Vad händer med komp och semester när jag byter jobb?

Lönebesked
Titta i din lönespecifikation. Anges kompensationsledighet som ett saldo där?

Du har hittat ett nytt jobb och ska säga upp dig. Men vad händer med komp och semester som du har sparat? Här reder Viktor Rosencrantz, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, ut vad som gäller och vad du behöver tänka på.  

Vad gäller för sparad kompledighet när jag säger upp mig?

Viktor Rosencrantz

Viktor Rosencrantz

– Först måste man göra klart vad det rör sig om, är det ersättning för arbetad övertid i form av kompensationsledighet, flextid eller eventuellt arbetstidsförkortning. För att reda ut det bör man se efter i sitt kollektivavtal, anställningsavtal eller arbetsgivarens medarbetarhandbok eller policy vad som gäller.

– Titta också i din lönespecifikation. Anges kompensationsledighet som ett saldo där?  Sveriges Ingenjörers grunduppfattning är att arbetade timmar ska ersättas.

Så vad gäller?

– Det är väldigt varierande. Men som medlem är man välkommen att höra av sig till Sveriges Ingenjörers rådgivning och det rekommenderar vi att man gör.

– Ha också en dialog med arbetsgivaren om hur tiden kan tas ut eller om ersättning ska utgå. Om ni inte är överens: kontakta oss. Men om det inte finns några bestämmelser i kollektivavtal, anställningsavtal eller medarbetarhandbok så kan det bli svårt att få ut ersättning i pengar vid avslutad anställning.

I kollektivavtalen, hur brukar regeln se ut där?

– Ofta är det regler om att arbetsgivaren ska möjliggöra att ta ut tiden om det kan ske utan någon större störning. Det ska man ha med sig, arbetsgivaren ska försöka tillgodose arbetstagarens intresse att ta ut tiden.

Vad händer om man inte tar ut tiden?

– Kompensationsledighet har inte lika starkt skydd som semester. Om inget finns nedskrivet finns risk att man inte får del varken av tid eller pengar. Se till att klargöra med din chef vad som gäller på din arbetsplats. Återigen: Hör av dig till oss så kan vi göra en bedömning av det enskilda fallet.

Vad ska man tänka på vad gäller kompensationsledighet innan man säger upp sig?

– Om det är möjligt, försök att löpande ta ut ledigheten under anställningen. Förbundet stöter ofta på medlemmar med mycket tid att ta ut och det blir ofta svårigheter, inte minst i samband med avslutad anställning. Så ta kontinuerligt ut ledighet i samråd med din chef. Det är viktigt att ha en bra dialog med arbetsgivaren om det här. Och är du osäker: Kontakta Sveriges Ingenjörer.

Och vad gäller för semester, har jag rätt att ta ut det under uppsägningstiden?

– Har du inte fått semester beviljad så är det högst troligt att du inte kommer att få det, att arbetsgivaren vill att du ska jobba så mycket som möjligt innan du slutar. Så se gärna till att semester du vill ta ut är utlagd och beviljad innan du säger upp dig.

Om jag har beviljad semester, kan arbetsgivaren neka mig att ta ut den?

– I undantagsfall kan arbetsgivare bryta pågående semester eller ta tillbaka redan beviljad semester – men det är samma regler som alltid, det ska vara specialfall, som att alla fått covid och det bara är du kvar.

Om jag har beviljad semester, men inte vill ta ut den, vad gäller då?

– Om semestern redan är bestämd och du hade blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så hade du kunnat avstå från den planerade ledigheten. Men det gäller inte när du sagt upp dig själv, utan då måste du ta ut den. Men du kan alltid fråga om arbetsgivaren är villig att dra tillbaka semestern.

Kan arbetsgivaren kräva att jag tar ut semester under uppsägningstiden?

– Nej, som huvudregel kan arbetsgivaren inte förlägga semester till uppsägningstiden. Det skyddet gäller under sex månader. Har du längre uppsägningstid än sex månader kan arbetsgivaren lägga ut årets semester.

Vad händer om jag har semesterdagar kvar när jag slutar?

– Då ska du få ut lön och semesterersättning för de dagarna senast en månad efter din sista anställningsdag.

Vad händer om jag har fått förskottssemester?

– Det skiljer mellan olika kollektivavtal hur dagarna skrivs av och om du behöver betala tillbaka. Om inget kollektivavtal finns gäller semesterlagens regler. Kolla alltid kollektivavtalet eller ditt anställningsavtal och återkoppla till oss Sveriges Ingenjörers rådgivning om du har frågor.

Läs också Så här fungerar förskottssemester

Skiljer det sig om arbetsplatsen har kollektivavtal eller inte och mellan olika kollektivavtal?

– En utgångspunkt är att semesterlagen gäller alla. Men det kan finnas kompletterande regler både om kompensationsledighet och semester i kollektivavtalen. Det är viktigt att kolla upp på förhand vad som gäller.

Läs mer på Sveriges Ingenjörers sajt om lagar och regler för semester.

Här kan du kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

Tänk på det här när du låter AI skriva ditt personliga brev

När allt fler tar hjälp av AI för att formulera sitt personliga brev blir de också mindre intressanta i urvalsprocessen. Här är några saker du som jobbsökare bör tänka på.
Fler artiklar