GUIDE: Intresserad av att bli trainee – det här ska du tänka på

Om du söker en traineetjänst är det viktigt att du kontrollerar vilka villkor som gäller. Foto: Getty Images.

Att bli trainee är ett bra sätt att börja karriären. Men kontrollera vilka anställningsvillkor som gäller och att det finns en tydlig plan för hela traineeperioden.

Kontrollera att traineetjänsten är det som i dagligt tal kallas för en fast anställning. Mer formellt heter det tillsvidareanställning. Du ska ha ett riktigt anställningskontrakt som täcker in det som Sveriges Ingenjörer rekommenderar (kräver inlogg). Du ska ha en marknadsmässig lön. Traineejobbet innebär inte att du är billig arbetskraft. Tvärtom så är du utvald och någon som organisationen satsar på.

Det ska finnas en tydlig plan för hela traineeperioden. Planen bör innehålla en beskrivning av innehållet i tjänsten och vad som förväntas uppnås. Det ska framgå att det finns en personlig handledare för hela traineeperioden, hur arbetet dokumenteras och vad som händer när traineeperioden är slut.

En traineeperiod kan variera i längd men är oftast åtminstone ett år för att traineen ska hinna vara tillräckligt länge på de olika positionerna. Det handlar om att vara på plats och få en genuin insikt i vad som görs i just den positionen, vilket är något helt annat än ett studiebesök eller en kortare vistelse.

Du och din handledare bör ha regelbundna avstämningar där ni går igenom vad du ska göra, vad du har gjort och hur det har gått för dig.

Kontrollera att det här gäller för din traineetjänst:

  • Tillsvidareanställning
  • Marknadsmässig lön
  • Använd Sveriges Ingenjörers checklista (kräver inlogg)
  • En programbeskrivning som täcker hela traineeperioden
  • Handledare
  • Tydligt angivet vad som händer när perioden är slut

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så påverkar föräldraledigheten kvinnors forskarkarriär

Så påverkar föräldraledigheten kvinnors forskarkarriär

Kvinnliga forskare tappar betydligt mer i produktivitet när de blir föräldrar än män. Det gapet blir sedan svårt att ta igen och påverkar den framtida forskarkarriären.
Fler artiklar