Nyfiken på styrelseuppdrag? Så kan du hitta första uppdraget

Ett eller flera styrelseuppdrag är ofta lärorikt, ett bra sätt att bygga nätverk och att stärka sitt cv. Foto: Getty Images.

Professionella styrelseuppdrag kan låta spännande, lärorikt och som en bra merit på cv:t. Men hur går man egentligen tillväga för att få dem?

Carl Piva är civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet och till vardags vd på Internetstiftelsen. Han är även styrelseordförande i Stockholm Green Innovation District och berättar att han har haft 30-40 styrelseuppdrag genom åren. Främst i mindre bolag men bland de större finns även bolag i Enirogruppen med på cv:t.

Han rekommenderar den som är sugen på styrelseuppdrag att börja med att gräva där man står och säger att de som jobbar i en koncernstruktur kan hitta möjligheter internt.

Carl Piva, vd på Internetstiftelsen.

– Man kan ta upp att det skulle vara intressant att testa styrelsearbete som en del av sin kompetensutveckling och se om arbetsgivaren kan öppna några dörrar.

Carl Piva tipsar även om att gå utbildningar i styrelsearbete. Själv har han gått kurser hos Styrelseakademien under året, även om han redan hade en rad styrelseuppdrag i bagaget.

– Det var jättebra att få fräscha upp sina kunskaper tillsammans med andra som jobbar i styrelser. Styrelseakademien annonserar även ut styrelseuppdrag som man kan söka.

De egna styrelseuppdragen har han dock fått på andra håll. De flesta har han fått genom jobbet som han har haft i olika koncernstrukturer. Andra har har han fått genom engagemang i frågor som han brinner för.

 – Mitt intresse för grön omställning ledde mig till styrelsen för Stockholm Green Innovation District. Ofta skapas förutsättningar för att ens bli tillfrågad genom ditt eget engagemang för de frågor verksamheten driver, säger Carl Piva.

Tänk på lojalitetsplikten

En viktig aspekt för den som funderar på styrelseuppdrag vid sidan av den operativa karriären är att förankra det med den nuvarande arbetsgivaren. Ofta ligger styrelsemöten på dagtid.

Det som kan vara är ett problem är om bolaget (i vars styrelse du planerar att ingå) bedriver verksamhet som skulle kunna tänkas vara konkurrerande med din nuvarande arbetsgivares.

– Det är inte tillåtet enligt den allmänna lojalitetsplikten. Du kan därmed inte ta uppdraget om du inte får din arbetsgivares tydliga tillåtelse, säger Magnus Bäckström, enhetschef juridik på Sveriges Ingenjörer.

Han rekommenderar att be om en sådan i skriftlig form.

– Be om en skriftlig tillåtelse. Det viktiga är att man tydligt och sanningsenligt redogör för vad det är för bolag och vad styrelseuppdraget innebär. Det ska inte gå att missförstå vad arbetsgivaren har gett sin tillåtelse till. Det går att vända sig till Sveriges Ingenjörer för rådgivning inför en sådan skrivelse, säger han.

 

Förberedelse och nätverkande

Anna Rydbacken är vd på Signpost som bland annat jobbar med styrelserekrytering. Hon delar in sina tips inför att få styrelseuppdrag i vad hon kallar förberedelsearbete samt synliggörande.

Anna Rydbacken, vd på Signpost.

– Börja med att se till att Linkedinprofilen är uppdaterad och ha kontakt med alla som du har stött på i olika sammanhang. Nästa steg är att utbilda sig i styrelsearbete. Det finns både korta och långa kurser. Detta är förberedelsearbetet, därefter kan man börja bli mer aktiv, säger hon och fortsätter:

– Det går att registrera sig på olika plattformar eller databaser hos aktörer som förmedlar styrelseuppdrag. Både hos oss, men det finns även andra aktörer. Dela med dig av din expertis, använda plattformar till att diskutera och dela material för att på så sätt börja göra dig ett namn och ett varumärke. Var aktiv i branschorganisationer och föreningar.

Anna Rydbacken säger även att istället för att nöja sig med att lista vad man har gjort i sina operativa roller i cv:t är det bättre att gå ett steg längre och beskriva vilka kompetensområden man kan och vill bidra inom.

– Gör det lätt för den som tar emot ansökan. Ha en sammanfattning där du tydligt motiverar på vilket sätt dina erfarenheter kan bidra med i ett styrelsearbete.

Hon ser att AI och cybersäkerhet är två områden som börjar bli mer och mer aktuellt inom styrelser.

– Precis som att det har varit ett tryck på hållbarhet ett tag nu blir säkerhet och AI-kopplingar mer och mer efterfrågat, säger Anna Rydbacken.

Stort ansvar

Det finns en rad företag som erbjuder styrelseutbildningar. Styrelseakademin, som Carl Piva har gått kurser hos, är ett av dessa. Andra exempel är BoardCompany och Novare.

Marie-Louise Kjellström är ansvarig för styrelseutbildningen på Novare. Hon rekommenderar den som fått ett erbjudande om att gå in i en styrelse att stämma av några saker innan man tackar ja.

Marie-Louise Kjällström, ansvarig för styrelseutbildningen på Novare.

– Titta på vilka de andra styrelsemedlemmarna är, kontrollera årsredovisningen och vad som står i bolagsordningen, kontrollera att bolaget har en revisor och att det finns en styrelseförsäkring. Sedan behöver man givetvis fråga hur styrelsearbetet går till.

Marie-Louise Kjellström säger att det i mindre bolag ofta brukar vara omkring fem till sex möten per år, på runt tre timmar åt gången, och understryker att man får räkna med minst lika mycket tid i inläsning. Men det kan variera mycket och i stora bolag är mötena ofta längre.

– När man får ett uppdrag tittar man på ett normalläge, men om bolaget går in i kris av någon anledning kan det lätt bli det dubbla eller trippla antalet möten. Då måste man vara tillgänglig. Den som tar på sig ett styrelseuppdrag bör tänka att man ska jobba med det i flera år framöver, säger hon och fortsätter:

– Det är viktigt att förstå att man är ansvarig för allt i en styrelse. Man ska vara med och leda bolaget styrningsmässigt. Det innebär att man ska hjälpa till att peka ut riktningen, man har ett ansvar att bolaget sköts enligt lagar och regler på rätt sätt.

Tipsen: Fråga om detta

Carl Piva rekommenderar att fråga om arbetsordning och ägardirektiv finns för den som ska ta plats i en styrelse.

– Arbetsordning är en plan över när mötena ligger och ungefär vad som ska avhandlas på respektive möte. Då bör man få en bild av hur de har tänkt. Ägardirektiv reflekterar ägarnas förväntningar på styrelsen.

Men det är långt ifrån säkert att dessa dokument finns, vilket kan vara en signal om att man kommer få lägga lite krut på att utveckla styrelsen, menar han.

“Passar ingenjörer bra”

Carl Piva säger att man ska vara beredd på att en grundkurs i styrelsearbete bland annat fokuserar på det ansvar du tar på dig som styrelsemedlem.

– Om man inte har suttit med i en styrelse innan tror jag att man kan bli lite överraskad över hur omfattande frågeställningar man får hantera, tiden uppdraget tar i anspråk och hur mycket man måste läsa på. Tipset är att snabbt lära sig det teoretiska men inse att det kommer ta tid innan du blir riktigt bra på styrelsearbete, säger han och fortsätter:

– Det är väldigt roligt att försöka sätta sig in i ett annat bolags verksamhet och förstå deras verkliga utmaningar på alla plan. Jag tänker att styrelsearbete passar ingenjörer rätt bra, det handlar mycket om att förstå strukturen i ett bolag och hitta mönster.

Caroline Le Ridou

Hur stor är ersättningen för styrelseuppdrag?

Ersättningsnivåerna för styrelseuppdrag är ungefär som att besvara hur långt ett snöre är.

Under 2019 rapporterade tidningen Driva eget att det i mindre bolag är vanligt med ett halvt till ett prisbasbelopp för en ledamot, medan en ordförande ligger på runt ett till två prisbasbelopp. Uppskattningen gjordes visserligen för fyra år sedan, men prisbasbeloppet är indexerat mot inflationen och ligger för 2023 på 52 500 kronor.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Inget kollektivavtal? Så kan du få hjälp att ställa om i karriären

Om du inte omfattas av kollektivavtal kan Kammarkollegiets omställningsorganisation vara en väg att gå. Här kan även egenföretagare få hjälp kring ansökan av omställningsstudiestöd.
Fler artiklar