fyra dagar i veckan som lärare. Fredagar har varit vikta för studier, både pedagogikstudier vid Luleå Tekniska Universitet och ledarskapsutbildning via Teach for Sweden. Hon konstaterar att det varit två tuffa år, men att hon samtidigt fått med sig praktiska kunskaper som hon haft direkt nytta av i klassrummet.

– Detta är den bästa ledarskapsutbildning jag gått, och då har jag ändå gått en hel del utbildningar i ledarskap via mitt gamla jobb.

Läs också: Vill lyfta ungas intresse för matematik

Det är framför allt de praktiska delarna i utbildningen hon uppskattar – att få träna sig i hur man ska bete sig i klassrummet för att fånga eleverna, vilken ansiktsmimik man kan använda för att få alla att lyssna eller hur man tar en elev från dörren till bänken för att de ska sitta ned och lyssna. Dessutom har utbildningen rustat henne med andra praktiska verktyg, som hur man skriver en ämnesplanering eller håller i ett utvecklingssamtal.

Bättre än att vinna en Oscar

Efter programmet började hon arbeta på en skola i Malmö med svåra socioekonomiska förhållanden och där eleverna har stora utmaningar. Men genom ett tydligt ledarskap och stort fokus på att hela tiden följa upp elevernas resultat börjar man nu se en positiv utveckling. För fem år sedan hade endast 30 procent av eleverna behörighet att söka vidare till gymnasiet. I våras var motsvarande siffra 80 procent.

– Att se barnen lyckas, det är helt fantastiskt. Det är bättre än en Oscarsstatyett, säger Cecilia Eriksson.

Matematik och NO-ämnen är kanske inte de mest populära ämnena på en högstadieskola, många tycker att det är svårt. Cecilia Eriksson framhåller att det är viktigt att alltid se eleverna med deras ögon, att peppa, pusha och lyfta dem och visa att de alltid kan prestera utifrån den nivå där just de är. Drivkraften för henne är att se intresset väckas i elevernas ögon, att de upptäcker att kunskap är viktigt för dem för att ta sig vidare i livet och att de ser att det är roligt och spännande att lära sig matematik och NO.

Har varit en extrem resa

Läraryrket är tufft, men samtidigt väldigt belönande, konstaterar Cecilia Eriksson, som hoppas att fler ingenjörer vågar ta klivet till att bli lärare.

– Det har varit en extrem resa för mig. Jag lämnade ett jobb som jag haft i 22 år där jag kunde allt och kände alla för att ge mig in i något helt nytt där jag utsätter mig för nya saker varje dag. Men fy, vad kul det är! Det är nog världens bästa jobb, säger Cecilia Eriksson.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Är dörren till tekniken stängd när jag tar ett chefsjobb?

Är dörren till tekniken stängd när jag tar ett chefsjobb?

En risk med att bli chef är att man hamnar efter i den tekniska utvecklingen. Hur hanterar man det om man vill gå tillbaka till tekniken? Så här svarar karriärcoachen.
Fler artiklar