Mer ansvar eller en helt ny roll – vet du när lönen ska höjas?

Har du glidit in i en mer krävande roll, begär ett samtal med din chef där du kan förhandla om en lönejustering. Ta fram konkreta exempel på svårare arbetsuppgifter och hur du har fått mer ansvar. Foto: Getty Images.

Har du fått en ny roll på företaget? Grattis! Men fick du samtidigt en lönejustering? Jennifer Nilson Fridell, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, förklarar när din lön ska justeras och inte bara revideras. Vet du vad som är skillnaden?

Är det självklart att en ny roll på företaget ska ge en högre lön?

– Jag skulle säga ja i de flesta fall, men inte alltid. En ny roll som innebär mer ansvar och svårare arbetsuppgifter ska ge högre lön. Men om rollen innebär att du byter arbetsuppgifter, som inte är mer kvalificerade och inte kräver mer ansvar, då är det inte självklart. Det beror på företagets lönestruktur och hur rollerna är placerade i förhållande till varandra. Är den nya rollen ett kliv uppåt eller åt sidan? Blir du erbjuden en ny roll ska du alltid ta alltid upp frågan om lön med din chef. Det kan gälla en specialistroll eller mer senior befattning men erfarenhet bör också premieras.

Jennifer Nilson Fridell, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.
Jennifer Nilson Fridell, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

Om mitt arbete har förändrats över tid och jag succesivt fått mer ansvar, hur ska det påverkan min lön?

– Det är inte ovanligt att man successivt glider in i en ny roll med mer ansvar och svårare arbetsuppgifter. Då är det viktigt att du tydligt kan visa det för din chef. Mitt råd är att du dokumenterar vilka uppgifter som har tillkommit och hur ditt ansvar har ökat. Du behöver kunna visa att du har en helt annan roll i dag är du hade tidigare.

– Har du glidit in i en mer krävande roll, begär ett samtal med din chef där du kan förhandla om en lönejustering. Förbered dig med konkreta exempel på svårare arbetsuppgifter och hur du har fått mer ansvar. 

Jag har bytt roll men inte fått högre lön. Chefen säger att jag ska få kompensation vid lönerevisionen. Ska jag vara mig nöjd med svaret?

– Nej, i lönerevisionen bedöms du och alla andra efter hur ni har presterat med utgångspunkt från de lönesättande kriterierna på företaget. Om du har fått en ny roll under året, men inte en ny lön, är mitt råd att du ska begära två lönesamtal.

– Det första ska vara ett samtal om din lönejustering – vilken lön du ska ha i din nya roll och det ska vara en förhandling om lönepåslag i kronor. Sedan ska du ha ditt ”vanliga” lönesamtal som utgår från din prestation kopplad till lönekriterierna. Det är en lönerevidering – en förhandling om lönepåslag i procent.

Jag fick en ny roll i höstas och då fick jag högre lön. Ska jag vara med i årets lönerevision?

– Ja, du ska ha lönesamtal och lönerevision precis som vanligt. Sveriges Ingenjörer får allt oftare just den här frågan från medlemmar. En del får höra från sin chef att deras lön inte kommer att revideras eftersom de fick ett lönelyft i samband med att de nyligen bytte roll. Så ska det inte gå till.

– Ibland kan man komma överens om att den justerade lönen samtidigt revideras för kommande år. En justering som exempelvis sker hösten 2023 kan samtidigt revideras i 2024 års löneläge. Men då ska det tydligt framgå.

Min arbetsgivare har bytt titel på min roll. Kan det påverkan min lön?

– Det här en något som man bör vara lite vaksam på. Sveriges Ingenjörer får en del signaler från medlemmar att arbetsgivare byter titlar för att hålla lönerna nere.

– Ett exempel: företaget har 10 konstruktörer som ligger på samma nivå i lönestrukturen. Arbetsgivaren väljer att byta titlar så att hälften blir seniora och hälften blir juniora konstruktörer, beroende på år i yrket. Efter tio år går man från junior till senior. Vid lönerevisionen får en junior konstruktör som arbetat åtta år beskedet att hen ligger högt i befattningens lönespann, och får en lägre procentsats i lönerevisionen. Det här kan vara en ett sätt för arbetsgivare att sänka lönekostnaderna, men det kan förstås finnas andra skäl också.

Har du frågor om lön?

Har du frågor om lön i samband med att du byter roll eller får förändrade arbetsuppgifter, kontakta i första hand den lokala akademikerföreningen på din arbetsplats, om det finns en sådan. Finns inte det kan du alltid ta kontakt med rådgivningen på Sveriges Ingenjörer.

1 kommentar

 • Peter

  I diskussionen läggs allt för mucket fokus på byte av ttjänst/befattning. Vi utvecklas och våra tjänster utvecklas också. Med tiden läggs det på mer avancerade arbetsuppgifter, det läggs på mer ansvar i den befintliga tjänaten och sen finns det en hel del jimpetensutveckling. Naturligtvis stiger det egna marknadsvärde men många företag ger ingenting extra, fast det står i kollektivavtalet.
  Borde inte det också lyftas?
  Tittar på på hur vårt företag gärna hanterar det så belönas utvecklingen inte i den befindlifa tjänsten, knappt att det ske vid befattningsbyte.
  Lägger vi på det att företagen inte vill ta hänsyn till ingenjörers lönestruktur så blir det inte så konstigt att infenjörerna halkar efter relativt andra yrken.

  31 januari 2024

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Så mycket skiljer sig ingenjörers löner

Hur mycket skiljer lönen mellan ingenjörer som är chefer och de som inte är det? Mellan storstäder och övriga landet, privat och offentlig sektor och mellan civil- och högskoleingenjörer? Det får du svar på här. 
Fler artiklar