Dagbok från en brand- och riskingenjör

Susanne Ingsdottir
Susanne Ingsdottir, konsult inom Brand & Risk på Tyréns.

Riskanalys av en kylanläggning med ammoniak. Kontroll av brandskyddet i en lokal för läkemedelstillverkning. Här är brand- och riskingenjören Susanne Ingsdottirs dagbok från en vecka på jobbet.   

Måndag 5 december

Halv åtta beger jag mig hemifrån. Sedan covidtiden cykelpendlar jag året runt på min elcykel, har cirka 14 km enkel väg.

Veckan inleds med måndagsmöte. Vi går igenom vad vi ska jobba med och om något arbete behöver fördelas inom avdelningen.

Jag jobbar som konsult på Tyréns i Malmö och min bakgrund är att jag började läsa till brandingenjör men valde en bit in att bygga på så att jag fick examen som civilingenjör i riskhantering.

Jag har inriktat mig på industrier och jobbar med att inventera, projektera och säkerställa brandskydd, göra riskanalyser av kemikaliehantering, förankra säkerhetsarbetet inom en industri och med dialog med myndigheter. Ibland innebär uppdragen att göra grova bedömningar av risker och ibland detaljerade beräkningar på exempelvis strålning från en brand eller utbredning av ett gasmoln.

Susanne Ingsdottir på cykel

På väg till jobbet en kylig morgon i december.

(Vill man veta mer om vad man kan jobba med som brandingenjör så kolla in www.brandingenjor.nu, en film som jag var med och fick tycka till om innehållet i. En uppdatering är på gång eftersom Lunds tekniska högskola har ändrat sin utbildning men annars stämmer informationen.)

Efter morgonens möte åker jag på besiktning. Jag ska kontrollera brandskyddet för en lokal som ändras för att tillgodose kvalitetskraven för tillverkning av läkemedel. Besiktningen är utifrån mitt brandperspektiv relativt enkel men projektet är mer komplicerat, med gränssnitt mellan byggnad och flera tekniska system. Dessutom hanteras brandfarlig vätska och produkterna är hälsofarliga produkter. Jag har skrivit en brandskyddsbeskrivning som de olika disciplinerna har arbetat in i sina handlingar.

Idag ska jag kontrollera att kraven efterlevs. I förväg har jag kontaktat entreprenörerna om vilka intyg jag vill få in, som kompletterar min okulära besiktning. Projekt är ofta tidspressade och jag har hittills aldrig gått ifrån en besiktning som varit helt utan anmärkning, så är det även denna gång. Som det ser ut nu kan jag inte godkänna lokalens brandskydd. På kontoret sammanfattar jag resultatet och mejlar de berörda. Besiktningen får fortsätta i veckan.

Tisdag 6 december

Susanne Ingsdottir

Bor: Hjärup, mellan Lund och Malmö
Utbildning: Brandingenjör/ Civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola. Examinerad 2008. Har också läst en kurs om explosionsrisker i industrin på Universitetet i Bergen, Norge.
Jobbar: Konsult inom Brand & Risk på Tyréns Sverige, med huvudfokus industrier. Är oftast uppdragsansvarig men också handläggare i egna och andras uppdrag.
Fackliga roller: Regionalt skyddsombud Syd på Tyréns. Ledamot i Sveriges Ingenjörers fullmäktige.

Jag cyklar hem till en kollega för samåkning. Vi har ett möte med Räddningstjänsten och ska diskutera upplägget för riskanalys av en större kylanläggning med ammoniak. Verksamheten är på grund av ammoniaken klassad som farlig verksamhet av Länsstyrelsen, den bedöms ”innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön”. Då krävs att verksamheten har en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Vår riskanalys ska visa riskerna, åtgärder, rimlig nivå på beredskap och vad räddningstjänsten behöver veta. Vi konsulter presenterar hur vi tänkt och får räddningstjänstens input.

Efter mötet tar vi oss till själva verksamheten för att få se kylanläggningen samt kan ställa frågor till en tekniker. Vi behöver utgå från det aktuella systemet, inte en schablonanläggning. Vi kommer inte kunna fånga upp allt, utan behöver göra en avvägning kring tänkbara händelser – från ”litet men mer sannolikt” upp till värsta troliga, men för det behövs kunskap om kylanläggningen.

Efter hemkomst läser jag nyheterna på vårt intranät och kollar mejl. Jag har bland annat fått vår resevaneundersökning och fyller i direkt.

Resvaneundersökning

 

Resten av eftermiddagen går till avstämning med kollegor i ett par av mina uppdrag där jag tagit hjälp av dem.

Onsdag 7 december

Idag var det hög tid att börja med fakturering. Jag är uppdragsansvarig och det ligger på mig att se till att godkänna faktureringen i mina uppdrag.

Utsikt över hamnen i Malmö

Utsikt över hamnen samt bygget. När det inte är bygge får vi besök av diverse sjöfarkoster. Bland annat har Saab haft demonstration av på- och avlastning av liten ubåt.

Jag går igenom mejl och klarar av ett antal telefonsamtal. Jag har flera uppdrag i gång samtidigt, på gott och ont. Jag jobbar i mindre, kortare uppdrag medan vissa kollegor jobbar heltid i infrastrukturprojekt som pågår i flera år. Jag gillar de kortare uppdragen men det kan bli många bollar i luften samtidigt. Då är det bra att kunna se ut över vattnet, mellersta hamnen och oljehamnen, det är avkopplande när hjärnan behöver pausas.

Numera kompletteras utsikten av ett bygge, har första parkett för att följa alla steg. Tack och lov är pålningen över, har aldrig sett (eller hört) så många pålar för en byggnad. Jag hoppas att jag får behålla lite av utsikten över vattnet när byggnaden är färdig.

Torsdag 8 december

Ännu en mötesfri dag, men det blev en avvikare förbi en kund för att lämna dokumentation på väg till jobbet. Att vara mötesfri på kontoret är bra både för mer seniora och mer juniora kollegor. Jag jobbar som sagt med många olika saker och det ger bra möjlighet att diskutera och väva ihop olika kompetenser. Det händer mycket inom de olika områdena, och det gäller att hänga med.

Ingenjörsdagboken

I Ingenjörsdagboken skriver en ingenjör dagbok under en arbetsvecka. Vems dagbok vill du läsa? Tipsa oss om allt från teknikföretags-vd:n till din kollega. Skriv i kommentarsfältet eller kontakta oss här. 

Får in lite information från min läkemedelstillverkare, sakta men säkert börjar de komma i kapp.

Sen kollar jag på en fråga från en kund om lokalanpassning för en ny hyresgäst. Hyresgästen har egna tydliga krav vilket gör det lättare eftersom vi vet vad vi ska anpassa oss efter. Samtidigt är det inte alltid enkelt att få till bra lösningar i befintliga lokaler. Det gäller särskilt när lokalerna med installationer är utformade för att utgöra en och samma brandcell och det nu tillkommer krav på brandteknisk avskiljning. Svarar kunden vad de kan behöva justera, så de får underlag till om de ska gå vidare med förhandlingar med hyresgästen eller ej.

På fikat fick vi sällskap av en av akustikerna. Det är ytterligare en fördel med att vara på kontoret, det är lättare att sudda ut avdelningsgränserna då.

Fredag 9 december

Jobb hemifrån på grund av en optikertid för sonen. Inser värdet av att ha ett arbete som är väldigt flexibelt, det ger utrymme att lösa sådana saker. Samtidigt ska tiden tas igen en annan gång. Viktigt att hålla gränserna mellan jobb och fritid.

Idag har vi teknikgruppsmöte för de på Brand & Risk i olika regioner som jobbar med riskhantering. Mötet inleds med incheckning om vad alla jobbar med och enklare erfarenhetsåterföring. Nyttan kommer direkt, en kollega har ett struligt joint venture-projekt och erbjuds stöttning från ett par med erfarenhet av det.

Sedan går vi till mötets huvudtema: kontinuitetshantering (risk- och sårbarhetsanalys) kopplat till beredskap. Det är ett sätt att upprätthålla de verksamheter som alltid måste fungera. Det har beröringspunkter med mina uppdrag med beredskap för olyckor i kemikalieindustrier – att undvika en störning och minimera konsekvenserna om något sker. Tar med mig en del inspiration.

Teknikgruppsmöte

Mina kollegor i Teknikgruppsmöte Risk, som jobbar med riskhantering i olika regioner. Notera den brinnande Gävle-bocken på Anders tröja.

I och med sonens optikerbesök blir det tidig avrundning. Det passar bra eftersom det är födelsedagsfirande gånger två denna helg, en blir tonåring och undertecknad kliver in i klubb 40.

Susanne Ingsdottir

Vill du läsa fler ingenjörsdagböcker? Du hittar alla som publicerats här. 

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Lön, förmåner och trygghet – så fungerar det i Sverige

Lön, förmåner och trygghet – så fungerar det i Sverige

Det inte självklart hur allt fungerar när du kommer från utlandet för att arbeta i Sverige. Fackförbundens roll, kollektivavtalens betydelse och det egna ansvaret – skillnaderna kan vara stora.
Fler artiklar